• تور 7شب و 8روز کرابی نوروز 1402 ( پرواز ماهان )


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1401/10/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/01/31
کرابی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1401/10/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کرابی 7 شب
ردیف 2
به کرابی
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Centra by Centara Phu Pano Krabi

BB
55,215,000 تومان
63,720,000 تومان
50,792,000 تومان
49,771,000 تومان
Centara Anda Dhevi Resort and Spa

BB
55,215,000 تومان
63,720,000 تومان
51,813,000 تومان
49,771,000 تومان
iCheck inn Ao Nang Krabi

BB
55,996,000 تومان
56,658,000 تومان
54,938,000 تومان
49,116,000 تومان
T2 AONANG KRABI

BB
55,996,000 تومان
56,658,000 تومان
54,938,000 تومان
49,116,000 تومان
SUNDA RESORT

BB
57,650,000 تومان
69,888,000 تومان
56,426,000 تومان
49,695,000 تومان
Aonang Paradise Resort Krabi

BB
60,998,000 تومان
75,286,000 تومان
59,569,000 تومان
51,710,000 تومان
Apasari Krabi

BB
62,019,000 تومان
77,328,000 تومان
60,488,000 تومان
52,068,000 تومان
TIPA RESORT

BB
62,019,000 تومان
77,328,000 تومان
60,488,000 تومان
52,068,000 تومان
Deevana Krabi Resort

BB
63,720,000 تومان
80,730,000 تومان
62,019,000 تومان
52,663,000 تومان
DEEVANAN KRABI RESORT

BB
63,720,000 تومان
80,730,000 تومان
62,019,000 تومان
52,663,000 تومان
GLOW Ao Nang Krabi

BB
64,400,000 تومان
82,090,000 تومان
62,631,000 تومان
52,901,000 تومان
BlueSotel Krabi AoNang Beach

BB
65,421,000 تومان
84,132,000 تومان
63,549,000 تومان
53,258,000 تومان
deevana plaza krabi

BB
65,421,000 تومان
84,132,000 تومان
63,549,000 تومان
53,258,000 تومان
CHADA THAI VILLAGE

BB
65,421,000 تومان
84,132,000 تومان
63,549,000 تومان
53,258,000 تومان
Red Ginger Chic Resort

BB
70,524,000 تومان
94,338,000 تومان
68,142,000 تومان
55,044,000 تومان
beyond krabi

BB
70,524,000 تومان
94,338,000 تومان
68,142,000 تومان
55,044,000 تومان
DUSIT D2 KRABI

BB
70,524,000 تومان
94,338,000 تومان
68,142,000 تومان
55,044,000 تومان
AMARI VOGUE KRABI

BB
78,760,000 تومان
109,945,000 تومان
58,663,000 تومان
51,040,000 تومان
AMARI VOGUE KRABI

BB
78,760,000 تومان
109,945,000 تومان
58,663,000 تومان
51,040,000 تومان
Pakasai Resort

BB
79,029,000 تومان
111,348,000 تومان
75,797,000 تومان
58,021,000 تومان
AONANG VILLA RESORT

BB
79,029,000 تومان
111,348,000 تومان
75,797,000 تومان
58,021,000 تومان
THE SHELLSEA KRABI

BB
89,155,000 تومان
130,735,000 تومان
84,997,000 تومان
62,128,000 تومان
CENTARA GRAND KRABI

BB
96,085,000 تومان
144,595,000 تومان
91,234,000 تومان
64,553,000 تومان
THE TUBKAAK KRABI

BB
104,747,000 تومان
161,920,000 تومان
99,030,000 تومان
67,585,000 تومان
RAYAVADEE

BB
174,047,000 تومان
300,520,000 تومان
161,400,000 تومان
91,840,000 تومان
نام هتل Centra by Centara Phu Pano Krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 63,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,792,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 49,771,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Anda Dhevi Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 63,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,813,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 49,771,000 تومان
توضیحات
نام هتل iCheck inn Ao Nang Krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,996,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,658,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,938,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 49,116,000 تومان
توضیحات
نام هتل T2 AONANG KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,996,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,658,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,938,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 49,116,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUNDA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 57,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,888,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 56,426,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 49,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aonang Paradise Resort Krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 60,998,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 75,286,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 59,569,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Apasari Krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 62,019,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,328,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 60,488,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,068,000 تومان
توضیحات
نام هتل TIPA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 62,019,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,328,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 60,488,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,068,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Krabi Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 63,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 80,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 62,019,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,663,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANAN KRABI RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 63,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 80,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 62,019,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,663,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLOW Ao Nang Krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 82,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 62,631,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,901,000 تومان
توضیحات
نام هتل BlueSotel Krabi AoNang Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,421,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 84,132,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 63,549,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,258,000 تومان
توضیحات
نام هتل deevana plaza krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,421,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 84,132,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 63,549,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,258,000 تومان
توضیحات
نام هتل CHADA THAI VILLAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,421,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 84,132,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 63,549,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,258,000 تومان
توضیحات
نام هتل Red Ginger Chic Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 70,524,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 94,338,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,142,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,044,000 تومان
توضیحات
نام هتل beyond krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 70,524,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 94,338,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,142,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,044,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUSIT D2 KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 70,524,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 94,338,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,142,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,044,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARI VOGUE KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 78,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 109,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 58,663,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARI VOGUE KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 78,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 109,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 58,663,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pakasai Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 79,029,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 111,348,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 75,797,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 58,021,000 تومان
توضیحات
نام هتل AONANG VILLA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 79,029,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 111,348,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 75,797,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 58,021,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SHELLSEA KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 89,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 130,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 84,997,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 62,128,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA GRAND KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 96,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 144,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 91,234,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 64,553,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE TUBKAAK KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 104,747,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 161,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 99,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 67,585,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAYAVADEE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 174,047,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 300,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 161,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 91,840,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز قطر ایر
6 ویزا
7 اقامت در هتل با صبحانه
8 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 اصل شناسنامه
4 مدت زمان اخذ ویزا 7 روز کاری میباشد
5 ضمانتنامه بانکی هر نفر
6 اصل کارت ملی
واتس آپ 09337173112 

پرواز ماهان به فرودگاه بانکوک می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فلای دوبی
4 شب

تور مالدیو 4شب و 5روز ( پرواز فلای دبی ) نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/10/26
قیمت از : 54,952,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
10 شب

تور فرانسه ایتالیا اسپانیا (4شب پاریس 3شب رم 3شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/08/21
قیمت از : 274,706,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه اسپانیا (4شب پاریس 4شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/08/21
قیمت از : 234,008,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

7 روز تور فرانسه(6شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/08/21
قیمت از : 179,642,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
9 شب

تور 10 روز سوئیس آلمان اتریش

تاریخ شروع پکیج از : 1402/08/21
قیمت از : 224,420,000 تومان
ثبت پرسش