• ������ ���������������� 7���� �� 8������ �������� �������� 1401


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1401/01/16
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/03/31
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1401/01/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 7 شب پرواز رفت ساعت 9 صبح و برگشت ساعت 20:30 شب
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز رفت ساعت 9 صبح و برگشت ساعت 20:30 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GRAND MILAN IST

BB
6,846,000 تومان
9,051,000 تومان
6,625,000 تومان
4,200,000 تومان
Reydel

BB
6,846,000 تومان
9,712,000 تومان
6,846,000 تومان
4,200,000 تومان
Newcity

BB
7,948,000 تومان
11,577,000 تومان
7,041,000 تومان
4,320,000 تومان
All Seasons

BB
7,948,000 تومان
11,577,000 تومان
7,041,000 تومان
4,320,000 تومان
Blueway Hotel City Istanbul

BB
8,169,000 تومان
12,138,000 تومان
6,846,000 تومان
4,200,000 تومان
ALFA

BB
8,830,000 تومان
10,594,000 تومان
7,507,000 تومان
4,200,000 تومان
NOVA PLAZA PARK

BB
9,082,000 تومان
13,618,000 تومان
7,722,000 تومان
4,320,000 تومان
DORA IST

BB
9,536,000 تومان
14,979,000 تومان
9,082,000 تومان
4,320,000 تومان
ALL INN

BB
9,763,000 تومان
14,979,000 تومان
7,041,000 تومان
4,320,000 تومان
Hotel Mercure Istanbul Taksim

BB
9,763,000 تومان
14,752,000 تومان
9,082,000 تومان
4,320,000 تومان
Hotel Mercure Bomonti

BB
9,944,000 تومان
15,257,000 تومان
9,251,000 تومان
4,400,000 تومان
White Monarch

BB
9,990,000 تومان
15,660,000 تومان
8,175,000 تومان
4,320,000 تومان
Cartoon

BB
9,990,000 تومان
15,660,000 تومان
7,041,000 تومان
4,320,000 تومان
City Center Hotel Istanbul

BB
10,216,000 تومان
16,113,000 تومان
7,948,000 تومان
4,320,000 تومان
Taksim Long Hotel Istanbul

BB
10,216,000 تومان
14,299,000 تومان
8,175,000 تومان
4,320,000 تومان
Marble

BB
10,670,000 تومان
14,752,000 تومان
8,175,000 تومان
4,320,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
11,124,000 تومان
17,928,000 تومان
9,309,000 تومان
4,320,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
11,350,000 تومان
18,154,000 تومان
9,082,000 تومان
4,320,000 تومان
Konak Hotel Istanbul

BB
11,577,000 تومان
18,835,000 تومان
9,536,000 تومان
4,320,000 تومان
Golden Age

BB
11,804,000 تومان
19,062,000 تومان
9,309,000 تومان
4,320,000 تومان
Dedeman Istanbul

BB
12,254,000 تومان
19,877,000 تومان
8,327,000 تومان
4,400,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
12,484,000 تومان
19,515,000 تومان
12,484,000 تومان
4,320,000 تومان
Surmeli Istanbul

BB
12,716,000 تومان
21,032,000 تومان
9,482,000 تومان
4,400,000 تومان
RICHMOND

BB
13,845,000 تومان
20,649,000 تومان
11,350,000 تومان
4,320,000 تومان
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

BB
13,871,000 تومان
23,111,000 تومان
11,792,000 تومان
4,400,000 تومان
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

BB
13,871,000 تومان
23,111,000 تومان
11,792,000 تومان
4,400,000 تومان
Elite World prestige

BB
15,433,000 تومان
26,319,000 تومان
12,484,000 تومان
4,320,000 تومان
Elite World prestige

BB
15,433,000 تومان
26,319,000 تومان
12,484,000 تومان
4,320,000 تومان
Point

BB
15,719,000 تومان
24,035,000 تومان
9,482,000 تومان
4,400,000 تومان
Divan

BB
18,491,000 تومان
30,272,000 تومان
10,637,000 تومان
4,400,000 تومان
Conrad Hotel

BB
18,953,000 تومان
33,275,000 تومان
8,327,000 تومان
4,400,000 تومان
HILTON BOSPHORUS

BB
18,953,000 تومان
33,275,000 تومان
8,327,000 تومان
4,400,000 تومان
SOFITEL ISTANBUL99

BB
22,418,000 تومان
37,895,000 تومان
11,792,000 تومان
4,400,000 تومان
The Marmara Taksim

BB
24,266,000 تومان
43,670,000 تومان
14,795,000 تومان
4,400,000 تومان
Suiss Bosphorous

BB
25,421,000 تومان
46,442,000 تومان
17,567,000 تومان
4,400,000 تومان
نام هتل GRAND MILAN IST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,846,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,051,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Reydel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,846,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,712,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,846,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Newcity

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,948,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,577,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,041,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,948,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,577,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,041,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Hotel City Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,169,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,138,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,846,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALFA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,594,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,507,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA PARK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,082,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,618,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,722,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORA IST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,536,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,979,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,082,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALL INN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,763,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,979,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,041,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Mercure Istanbul Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,763,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,752,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,082,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Mercure Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,944,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,257,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,251,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cartoon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,041,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,216,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,113,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,948,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Long Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,216,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,299,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marble

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,752,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,124,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,928,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,309,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,154,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,082,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,577,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,536,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,804,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,062,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,309,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,254,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,877,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,327,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,484,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,484,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,716,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,032,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,482,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,649,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,871,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,111,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,792,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,871,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,111,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,792,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World prestige

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,433,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,319,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,484,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World prestige

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,433,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,319,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,484,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,719,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,482,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,491,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,272,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,637,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,953,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,327,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,953,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,327,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOFITEL ISTANBUL99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,418,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,792,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,266,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Suiss Bosphorous

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,421,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,442,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,567,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
4 ترانسفر فرودگاهی
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
خدمات پکیج :

بلیط 
هتل با صبحانه
تور لیدر فارسی زبان 
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتس آپ در ارتباط باشید 
09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول 3شب و 4روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/04/01
قیمت از : 8,035,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/04/01
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/04/01
قیمت از : 22,115,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/04/01
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از شیراز 5شب و6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/04/01
قیمت از : 36,000,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از مشهد 5شب و6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/04/01
قیمت از : 36,000,000 تومان
ثبت پرسش