• تور 3شب و 4روز قشم ویژه زمستان 1401


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های داخلی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1401/10/13
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/12/29
قشم
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/10/13
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 3 شب اقامت 3شب و 4روز
ردیف 2
به قشم
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3شب و 4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
پارک

BB
3,625,000 تومان
4,356,000 تومان
2,862,000 تومان
2,862,000 تومان
آپارتمان پلاس

BB
3,975,000 تومان
4,579,000 تومان
2,862,000 تومان
2,862,000 تومان
آرام

BB
4,038,000 تومان
5,215,000 تومان
2,862,000 تومان
2,862,000 تومان
سان سیتی

BB
4,134,000 تومان
5,406,000 تومان
2,862,000 تومان
2,862,000 تومان
مارینا 1

BB
4,452,000 تومان
5,119,000 تومان
2,862,000 تومان
2,862,000 تومان
مارینا 2

BB
4,515,000 تومان
5,533,000 تومان
2,862,000 تومان
2,862,000 تومان
arka hotel

BB
4,579,000 تومان
6,264,000 تومان
2,862,000 تومان
2,862,000 تومان
ارم

BB
4,827,000 تومان
6,544,000 تومان
2,916,000 تومان
2,916,000 تومان
IRMAN

BB
4,860,000 تومان
6,804,000 تومان
2,916,000 تومان
2,916,000 تومان
Golden Beach Hotel

BB
5,088,000 تومان
7,314,000 تومان
2,862,000 تومان
2,862,000 تومان
ataman hotel

BB
5,572,000 تومان
8,229,000 تومان
2,916,000 تومان
2,916,000 تومان
AVINA

BB
5,961,000 تومان
8,974,000 تومان
2,916,000 تومان
2,916,000 تومان
نام هتل پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,356,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,862,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپارتمان پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,579,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,862,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,038,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,862,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,134,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,406,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,862,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,452,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,119,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,862,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,533,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,862,000 تومان
توضیحات
نام هتل arka hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,579,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,264,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,862,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,827,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,544,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,916,000 تومان
توضیحات
نام هتل IRMAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,804,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,916,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,088,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,314,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,862,000 تومان
توضیحات
نام هتل ataman hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,572,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,229,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,916,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVINA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,961,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,974,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,916,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور کیش 3شب و 4روز ویژه بهار 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 4,819,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4روز مشهد ویژه بهار 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/15
قیمت از : 3,181,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز قشم ویژه بهار 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/15
قیمت از : 4,410,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
10 شب

تور فرانسه ایتالیا اسپانیا (4شب پاریس 3شب رم 3شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/08/21
قیمت از : 274,706,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه اسپانیا (4شب پاریس 4شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/08/21
قیمت از : 234,008,000 تومان
ثبت پرسش