• تور آنتالیا 6شب و 7روز ویژه تابستان 1401


تاریخ شروع 1401/05/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
آنتالیا
هوایی
فری برد
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1401/05/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب اقامت 6شب و 7روز
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات اقامت 6شب و 7روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
CENDER HOTEL

ALL
17,190,000 تومان
19,590,000 تومان
14,790,000 تومان
10,990,000 تومان
TRANS ATLANTIK

UALL
23,990,000 تومان
33,290,000 تومان
18,190,000 تومان
10,990,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
24,390,000 تومان
31,590,000 تومان
18,390,000 تومان
10,990,000 تومان
sherwood greenwood

ALL
25,090,000 تومان
31,390,000 تومان
18,790,000 تومان
10,990,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
26,890,000 تومان
34,190,000 تومان
19,690,000 تومان
10,990,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
28,190,000 تومان
43,890,000 تومان
20,290,000 تومان
10,990,000 تومان
sherwood suites resort

UALL
28,790,000 تومان
36,890,000 تومان
20,590,000 تومان
10,990,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
30,290,000 تومان
44,690,000 تومان
-
10,990,000 تومان
baia kemer club

UALL
30,690,000 تومان
45,290,000 تومان
21,590,000 تومان
10,990,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
31,090,000 تومان
40,390,000 تومان
22,590,000 تومان
10,990,000 تومان
Kirman Belazur

UALL
32,790,000 تومان
53,090,000 تومان
22,590,000 تومان
10,990,000 تومان
sherwood exclusive lara

UALL
34,690,000 تومان
45,790,000 تومان
23,590,000 تومان
10,990,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
35,490,000 تومان
58,590,000 تومان
23,990,000 تومان
10,990,000 تومان
Spice

UALL
36,590,000 تومان
48,690,000 تومان
24,490,000 تومان
10,990,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
37,790,000 تومان
58,190,000 تومان
25,090,000 تومان
10,990,000 تومان
Royal Wings

UALL
40,390,000 تومان
54,290,000 تومان
40,390,000 تومان
10,990,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
41,390,000 تومان
55,890,000 تومان
26,890,000 تومان
10,990,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
41,990,000 تومان
56,890,000 تومان
27,190,000 تومان
10,990,000 تومان
Nirvana Cosmopolitan

UALL
44,590,000 تومان
60,590,000 تومان
28,490,000 تومان
10,990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
46,490,000 تومان
63,490,000 تومان
29,390,000 تومان
10,990,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
46,690,000 تومان
63,790,000 تومان
46,690,000 تومان
10,990,000 تومان
Delphin Palace

UALL
47,190,000 تومان
64,590,000 تومان
29,790,000 تومان
10,990,000 تومان
SELECTUM

UALL
47,290,000 تومان
68,190,000 تومان
29,890,000 تومان
10,990,000 تومان
Adam & Eve

UALL
47,890,000 تومان
65,690,000 تومان
-
10,990,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
48,590,000 تومان
73,790,000 تومان
30,490,000 تومان
10,990,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
52,590,000 تومان
72,590,000 تومان
32,490,000 تومان
10,990,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
53,290,000 تومان
73,790,000 تومان
32,890,000 تومان
10,990,000 تومان
Mardan Place

UALL
57,390,000 تومان
79,790,000 تومان
32,990,000 تومان
10,990,000 تومان
Rixos Premium Tekirova

UALL
92,690,000 تومان
149,590,000 تومان
52,490,000 تومان
10,990,000 تومان
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل sherwood greenwood

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل sherwood suites resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل baia kemer club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kirman Belazur

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل sherwood exclusive lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 55,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nirvana Cosmopolitan

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 63,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 63,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 46,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 64,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 68,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adam & Eve

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 73,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 73,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mardan Place

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 57,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 79,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Tekirova

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 92,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 149,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 تورلیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
ارائه کارت واکسیناسیون بین المللی به صورت حداقل دو دوز کامل و سپری شدن 15 روز از دوز دوم الزامی میباشد.
در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی میباشد.
نرخ کودک بدون تخت 10/990/000 تومان و کودک زیر 2سال 1/090/000 تومان میباشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور 3شب و 4روز کاپادوکیا ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 16,773,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور آلانیا 6 شب و 7 روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 18,290,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور بلغارستان 7 شب و 8 روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 17,890,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 8,252,000 تومان
ثبت پرسش