• تور پوکت 7 شب و 8روز نوروز 1402 ( پرواز امارات )


تاریخ شروع 1401/10/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/01/31
پوکت
هوایی
امارات
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1401/10/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب پرواز ورود ساعت صبح و خروج ساعت 21 شب
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز ورود ساعت صبح و خروج ساعت 21 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
zenseana resort & spa

BB
52,493,000 تومان
58,276,000 تومان
51,915,000 تومان
48,734,000 تومان
sleep with me

BB
53,514,000 تومان
57,596,000 تومان
53,173,000 تومان
51,472,000 تومان
ibis patong

BB
54,342,000 تومان
59,634,000 تومان
54,012,000 تومان
51,035,000 تومان
Best Western Patong Beach

BB
54,874,000 تومان
59,977,000 تومان
54,874,000 تومان
52,153,000 تومان
Andakira

BB
54,874,000 تومان
59,637,000 تومان
56,916,000 تومان
51,813,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
55,215,000 تومان
59,977,000 تومان
54,874,000 تومان
52,153,000 تومان
Nipa

BB
55,215,000 تومان
59,977,000 تومان
55,215,000 تومان
52,153,000 تومان
THE MARINA PUKET

BB
55,555,000 تومان
60,318,000 تومان
55,215,000 تومان
52,153,000 تومان
Patong Resort

BB
56,235,000 تومان
62,019,000 تومان
55,895,000 تومان
52,493,000 تومان
Sun Set Beach Resort

BB
56,235,000 تومان
62,019,000 تومان
55,895,000 تومان
52,493,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
56,584,000 تومان
61,781,000 تومان
56,237,000 تومان
53,119,000 تومان
the nature phuket

BB
58,663,000 تومان
65,939,000 تومان
57,970,000 تومان
53,812,000 تومان
Swiisotel Resort Patong

BB
58,957,000 تومان
68,142,000 تومان
58,617,000 تومان
53,514,000 تومان
Crest Resort & Pool Villas

BB
59,637,000 تومان
66,101,000 تومان
58,957,000 تومان
53,173,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
59,637,000 تومان
68,823,000 تومان
59,297,000 تومان
53,854,000 تومان
Novotel Hotel

BB
59,637,000 تومان
68,823,000 تومان
59,297,000 تومان
53,854,000 تومان
Burasari Patong

BB
60,658,000 تومان
70,864,000 تومان
60,318,000 تومان
54,194,000 تومان
Grand Mercure

BB
60,742,000 تومان
70,097,000 تومان
59,702,000 تومان
54,505,000 تومان
Diamond Cliff Resort

BB
60,742,000 تومان
70,097,000 تومان
60,049,000 تومان
57,277,000 تومان
patong merlin

BB
61,338,000 تومان
72,225,000 تومان
60,998,000 تومان
53,854,000 تومان
Kalima Resort and Spa

BB
61,435,000 تومان
71,483,000 تومان
61,088,000 تومان
54,851,000 تومان
Kalima Resort and Spa

BB
61,435,000 تومان
71,483,000 تومان
61,088,000 تومان
54,851,000 تومان
Patong Bay Hill Resort

BB
61,781,000 تومان
72,176,000 تومان
61,435,000 تومان
55,198,000 تومان
PHUKET GRACELAND

BB
62,019,000 تومان
73,585,000 تومان
61,678,000 تومان
56,575,000 تومان
Thavorn Palm Beach Resort Phuket

BB
62,128,000 تومان
72,869,000 تومان
61,781,000 تومان
55,198,000 تومان
Movenpick Resort & Spa

BB
63,167,000 تومان
74,948,000 تومان
62,821,000 تومان
57,623,000 تومان
MANDARAVA RESORT AND SPA

BB
64,207,000 تومان
77,027,000 تومان
62,821,000 تومان
55,891,000 تومان
Dusit Thani

BB
65,080,000 تومان
79,709,000 تومان
63,720,000 تومان
55,555,000 تومان
Amari phuket

BB
65,761,000 تومان
81,070,000 تومان
65,421,000 تومان
55,555,000 تومان
avista grande karon

BB
65,939,000 تومان
80,492,000 تومان
64,900,000 تومان
56,584,000 تومان
angsana laguna

BB
66,979,000 تومان
82,571,000 تومان
66,632,000 تومان
63,167,000 تومان
HILTON ARCADIA PHUKET

