• تور 3شب و 4روز تبریز ویژه پاییز 1401


تاریخ شروع 1401/07/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/09/30
تبریز
هوایی
آتا
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/07/17
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تبریز 3 شب اقامت 3شب و 4روز
ردیف 2
به تبریز
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3شب و 4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
استقبال

BB
3,233,000 تومان
3,869,000 تومان
1,802,000 تومان
1,802,000 تومان
آزادی

BB
3,456,000 تومان
4,104,000 تومان
1,836,000 تومان
1,836,000 تومان
گسترش

BB
3,520,000 تومان
4,557,000 تومان
1,836,000 تومان
1,836,000 تومان
بین المللی تبریز

BB
3,812,000 تومان
4,862,000 تومان
1,836,000 تومان
1,836,000 تومان
شهریار

BB
4,394,000 تومان
5,410,000 تومان
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
پارس ائل گلی

BB
4,427,000 تومان
5,500,000 تومان
3,668,000 تومان
1,870,000 تومان
کایا لاله پارک تبریز

BB
4,675,000 تومان
6,820,000 تومان
3,668,000 تومان
1,870,000 تومان
نام هتل استقبال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,233,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,869,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,802,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,802,000 تومان
توضیحات
نام هتل آزادی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,456,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,104,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,836,000 تومان
توضیحات
نام هتل گسترش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,557,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,836,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی تبریز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,812,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,862,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,836,000 تومان
توضیحات
نام هتل شهریار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,394,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس ائل گلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,427,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,668,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل کایا لاله پارک تبریز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,668,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور مشهد مقدس 5شب و 6روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 2,968,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور کیش 5شب و 6روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 3,625,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور کیش 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 3,158,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور مشهد مقدس 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 2,597,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور قشم 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 3,264,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز شیراز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/12
قیمت از : 2,703,000 تومان
ثبت پرسش