• تور قشم 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401


تاریخ شروع 1401/07/11
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/09/30
قشم
هوایی
آتا
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/07/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 3 شب اقامت 3شب و 4روز
ردیف 2
به قشم
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3شب و 4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
بهشت

BB
3,264,000 تومان
3,360,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
مارینا 1

BB
3,344,000 تومان
3,694,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
الوند 1

BB
3,353,000 تومان
3,630,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
سان سیتی

BB
3,455,000 تومان
4,136,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
آرام

BB
3,566,000 تومان
4,441,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
مارینا 2

BB
3,582,000 تومان
3,869,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
arka hotel

BB
3,678,000 تومان
4,584,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
رویال

BB
4,139,000 تومان
5,513,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
ارم

BB
4,330,000 تومان
5,837,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
Golden Beach Hotel

BB
4,346,000 تومان
5,936,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
IRMAN HOTEL GHESHM

BB
4,428,000 تومان
6,048,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
فولتون

BB
4,536,000 تومان
6,317,000 تومان
2,756,000 تومان
2,756,000 تومان
AVINA

BB
4,816,000 تومان
6,825,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
ataman hotel

BB
4,816,000 تومان
6,825,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
نام هتل بهشت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,264,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,344,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,694,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,353,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,136,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,566,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,441,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,582,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,869,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل arka hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,678,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,584,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,139,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,513,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,837,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,808,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,808,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,346,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,936,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل IRMAN HOTEL GHESHM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,428,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,048,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,808,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,808,000 تومان
توضیحات
نام هتل فولتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,536,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,317,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,756,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVINA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,816,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,808,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,808,000 تومان
توضیحات
نام هتل ataman hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,816,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,808,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,808,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز شیراز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/12
قیمت از : 2,703,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور کیش 5شب و 6روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 3,625,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور مشهد مقدس 5شب و 6روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 2,968,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4روز تبریز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/17
قیمت از : 3,233,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور کیش 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 3,158,000 تومان
ایرلاین : وارش
3 شب

تور 3شب و 4روز چابهار ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/17
قیمت از : 3,805,000 تومان
ثبت پرسش