• تور آنتالیا 6شب و 7روز ( فری برد )


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1401/10/13
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/12/29
آنتالیا
هوایی
فری برد
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1401/10/13
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب اقامت 6شب و 7روز
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات اقامت 6شب و 7روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

ALL
14,990,000 تومان
17,990,000 تومان
13,590,000 تومان
10,590,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
16,990,000 تومان
19,890,000 تومان
14,190,000 تومان
10,590,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
20,490,000 تومان
25,190,000 تومان
15,990,000 تومان
10,590,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

ALL
23,290,000 تومان
29,290,000 تومان
17,390,000 تومان
10,590,000 تومان
Mega Saray Belek

UALL
23,490,000 تومان
29,590,000 تومان
17,490,000 تومان
10,590,000 تومان
IC GREEN PALACE

UALL
23,490,000 تومان
35,590,000 تومان
17,490,000 تومان
10,590,000 تومان
orange county belek

UALL
24,290,000 تومان
35,490,000 تومان
18,690,000 تومان
10,590,000 تومان
sherwood suites resort

UALL
24,390,000 تومان
29,690,000 تومان
19,090,000 تومان
10,590,000 تومان
ASKA LARA

UALL
26,190,000 تومان
35,090,000 تومان
19,990,000 تومان
10,590,000 تومان
sherwood exclusive lara

UALL
27,390,000 تومان
34,390,000 تومان
20,490,000 تومان
10,590,000 تومان
ADALYA ELITE LARA

UALL
27,590,000 تومان
34,490,000 تومان
20,690,000 تومان
10,590,000 تومان
Spice

UALL
27,990,000 تومان
34,890,000 تومان
21,690,000 تومان
10,590,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
28,290,000 تومان
35,690,000 تومان
20,890,000 تومان
10,590,000 تومان
Limak Lara De Luxe

UALL
28,690,000 تومان
37,490,000 تومان
21,390,000 تومان
10,590,000 تومان
Royal Wings

UALL
29,090,000 تومان
36,590,000 تومان
21,690,000 تومان
10,590,000 تومان
Club Sera

UALL
29,390,000 تومان
38,890,000 تومان
21,590,000 تومان
10,590,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
29,690,000 تومان
37,890,000 تومان
21,590,000 تومان
10,590,000 تومان
Belis Deluxe

UALL
29,790,000 تومان
44,190,000 تومان
22,590,000 تومان
10,590,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
29,990,000 تومان
38,290,000 تومان
21,790,000 تومان
10,590,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
32,390,000 تومان
42,590,000 تومان
23,090,000 تومان
10,590,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

ALL
33,590,000 تومان
45,790,000 تومان
23,490,000 تومان
10,590,000 تومان
Susesi Luxury Resort

ALL
36,590,000 تومان
47,690,000 تومان
25,490,000 تومان
10,590,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
42,090,000 تومان
58,690,000 تومان
42,090,000 تومان
10,590,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
42,990,000 تومان
59,590,000 تومان
42,990,000 تومان
10,590,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
42,990,000 تومان
65,990,000 تومان
-
-
Nirvana Cosmopolitan

ALL
43,890,000 تومان
58,190,000 تومان
29,690,000 تومان
10,590,000 تومان
Mardan Place

UALL
43,990,000 تومان
58,390,000 تومان
29,590,000 تومان
10,590,000 تومان
SELECTUM

UALL
48,890,000 تومان
71,290,000 تومان
31,690,000 تومان
10,590,000 تومان
Rixos Premium Tekirova

UALL
57,390,000 تومان
87,590,000 تومان
37,390,000 تومان
10,590,000 تومان
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mega Saray Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل IC GREEN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل orange county belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل sherwood suites resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل sherwood exclusive lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADALYA ELITE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Lara De Luxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) -
توضیحات
نام هتل Nirvana Cosmopolitan

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mardan Place

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Tekirova

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 57,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 87,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 تورلیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
واتس آپ 09337173112
نرخ کودک بدون تخت 10/590/000  تومان و کودک زیر 2سال 1/090/000 تومان میباشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 6 دی , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول 3شب و 4روز ویژه نوروز 1402 ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/12/19
قیمت از : 15,776,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
4 شب

تور ارمنستان4شب و 5روز ویژه نوروز 1402 ( ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/12/19
قیمت از : 13,965,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور دبی 5شب و 6روز ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/28
قیمت از : 15,540,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 30,580,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای اندونزی

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/03
قیمت از : 9,900,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز کرواسی ویژه نوروز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/25
قیمت از : 131,450,000 تومان
ثبت پرسش