• تور 3شب و 4روز چابهار ویژه پاییز 1401


تاریخ شروع 1401/07/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/09/30
چابهار
هوایی
وارش
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/07/17
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 چابهار 3 شب اقامت 3شب و4روز
ردیف 2
به چابهار
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3شب و4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
شاهان

BB
3,805,000 تومان
4,202,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
Laleh International

BB
3,942,000 تومان
4,483,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
azin hotel

BB
4,161,000 تومان
5,236,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
لیپار

BB
10,562,000 تومان
7,598,000 تومان
2,860,000 تومان
2,860,000 تومان
نام هتل شاهان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,202,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laleh International

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,942,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,483,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,808,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,808,000 تومان
توضیحات
نام هتل azin hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,161,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,236,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیپار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,562,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,598,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,860,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز شیراز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/12
قیمت از : 2,703,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4روز تبریز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/17
قیمت از : 3,233,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور مشهد مقدس 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 2,597,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور کیش 5شب و 6روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 3,625,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور مشهد مقدس 5شب و 6روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 2,968,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور قشم 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 3,264,000 تومان
ثبت پرسش