• تور آلانیا 6 شب و 7 روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز فری برد)


تاریخ شروع 1401/05/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
آلانیا
هوایی
فری برد
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1401/05/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آلانیا 6 شب 6شب و 7 روز
ردیف 2
به آلانیا
مدت اقامت 6
توضیحات 6شب و 7 روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
kleopatra sun light

ALL
18,290,000 تومان
22,290,000 تومان
15,690,000 تومان
10,990,000 تومان
MAYA BEACH

ALL
18,690,000 تومان
22,490,000 تومان
15,190,000 تومان
10,990,000 تومان
FIRST CLASS

ALL
19,090,000 تومان
24,990,000 تومان
16,090,000 تومان
10,990,000 تومان
CENZA THE INN HOTEL

ALL
21,590,000 تومان
30,090,000 تومان
17,390,000 تومان
10,990,000 تومان
TITAN SELECT

ALL
22,290,000 تومان
29,690,000 تومان
17,690,000 تومان
10,990,000 تومان
VIKINGEN INFINITY

ALL
22,990,000 تومان
32,690,000 تومان
18,090,000 تومان
10,990,000 تومان
SEALIFE BUKET

ALL
22,990,000 تومان
32,690,000 تومان
18,090,000 تومان
10,990,000 تومان
Aydin Bey Gold

UALL
23,390,000 تومان
31,490,000 تومان
18,290,000 تومان
10,990,000 تومان
ASIA BEACH RESORT

ALL
23,390,000 تومان
33,590,000 تومان
18,290,000 تومان
10,990,000 تومان
NoxInn Deluxe Hotel

ALL
24,390,000 تومان
29,990,000 تومان
18,790,000 تومان
10,990,000 تومان
Orange county

ALL
24,590,000 تومان
33,690,000 تومان
18,890,000 تومان
10,990,000 تومان
Mukarnas

UALL
26,790,000 تومان
40,490,000 تومان
19,990,000 تومان
10,990,000 تومان
Utopia World Hotel

UALL
30,890,000 تومان
45,090,000 تومان
21,990,000 تومان
10,990,000 تومان
long beach hormony

UALL
32,390,000 تومان
51,590,000 تومان
22,790,000 تومان
10,990,000 تومان
Rubi Platiniume

UALL
33,190,000 تومان
53,090,000 تومان
23,190,000 تومان
10,990,000 تومان
LONG BEACH RESORT

UALL
33,290,000 تومان
53,490,000 تومان
23,190,000 تومان
10,990,000 تومان
نام هتل kleopatra sun light

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAYA BEACH

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل FIRST CLASS

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENZA THE INN HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITAN SELECT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل VIKINGEN INFINITY

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEALIFE BUKET

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aydin Bey Gold

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASIA BEACH RESORT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل NoxInn Deluxe Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange county

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mukarnas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Utopia World Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل long beach hormony

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rubi Platiniume

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل LONG BEACH RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
بلیط رفت و برگشت به فرودگاه قاضی پاشا با هواپیمایی فری برد - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا - راهنمای فارسی زبان 
نرخ کودک بدون تخت 10.990.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1/090/000 تومان می باشد
همراه داشتن کارت واکسیناسیون انگلیسی زبان به صورت 2 دوز کامل الزامی میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بر عهده شخص ثبت نام کننده میباشد و آژانس الماس نشان هیچ گونه مسئولیتی ندارد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فری برد
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 17,190,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 3شب و استانبول 4شب ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/21
قیمت از : 19,441,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور بدروم ویژه تابستان 1401 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 18,890,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور مارماریس 6شب و 7روز ویژه تابستان 1401 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/24
قیمت از : 18,590,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور بلغارستان 7 شب و 8 روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 17,890,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ثبت پرسش