تاریخ شروع 1401/06/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/07/30
استانبول
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/06/07
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب 3شب و 4روز
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات 3شب و 4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
GRAND MILAN IST

BB
14,952,000 تومان
16,369,000 تومان
14,479,000 تومان
Hera Montagna Hotel

BB
15,708,000 تومان
17,503,000 تومان
14,574,000 تومان
Newcity

BB
16,545,000 تومان
19,170,000 تومان
15,962,000 تومان
City Center Hotel Istanbul

BB
17,226,000 تومان
20,433,000 تومان
15,476,000 تومان
White Monarch

BB
17,323,000 تومان
21,211,000 تومان
16,545,000 تومان
Blueway Historical

BB
17,517,000 تومان
21,211,000 تومان
15,865,000 تومان
Marble

BB
17,517,000 تومان
20,239,000 تومان
15,962,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
17,809,000 تومان
20,822,000 تومان
15,379,000 تومان
Geramir Palas

BB
17,906,000 تومان
21,988,000 تومان
16,448,000 تومان
Cartoon

BB
18,198,000 تومان
22,572,000 تومان
15,476,000 تومان
Taksim Long Hotel Istanbul

BB
18,295,000 تومان
22,766,000 تومان
15,962,000 تومان
Surmeli Istanbul

BB
19,624,000 تومان
25,168,000 تومان
16,753,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
19,656,000 تومان
23,932,000 تومان
19,072,000 تومان
Golden Age

BB
19,656,000 تومان
25,488,000 تومان
17,031,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
19,753,000 تومان
25,488,000 تومان
17,323,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
19,822,000 تومان
24,574,000 تومان
16,159,000 تومان
Hotel Mercure Bomonti

BB
19,822,000 تومان
25,366,000 تومان
18,337,000 تومان
Titanic City Taksim

BB
21,697,000 تومان
28,695,000 تومان
18,100,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
21,802,000 تومان
28,831,000 تومان
18,436,000 تومان
Point

BB
22,792,000 تومان
30,316,000 تومان
18,436,000 تومان
Divan

BB
23,782,000 تومان
32,296,000 تومان
19,426,000 تومان
The Marmara Taksim

BB
25,366,000 تومان
35,662,000 تومان
19,228,000 تومان
Suiss Bosphorous

BB
29,227,000 تومان
44,275,000 تومان
19,822,000 تومان
نام هتل GRAND MILAN IST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,952,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,369,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hera Montagna Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,708,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,503,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,574,000 تومان
توضیحات
نام هتل Newcity

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,962,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,226,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,433,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,476,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,323,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,211,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Historical

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,517,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,211,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,865,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marble

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,517,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,239,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,962,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,809,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,822,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,379,000 تومان
توضیحات
نام هتل Geramir Palas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,906,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,988,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,448,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cartoon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,198,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,572,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,476,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Long Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,766,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,962,000 تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,624,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,168,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,753,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,656,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,932,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,072,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,656,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,488,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,031,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,753,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,488,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,323,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,822,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,574,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,159,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Mercure Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,822,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,366,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,337,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,697,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,802,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,831,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,436,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,792,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,316,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,436,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,782,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,296,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,426,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,366,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,662,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل Suiss Bosphorous

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,227,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,822,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
همراه داشتن پرینت کارت واکسن به صورت 2 دز کامل در برگشت الزامی میباشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 2,084,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و4روز مشهد ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 3,042,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور 5شب و 6روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 2,279,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور 3شب و 4روز استانبول

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/07
قیمت از : 14,952,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز از آنکارا ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/09
قیمت از : 21,615,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/09
قیمت از : 28,635,000 تومان
ثبت پرسش