• تور استانبول 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401


تاریخ شروع 1401/05/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1401/05/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 7 شب پرواز رفت ساعت 9 صبح و برگشت ساعت 20:30 شب
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز رفت ساعت 9 صبح و برگشت ساعت 20:30 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel

BB
13,232,000 تومان
16,385,000 تومان
13,232,000 تومان
10,321,000 تومان
GRAND MILAN IST

BB
14,202,000 تومان
18,083,000 تومان
12,989,000 تومان
10,321,000 تومان
Blueway Hotel City Istanbul

BB
14,687,000 تومان
19,053,000 تومان
13,232,000 تومان
10,321,000 تومان
ALL INN

BB
16,354,000 تومان
22,092,000 تومان
13,360,000 تومان
10,616,000 تومان
Newcity

BB
17,601,000 تومان
24,587,000 تومان
15,855,000 تومان
10,616,000 تومان
DORA IST

BB
18,849,000 تومان
27,082,000 تومان
15,855,000 تومان
10,616,000 تومان
White Monarch

BB
18,849,000 تومان
27,331,000 تومان
15,855,000 تومان
10,616,000 تومان
Taksim Long Hotel Istanbul

BB
20,845,000 تومان
26,084,000 تومان
15,855,000 تومان
10,616,000 تومان
Konak Hotel Istanbul

BB
21,344,000 تومان
32,071,000 تومان
18,350,000 تومان
10,616,000 تومان
RICHMOND

BB
21,593,000 تومان
32,570,000 تومان
18,350,000 تومان
10,616,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
23,009,000 تومان
32,919,000 تومان
16,149,000 تومان
10,813,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
23,339,000 تومان
33,568,000 تومان
15,855,000 تومان
10,616,000 تومان
Surmeli Istanbul

BB
23,772,000 تومان
36,731,000 تومان
16,149,000 تومان
10,813,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
23,838,000 تومان
37,061,000 تومان
18,350,000 تومان
10,616,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
23,838,000 تومان
37,061,000 تومان
18,350,000 تومان
10,616,000 تومان
Dedeman Istanbul

BB
24,280,000 تومان
38,001,000 تومان
14,878,000 تومان
10,813,000 تومان
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

BB
24,788,000 تومان
38,764,000 تومان
16,149,000 تومان
10,813,000 تومان
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

BB
24,788,000 تومان
38,764,000 تومان
16,149,000 تومان
10,813,000 تومان
Lazzoni

BB
26,059,000 تومان
41,305,000 تومان
16,149,000 تومان
10,813,000 تومان
SHERATON CITY CENTER

BB
27,837,000 تومان
42,321,000 تومان
18,690,000 تومان
10,813,000 تومان
marriot hotel sisli

BB
29,870,000 تومان
48,928,000 تومان
20,977,000 تومان
10,813,000 تومان
LEMERIDIEN

BB
29,870,000 تومان
48,928,000 تومان
19,960,000 تومان
10,813,000 تومان
Elite World prestige

BB
30,824,000 تومان
48,537,000 تومان
19,597,000 تومان
10,616,000 تومان
Elite World prestige

BB
30,824,000 تومان
48,537,000 تومان
19,597,000 تومان
10,616,000 تومان
Point

BB
31,395,000 تومان
49,436,000 تومان
16,403,000 تومان
10,813,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
34,444,000 تومان
58,075,000 تومان
16,149,000 تومان
10,813,000 تومان
Fairmont Quasar Istanbul

BB
34,952,000 تومان
56,551,000 تومان
22,247,000 تومان
10,813,000 تومان
Divan

BB
35,206,000 تومان
57,059,000 تومان
17,419,000 تومان
10,813,000 تومان
Grand Hyatt

BB
38,764,000 تومان
66,715,000 تومان
22,247,000 تومان
10,813,000 تومان
Park Hyatt Istanbul

BB
38,764,000 تومان
66,715,000 تومان
22,247,000 تومان
10,813,000 تومان
Conrad Hotel

BB
40,034,000 تومان
69,510,000 تومان
17,419,000 تومان
10,813,000 تومان
HILTON BOSPHORUS

BB
40,034,000 تومان
69,510,000 تومان
17,419,000 تومان
10,813,000 تومان
The Marmara Taksim

BB
43,337,000 تومان
72,051,000 تومان
22,247,000 تومان
10,813,000 تومان
SOFITEL ISTANBUL99

BB
47,403,000 تومان
80,944,000 تومان
23,772,000 تومان
10,813,000 تومان
Suiss Bosphorous

BB
48,928,000 تومان
87,043,000 تومان
25,296,000 تومان
10,813,000 تومان
The Ritz-Carlton Istanbul at the Bosphorus

BB
51,469,000 تومان
92,125,000 تومان
19,960,000 تومان
10,813,000 تومان
نام هتل Reydel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,232,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,232,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,321,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND MILAN IST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,202,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,083,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,989,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,321,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Hotel City Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,687,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,053,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,232,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,321,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALL INN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,354,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,092,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل Newcity

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,601,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,587,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORA IST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,849,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,082,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,849,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,331,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Long Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,084,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,344,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,071,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,593,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,009,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,919,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,149,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,339,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,568,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,772,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,731,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,149,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,838,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,838,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,001,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,878,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,788,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,764,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,149,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,788,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,764,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,149,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lazzoni

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,059,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,149,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,837,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,321,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل marriot hotel sisli

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,928,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,977,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEMERIDIEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,928,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World prestige

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,824,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,537,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,597,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World prestige

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,824,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,537,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,597,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,436,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,403,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,444,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,149,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Quasar Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,952,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,551,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,247,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,206,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,059,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,419,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,764,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,247,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,764,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,247,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,034,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,419,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,034,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,419,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,337,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,051,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,247,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOFITEL ISTANBUL99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,403,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 80,944,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,772,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Suiss Bosphorous

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,928,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 87,043,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,296,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Ritz-Carlton Istanbul at the Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,469,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 92,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,813,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
4 ترانسفر فرودگاهی
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
خدمات پکیج :

بلیط 
هتل با صبحانه
تور لیدر فارسی زبان 
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتس آپ در ارتباط باشید 
09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول 5شب و 6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 12,400,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 14,103,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از شیراز 5شب و6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,000,000 تومان
ثبت پرسش