• تور بالی 7شب و 8روز ( پرواز امارات )


تاریخ شروع 1401/10/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/01/31
بالی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1401/10/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی امارات بهترین ساعت پروازی و توقف
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی امارات بهترین ساعت پروازی و توقف
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Ramayana Resort and Spa

BB
65,987,000 تومان
76,571,000 تومان
64,995,000 تومان
60,033,000 تومان
Bali Rani

BB
65,987,000 تومان
76,571,000 تومان
64,995,000 تومان
60,033,000 تومان
The Jayakarta

BB
65,987,000 تومان
76,571,000 تومان
64,995,000 تومان
60,033,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
66,648,000 تومان
78,225,000 تومان
64,995,000 تومان
63,341,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

BB
70,948,000 تومان
86,493,000 تومان
66,648,000 تومان
61,687,000 تومان
Pullman Bali Legian Beach

BB
74,917,000 تومان
94,762,000 تومان
71,610,000 تومان
63,341,000 تومان
Nusa Dua Beach Hotel

BB
74,917,000 تومان
94,762,000 تومان
71,610,000 تومان
63,341,000 تومان
seres springs resort & spa

BB
76,571,000 تومان
98,070,000 تومان
71,610,000 تومان
66,648,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
79,217,000 تومان
103,031,000 تومان
78,225,000 تومان
63,341,000 تومان
Padma Hotel Bandung

BB
80,871,000 تومان
106,338,000 تومان
70,287,000 تومان
63,341,000 تومان
Padma Resort Ubud

BB
80,871,000 تومان
106,338,000 تومان
70,287,000 تومان
63,341,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
84,178,000 تومان
112,953,000 تومان
76,571,000 تومان
64,995,000 تومان
The Westin Resort Nusa Dua

BB
84,178,000 تومان
112,953,000 تومان
79,878,000 تومان
69,956,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
84,178,000 تومان
112,953,000 تومان
74,917,000 تومان
63,341,000 تومان
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

BB
84,178,000 تومان
112,953,000 تومان
69,956,000 تومان
63,341,000 تومان
Double Six Luxury Seminyak

BB
84,178,000 تومان
112,953,000 تومان
83,186,000 تومان
66,648,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
84,178,000 تومان
112,953,000 تومان
76,571,000 تومان
64,995,000 تومان
THE LAGUNA

BB
89,139,000 تومان
122,876,000 تومان
86,493,000 تومان
63,341,000 تومان
نام هتل Ramayana Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,987,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,571,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,033,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bali Rani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,987,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,571,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,033,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,987,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,571,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,033,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 66,648,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 78,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,341,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 70,948,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 86,493,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 66,648,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,687,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bali Legian Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 74,917,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 94,762,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 71,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,341,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nusa Dua Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 74,917,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 94,762,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 71,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,341,000 تومان
توضیحات
نام هتل seres springs resort & spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 76,571,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 98,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 71,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 66,648,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 79,217,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 103,031,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 78,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,341,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Hotel Bandung

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 80,871,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 106,338,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 70,287,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,341,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Resort Ubud

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 80,871,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 106,338,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 70,287,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,341,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 112,953,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,571,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 64,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin Resort Nusa Dua

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 112,953,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,878,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 69,956,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 112,953,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 74,917,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,341,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 112,953,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 69,956,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,341,000 تومان
توضیحات
نام هتل Double Six Luxury Seminyak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 112,953,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 83,186,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 66,648,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 112,953,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,571,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 64,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 89,139,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 122,876,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 86,493,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,341,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 مدارک شغلی
5 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
واتس آپ 09337173112


خدمات تور:
- پرواز رفت و برگشت امارات –6 شب و 7 روز اقامت در هتل با صبحانه + ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – ویزا – لیدر فارسی زبان

- مدارک مورد نیاز:
- اسکن پاسپورت ) با 7 ماه اعتبار ( با کیفیت باال
- بلیط رفت و برگشت
- اثبات هزینه های خود و خانواده همراه ) پول ذخیره شده در بانک ( حداقل 2000 دالر آمریکا در 3 ماه گذشته
- عکس رنگی با پس زمینه سفید
- گواهی واکسن معتبر برای 2 دوز کامل
- پر کردن فرم درخواستی
- تعهد به رعایت تمام پروتکل بهداشتی قابل اجرا در اندونزی
- داشتن بیمه مسافرتی که مورد تایید دولت اندونزی باشد که تا سقف 25000دالر آمریکا پوشش دهد

- توضیحات :
- هرگونه تغییرات در سیستم اخذ ویزا و غیره که از طرف دولت اندونزى باشد از زمان اقدام ویزا بر عهده خود
- مسافر می باشد.
- هزینه ویزا قابل استرداد نمی باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فلای دوبی
4 شب

تور مالدیو 4شب و5روز ( پرواز فلای دوبی )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/12/23
قیمت از : 65,005,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 30,580,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای اندونزی

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/03
قیمت از : 9,900,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز کرواسی ویژه نوروز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/25
قیمت از : 131,450,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور عمان 4شب و 5روز (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 0 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 22,724,000 تومان
ثبت پرسش