• تور 6شب و7روز دیدیم تابستان 1401 (پرواز ایران ایرتور)


تاریخ شروع 1401/05/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
دیدیم
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1401/05/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دیدیم 6 شب پرواز رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر با هواپیمایی ایران ایر تور انجام خواهد شد.ساعت رفت 00:30 بامداد و برگشت 03:30 بامداد
ردیف 2
به دیدیم
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر با هواپیمایی ایران ایر تور انجام خواهد شد.ساعت رفت 00:30 بامداد و برگشت 03:30 بامداد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sea Bird

FB
15,250,000 تومان
22,110,000 تومان
13,171,000 تومان
8,389,000 تومان
holiday Resort

ALL
17,718,000 تومان
26,648,000 تومان
15,105,000 تومان
8,789,000 تومان
GARDEN OF SUN

ALL
17,936,000 تومان
27,084,000 تومان
15,105,000 تومان
8,789,000 تومان
Maril

UALL
21,857,000 تومان
34,925,000 تومان
17,936,000 تومان
8,789,000 تومان
Didim Beach Resort

UALL
24,252,000 تومان
39,716,000 تومان
19,461,000 تومان
8,789,000 تومان
Maxerria

UALL
28,391,000 تومان
47,993,000 تومان
22,510,000 تومان
8,789,000 تومان
Aquasis Deluxe Resort

UALL
37,103,000 تومان
65,417,000 تومان
28,608,000 تومان
8,789,000 تومان
نام هتل Sea Bird

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,171,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,389,000 تومان
توضیحات
نام هتل holiday Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,718,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,648,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,789,000 تومان
توضیحات
نام هتل GARDEN OF SUN

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,936,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,084,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,789,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maril

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,857,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,936,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,789,000 تومان
توضیحات
نام هتل Didim Beach Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,252,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,716,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,461,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,789,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxerria

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,391,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,993,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,789,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aquasis Deluxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,103,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,417,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,608,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,789,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 تورلیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور بلغارستان 7 شب و 8 روز ویژه تابستان 1401 ( آفر ویژه )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 14,590,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 14,103,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از شیراز 5شب و6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,000,000 تومان
ثبت پرسش