• تور 5شب و 6روز کیش ویژه تابستان 1401


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های داخلی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1401/06/03
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/07/10
کیش
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1401/06/03
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 5 شب 5شب و 6روز
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 5
توضیحات 5شب و 6روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
پارس نیک

BB
2,279,000 تومان
2,650,000 تومان
2,252,000 تومان
هلیا

BB
2,646,000 تومان
3,456,000 تومان
2,592,000 تومان
پارمیدا

BB
2,805,000 تومان
3,685,000 تومان
2,750,000 تومان
سارا

BB
2,862,000 تومان
3,834,000 تومان
2,808,000 تومان
ارم

BB
3,074,000 تومان
4,346,000 تومان
3,021,000 تومان
فلامینگو

BB
3,348,000 تومان
4,860,000 تومان
3,294,000 تومان
صدف

BB
3,348,000 تومان
4,860,000 تومان
3,294,000 تومان
بین المللی کیش

BB
3,795,000 تومان
4,840,000 تومان
3,740,000 تومان
پاناروما

BB
4,548,000 تومان
7,205,000 تومان
4,455,000 تومان
شایان

BB
6,160,000 تومان
10,340,000 تومان
6,105,000 تومان
palace

BB
6,215,000 تومان
10,670,000 تومان
6,160,000 تومان
داریوش

BB
8,470,000 تومان
14,905,000 تومان
7,920,000 تومان
نام هتل پارس نیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,279,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,252,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,646,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,456,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,592,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,862,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,834,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,808,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,074,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,346,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,021,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,348,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,294,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,348,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,294,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,548,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,105,000 تومان
توضیحات
نام هتل palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,920,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور یونان 7شب و 8روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/02/18
قیمت از : 197,450,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور 7شب و 8روز موریس ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/05/09
قیمت از : 114,798,000 تومان
ایرلاین : امارات
5 شب

تور 5شب و 6روز موریس (پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/05/09
قیمت از : 98,523,000 تومان
ثبت پرسش