• تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)


تاریخ شروع 1401/06/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/09/30
کاپادوکیا
هوایی
ترکیش
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/06/09
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کاپادوکیا 3 شب پرواز رفت ترکیش به استانبول و استانبول به کاپادوکیا
ردیف 2
به کاپادوکیا
مدت اقامت 3
توضیحات پرواز رفت ترکیش به استانبول و استانبول به کاپادوکیا
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
dinler

BB
28,635,000 تومان
30,506,000 تومان
27,940,000 تومان
24,840,000 تومان
PERISSIA

BB
28,956,000 تومان
32,110,000 تومان
26,978,000 تومان
25,374,000 تومان
GOREME KAYA

BB
29,347,000 تومان
34,545,000 تومان
24,150,000 تومان
24,150,000 تومان
DOUBLE TREE BY HILTON

BB
30,091,000 تومان
33,685,000 تومان
27,478,000 تومان
25,844,000 تومان
alfina

BB
30,438,000 تومان
34,441,000 تومان
27,060,000 تومان
24,150,000 تومان
FLORIA

BB
31,255,000 تومان
30,506,000 تومان
29,651,000 تومان
25,374,000 تومان
MDC HOTEL

BB
32,487,000 تومان
37,279,000 تومان
28,022,000 تومان
25,300,000 تومان
ANATOLIAN HOUSES

BB
33,086,000 تومان
40,872,000 تومان
28,893,000 تومان
25,844,000 تومان
Yunak Evleri

BB
34,248,000 تومان
42,481,000 تومان
28,047,000 تومان
24,840,000 تومان
Cappadocia Cave Suites

BB
34,447,000 تومان
41,961,000 تومان
28,349,000 تومان
25,300,000 تومان
CAPADOCIA CAVE RESORT

BB
38,476,000 تومان
51,653,000 تومان
34,883,000 تومان
25,300,000 تومان
sacred

BB
38,476,000 تومان
51,653,000 تومان
34,774,000 تومان
25,300,000 تومان
MUSEUM

BB
57,970,000 تومان
90,640,000 تومان
52,525,000 تومان
30,745,000 تومان
نام هتل dinler

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,506,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERISSIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,956,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,374,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOREME KAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,347,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOUBLE TREE BY HILTON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,091,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,478,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,844,000 تومان
توضیحات
نام هتل alfina

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,438,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,441,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل FLORIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,506,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,651,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,374,000 تومان
توضیحات
نام هتل MDC HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,487,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,279,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,022,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANATOLIAN HOUSES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,086,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,872,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,893,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,844,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yunak Evleri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,481,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,047,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cappadocia Cave Suites

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,447,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,961,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,349,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل CAPADOCIA CAVE RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,476,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,653,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,883,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل sacred

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,476,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,653,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,774,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل MUSEUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 57,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 90,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,745,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
همراه داشتن کارت واکسن به صورت حداقل 2 دز کامل الزامی میباشد.
برای اطلاعات بیشتر به شماره واتساپ پیام بدهید 09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 2,084,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و4روز مشهد ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 3,042,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور 5شب و 6روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 2,279,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور 3شب و 4روز استانبول

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/07
قیمت از : 14,952,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز از آنکارا ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/09
قیمت از : 21,615,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/09
قیمت از : 28,635,000 تومان
ثبت پرسش