• ������ ������������ 7���� �� 8������ �������� �������������� 1401


تاریخ شروع 1401/05/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
بانکوک
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1401/05/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 7 شب پرواز ماهان ار تهران ساعت 22 انجام خواهد شد و روز بعد ساعت 7 صبح به بانکوک ورود میکند و برگشست هم ساعت 9 صبح انجام خواهد شد
ردیف 2
به بانکوک
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز ماهان ار تهران ساعت 22 انجام خواهد شد و روز بعد ساعت 7 صبح به بانکوک ورود میکند و برگشست هم ساعت 9 صبح انجام خواهد شد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
IBIS SATHORN

BB
28,593,000 تومان
32,959,000 تومان
26,895,000 تومان
23,257,000 تومان
furama silom

BB
30,159,000 تومان
33,901,000 تومان
28,911,000 تومان
23,922,000 تومان
Picnic

BB
30,408,000 تومان
34,649,000 تومان
28,911,000 تومان
23,922,000 تومان
eastin hotel

BB
30,534,000 تومان
35,385,000 تومان
28,108,000 تومان
23,257,000 تومان
A-ONE BANGKOK

BB
31,156,000 تومان
36,146,000 تومان
28,911,000 تومان
23,922,000 تومان
Mandarin Managed by Centre Point

BB
31,655,000 تومان
38,142,000 تومان
28,911,000 تومان
23,922,000 تومان
Center Point silom

BB
32,154,000 تومان
38,641,000 تومان
28,911,000 تومان
23,922,000 تومان
Holiday inn express

BB
32,959,000 تومان
40,963,000 تومان
30,534,000 تومان
24,470,000 تومان
Avani Atrium

BB
33,152,000 تومان
39,888,000 تومان
28,911,000 تومان
23,922,000 تومان
Novotel Silom

BB
35,148,000 تومان
41,385,000 تومان
31,406,000 تومان
25,169,000 تومان
RADISSON BLU PLAZA

BB
35,799,000 تومان
44,438,000 تومان
31,988,000 تومان
25,635,000 تومان
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside

BB
36,307,000 تومان
45,963,000 تومان
31,988,000 تومان
25,635,000 تومان
Movenpick Soukhomvit 15

BB
36,307,000 تومان
46,217,000 تومان
31,988,000 تومان
25,635,000 تومان
Montien

BB
36,396,000 تومان
45,626,000 تومان
31,406,000 تومان
25,169,000 تومان
Amari Water Gate

BB
36,561,000 تومان
46,217,000 تومان
31,988,000 تومان
25,635,000 تومان
Grande Centre Point

BB
37,643,000 تومان
49,368,000 تومان
32,653,000 تومان
26,416,000 تومان
Sukosol

BB
37,832,000 تومان
48,504,000 تومان
33,258,000 تومان
26,906,000 تومان
Pullman Bangkok Hotel G

BB
39,102,000 تومان
50,791,000 تومان
33,258,000 تومان
26,906,000 تومان
INDIGO BANGKOK

BB
41,389,000 تومان
56,127,000 تومان
33,258,000 تومان
26,906,000 تومان
SOFITEL

BB
41,389,000 تومان
56,127,000 تومان
33,258,000 تومان
26,906,000 تومان
renaissane bangkok

BB
41,643,000 تومان
56,381,000 تومان
33,258,000 تومان
26,906,000 تومان
Shangri-La Hotel

BB
44,693,000 تومان
61,971,000 تومان
35,799,000 تومان
28,176,000 تومان
JW MARRIOTT

BB
45,455,000 تومان
63,750,000 تومان
35,799,000 تومان
28,176,000 تومان
Lebua At State Tower Hotel

BB
48,504,000 تومان
71,373,000 تومان
40,881,000 تومان
28,176,000 تومان
siam kempinski

BB
59,939,000 تومان
93,480,000 تومان
45,963,000 تومان
33,258,000 تومان
نام هتل IBIS SATHORN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,593,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,959,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل furama silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,159,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,901,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,911,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,922,000 تومان
توضیحات
نام هتل Picnic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,408,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,649,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,911,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,922,000 تومان
توضیحات
نام هتل eastin hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,534,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,108,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل A-ONE BANGKOK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,156,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,146,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,911,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,922,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mandarin Managed by Centre Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,142,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,911,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,922,000 تومان
توضیحات
نام هتل Center Point silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,154,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,641,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,911,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,922,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday inn express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,959,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,963,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,534,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avani Atrium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,152,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,888,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,911,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,922,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,148,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,406,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,169,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,799,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,438,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,988,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,635,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,307,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,963,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,988,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,635,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick Soukhomvit 15

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,307,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,217,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,988,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,635,000 تومان
توضیحات
نام هتل Montien

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,396,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,626,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,406,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,169,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Water Gate

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,561,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,217,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,988,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,635,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grande Centre Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,643,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,368,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,653,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,416,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sukosol

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,832,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,504,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,258,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,906,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bangkok Hotel G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,102,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,791,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,258,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,906,000 تومان
توضیحات
نام هتل INDIGO BANGKOK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,389,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,127,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,258,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,906,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOFITEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,389,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,127,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,258,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,906,000 تومان
توضیحات
نام هتل renaissane bangkok

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,643,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,381,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,258,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,906,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,693,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,971,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,799,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,176,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW MARRIOTT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 63,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,799,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,176,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lebua At State Tower Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,504,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,373,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,881,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,176,000 تومان
توضیحات
نام هتل siam kempinski

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 59,939,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 93,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,963,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,258,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
5 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )

خدمات آژانس:
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان - 7 شب و8 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا تا سقف 100.000 یورو (زیر 60 سال) - ویزا توریستی - ترانسفر – 1 تست پی سی آر در پاتایا


توضیحات تکمیلی
شرایط ورود به کشور تایلند : واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپری شدن 15 روز از تزریق دوز دوم نرخ تور براساس پایین ترین نرخ هواپیمایی امارت میباشد ، در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزایش می یابد. همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی است . واکسن های مورد تایید کشور تایلند : سینوفارم ، آسترازنیکا و .... مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور را ندارد. 

واتس آپ 09337173112


مدارک لازم
صل پاسپورت با 7 ماه اعتبار انجام واکسیناسیون هر 2 دوز / همراه داشتن تست PCR تا 72 ساعت قبل پرواز( از واکسن مرحله دوم 15 روز باید بگذرد ) کپی کارت ملی ، فقط برای افراد 12 سال به بالا ویزا صادر میشود، عکس 3*4 پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومانی
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/21
قیمت از : 29,235,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پاتایا 7 شب و 8 روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/21
قیمت از : 28,455,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از شیراز 5شب و6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,000,000 تومان
ثبت پرسش