BB
68,365,000 تومان
85,690,000 تومان
68,018,000 تومان
57,277,000 تومان
Hilton Phuket Arcadia

BB
68,711,000 تومان
86,036,000 تومان
68,365,000 تومان
57,623,000 تومان
Le Meridien Phuket

BB
68,711,000 تومان
85,690,000 تومان
66,632,000 تومان
57,623,000 تومان
CENTARA GRAND PHUKET

BB
72,869,000 تومان
94,352,000 تومان
71,830,000 تومان
59,009,000 تومان
INTERCONTINENTAL PHUKET

BB
83,264,000 تومان
115,142,000 تومان
80,146,000 تومان
62,474,000 تومان
the pavillion phuket

BB
86,383,000 تومان
121,726,000 تومان
82,918,000 تومان
63,514,000 تومان
Banyan Tree

BB
92,620,000 تومان
134,200,000 تومان
88,462,000 تومان
65,593,000 تومان
نام هتل zenseana resort & spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,493,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,276,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,734,000 تومان
توضیحات
نام هتل sleep with me

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,514,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,596,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 53,173,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,472,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,342,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,634,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,012,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Patong Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,874,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,977,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,874,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,153,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andakira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,874,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,637,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 56,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,977,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,874,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,153,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nipa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,977,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,153,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE MARINA PUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,318,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,153,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 62,019,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,493,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Set Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 62,019,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,493,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,584,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,781,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 56,237,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,119,000 تومان
توضیحات
نام هتل the nature phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 58,663,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,939,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 57,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,812,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiisotel Resort Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 58,957,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 68,142,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 58,617,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,514,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort & Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 59,637,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,101,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 58,957,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,173,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 59,637,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 68,823,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 59,297,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,854,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 59,637,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 68,823,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 59,297,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,854,000 تومان
توضیحات
نام هتل Burasari Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 60,658,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 70,864,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 60,318,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 54,194,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 60,742,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 70,097,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 59,702,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 54,505,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 60,742,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 70,097,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 60,049,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 57,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل patong merlin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 61,338,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 60,998,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,854,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalima Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 61,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,483,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 61,088,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 54,851,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalima Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 61,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,483,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 61,088,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 54,851,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Bay Hill Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 61,781,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,176,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 61,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,198,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHUKET GRACELAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 62,019,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 73,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 61,678,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 56,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thavorn Palm Beach Resort Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 62,128,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,869,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 61,781,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,198,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 63,167,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,948,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 62,821,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 57,623,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANDARAVA RESORT AND SPA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,207,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,027,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 62,821,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,891,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 79,709,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 63,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,761,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 81,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 65,421,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل avista grande karon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,939,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 80,492,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 56,584,000 تومان
توضیحات
نام هتل angsana laguna

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 66,979,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 82,571,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 66,632,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,167,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON ARCADIA PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 68,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 85,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,018,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 57,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Phuket Arcadia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 68,711,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 86,036,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 57,623,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Meridien Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 68,711,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 85,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 66,632,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 57,623,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA GRAND PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 72,869,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 94,352,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 71,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 59,009,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 83,264,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 115,142,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 80,146,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 62,474,000 تومان
توضیحات
نام هتل the pavillion phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 86,383,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 121,726,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 82,918,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,514,000 تومان
توضیحات
نام هتل Banyan Tree

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 92,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 134,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 88,462,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 65,593,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
5 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
شماره واتس آپ 09337173112

مدارک لازم :

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار انجام واکسیناسیون هر 2 دوز / همراه داشتن تست PCR تا 72 ساعت قبل پرواز(از واکسن مرحله دوم 15 روز باید بگذرد) کپی کارت ملی پرینت حساب بانکی بامانده 40000000 تومانی عکس فقط 12 سال به بالا ویزا صادر میشود

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت امارات ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی کرونا 2 تست PCR رایگان در هنگام ورود به فرودگاه پوکت و 3 روز مانده به برگشت تست pcr سوم الزامی است

توضیحات تکمیلی:

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.. پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پوکت 4شب و پاتایا 3 شب ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/09
قیمت از : 51,649,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 30,580,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای اندونزی

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/03
قیمت از : 9,900,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز کرواسی ویژه نوروز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/25
قیمت از : 131,450,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور عمان 4شب و 5روز (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 0 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 22,724,000 تومان
ثبت پرسش