• تور کیش 5شب و 6روز ویژه پاییز 1401


تاریخ شروع 1401/07/11
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/09/30
کیش
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1401/07/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 5 شب اقامت 5شب و 6روز
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 5
توضیحات اقامت 5شب و 6روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ارم

BB
3,625,000 تومان
4,473,000 تومان
2,459,000 تومان
2,459,000 تومان
شایلی

BB
3,837,000 تومان
5,162,000 تومان
2,459,000 تومان
2,459,000 تومان
سارا

BB
4,017,000 تومان
5,497,000 تومان
2,505,000 تومان
2,505,000 تومان
فلامینگو

BB
4,179,000 تومان
5,799,000 تومان
2,505,000 تومان
2,505,000 تومان
صدف

BB
4,654,000 تومان
6,798,000 تومان
2,505,000 تومان
2,505,000 تومان
هلیا

BB
4,908,000 تومان
7,295,000 تومان
2,505,000 تومان
2,505,000 تومان
پارمیدا

BB
5,247,000 تومان
7,887,000 تومان
5,192,000 تومان
2,552,000 تومان
بین المللی کیش

BB
5,560,000 تومان
8,492,000 تومان
2,552,000 تومان
2,552,000 تومان
شایان

BB
6,842,000 تومان
11,022,000 تومان
6,787,000 تومان
2,552,000 تومان
ایران

BB
7,007,000 تومان
11,462,000 تومان
2,552,000 تومان
2,552,000 تومان
پاناروما

BB
7,969,000 تومان
13,354,000 تومان
2,552,000 تومان
2,552,000 تومان
palace

BB
8,492,000 تومان
14,432,000 تومان
2,552,000 تومان
2,552,000 تومان
داریوش

BB
8,574,000 تومان
14,580,000 تومان
10,252,000 تومان
2,552,000 تومان
مارینا پارک

HB
15,752,000 تومان
28,237,000 تومان
16,302,000 تومان
2,552,000 تومان
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,473,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,459,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,459,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,837,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,162,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,459,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,459,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,497,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,505,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,179,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,799,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,505,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,654,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,798,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,505,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,908,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,505,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,247,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,887,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,192,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,552,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,492,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,552,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,552,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,842,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,022,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,787,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,552,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,007,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,462,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,552,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,552,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,969,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,354,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,552,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,552,000 تومان
توضیحات
نام هتل palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,492,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,432,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,552,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,552,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,574,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,252,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,552,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,752,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,237,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,302,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,552,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور مشهد مقدس 5شب و 6روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 2,968,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4روز تبریز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/17
قیمت از : 3,233,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز شیراز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/12
قیمت از : 2,703,000 تومان
ایرلاین : وارش
3 شب

تور 3شب و 4روز چابهار ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/17
قیمت از : 3,805,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور قشم 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 3,264,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور مشهد مقدس 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 2,597,000 تومان
ثبت پرسش