• تور 3شب و 4روز مشهد ویژه زمستان 1401


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های داخلی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1401/10/12
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/12/29
مشهد
هوایی
آسمان
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/10/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب اقامت 3شب و 4روز
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3شب و 4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
por setare

BB
2,077,000 تومان
2,427,000 تومان
1,696,000 تومان
1,696,000 تومان
هاترا

BB
2,491,000 تومان
2,777,000 تومان
1,696,000 تومان
1,696,000 تومان
حلما

BB
2,809,000 تومان
3,349,000 تومان
1,696,000 تومان
1,696,000 تومان
فردوس

BB
3,088,000 تومان
4,158,000 تومان
1,728,000 تومان
1,728,000 تومان
رضویه

BB
3,250,000 تومان
4,595,000 تومان
1,728,000 تومان
1,728,000 تومان
سی نور

BB
3,476,000 تومان
4,301,000 تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
جواد

BB
3,574,000 تومان
4,449,000 تومان
1,728,000 تومان
1,728,000 تومان
الماس نوین

BB
3,866,000 تومان
5,745,000 تومان
1,728,000 تومان
1,728,000 تومان
کیانا

BB
3,898,000 تومان
6,069,000 تومان
1,728,000 تومان
1,728,000 تومان
اترک

BB
4,047,000 تومان
5,616,000 تومان
1,728,000 تومان
1,728,000 تومان
International Palace Hotel

BB
4,598,000 تومان
5,951,000 تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
قصر طلایی

BB
4,713,000 تومان
6,050,000 تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
الماس 1

BB
4,730,000 تومان
6,050,000 تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
مدینه الرضا

BB
5,010,000 تومان
8,261,000 تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
درویشی

BB
5,060,000 تومان
6,050,000 تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
نام هتل por setare

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,077,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,427,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,696,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,696,000 تومان
توضیحات
نام هتل هاترا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,491,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,777,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,696,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,696,000 تومان
توضیحات
نام هتل حلما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,809,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,349,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,696,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,696,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,088,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,158,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,728,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,728,000 تومان
توضیحات
نام هتل رضویه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,728,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,728,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,476,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,301,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,574,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,449,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,728,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,728,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,866,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,728,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,728,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,898,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,069,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,728,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,728,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,047,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,616,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,728,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,728,000 تومان
توضیحات
نام هتل International Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,598,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,951,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,713,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,261,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,760,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 30,580,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای اندونزی

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/03
قیمت از : 9,900,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز کرواسی ویژه نوروز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/25
قیمت از : 131,450,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور عمان 4شب و 5روز (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 0 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 22,724,000 تومان
ایرلاین : امارات
5 شب

تور 5شب و 6روز موریس (پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/12/19
قیمت از : 75,843,000 تومان
ثبت پرسش