• تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ترکیه است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1401/10/13
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/12/29
کاپادوکیا
هوایی
ترکیش
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/10/13
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کاپادوکیا 3 شب پرواز رفت ترکیش به استانبول و استانبول به کاپادوکیا
ردیف 2
به کاپادوکیا
مدت اقامت 3
توضیحات پرواز رفت ترکیش به استانبول و استانبول به کاپادوکیا
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
dinler

BB
18,118,000 تومان
20,443,000 تومان
17,255,000 تومان
13,402,000 تومان
PERISSIA

BB
18,517,000 تومان
22,435,000 تومان
16,059,000 تومان
14,067,000 تومان
GOREME KAYA

BB
19,488,000 تومان
25,945,000 تومان
13,030,000 تومان
13,030,000 تومان
DOUBLE TREE BY HILTON

BB
19,604,000 تومان
24,069,000 تومان
16,357,000 تومان
14,327,000 تومان
alfina

BB
20,844,000 تومان
25,816,000 تومان
16,646,000 تومان
13,030,000 تومان
FLORIA

BB
21,373,000 تومان
20,443,000 تومان
19,380,000 تومان
14,067,000 تومان
MDC HOTEL

BB
22,580,000 تومان
28,534,000 تومان
17,033,000 تومان
13,651,000 تومان
ANATOLIAN HOUSES

BB
23,324,000 تومان
32,998,000 تومان
18,115,000 تومان
14,327,000 تومان
Cappadocia Cave Suites

BB
25,016,000 تومان
34,351,000 تومان
17,439,000 تومان
13,651,000 تومان
Yunak Evleri

BB
25,092,000 تومان
35,321,000 تومان
17,388,000 تومان
13,402,000 تومان
CAPADOCIA CAVE RESORT

BB
30,022,000 تومان
46,393,000 تومان
25,557,000 تومان
13,651,000 تومان
sacred

BB
30,022,000 تومان
46,393,000 تومان
25,422,000 تومان
13,651,000 تومان
MUSEUM

BB
54,241,000 تومان
94,831,000 تومان
47,476,000 تومان
20,416,000 تومان
نام هتل dinler

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,118,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,443,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,402,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERISSIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,517,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,059,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,067,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOREME KAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,488,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOUBLE TREE BY HILTON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,604,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,069,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,357,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,327,000 تومان
توضیحات
نام هتل alfina

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,844,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,816,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,646,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل FLORIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,373,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,443,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,067,000 تومان
توضیحات
نام هتل MDC HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,534,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,033,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,651,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANATOLIAN HOUSES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,324,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,998,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,327,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cappadocia Cave Suites

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,016,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,351,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,439,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,651,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yunak Evleri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,092,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,321,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,388,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,402,000 تومان
توضیحات
نام هتل CAPADOCIA CAVE RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,022,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,393,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,557,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,651,000 تومان
توضیحات
نام هتل sacred

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,022,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,393,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,422,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,651,000 تومان
توضیحات
نام هتل MUSEUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,241,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 94,831,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 47,476,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,416,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

واتس اپ  09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول 5شب و 6روز ویژه نوروز 1402 ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/12/19
قیمت از : 17,508,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 30,580,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای اندونزی

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/03
قیمت از : 9,900,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز کرواسی ویژه نوروز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/25
قیمت از : 131,450,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور عمان 4شب و 5روز (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 0 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 22,724,000 تومان
ثبت پرسش