• تور 4شب و 5روز دیدیم ویژه زمستان 1400 (پرواز ترکیش)


تاریخ شروع 1400/09/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
دیدیم
هوایی
ترکیش
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1400/09/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دیدیم 4 شب پرواز رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر با هواپیمایی ترکیش به صورت مستقیم انجام خواهد شد.
ردیف 2
به دیدیم
مدت اقامت 4
توضیحات پرواز رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر با هواپیمایی ترکیش به صورت مستقیم انجام خواهد شد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sea Bird

FB
10,458,000 تومان
14,616,000 تومان
9,198,000 تومان
6,300,000 تومان
holiday Resort

ALL
12,012,000 تومان
17,424,000 تومان
10,428,000 تومان
6,600,000 تومان
GARDEN OF SUN

ALL
12,144,000 تومان
17,688,000 تومان
10,428,000 تومان
6,600,000 تومان
Maril

UALL
14,520,000 تومان
22,440,000 تومان
12,144,000 تومان
6,600,000 تومان
Didim Beach Resort

UALL
15,972,000 تومان
25,344,000 تومان
13,068,000 تومان
6,600,000 تومان
Maxerria

UALL
18,480,000 تومان
30,360,000 تومان
14,916,000 تومان
6,600,000 تومان
Aquasis Deluxe Resort

UALL
23,760,000 تومان
40,920,000 تومان
18,612,000 تومان
6,600,000 تومان
نام هتل Sea Bird

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,458,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,616,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,198,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل holiday Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,012,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,424,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل GARDEN OF SUN

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,144,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,688,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maril

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,144,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Didim Beach Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,972,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,344,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,068,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxerria

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aquasis Deluxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,600,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 تورلیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
واتس آپ 09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آزال
3 شب

تور باکو 3 شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 9,530,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور آنکارا 7شب و 8روز ویژه زمستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/30
قیمت از : 9,166,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه زمستان 1400 ( سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/12/15
قیمت از : 9,990,000 تومان
ایرلاین : آزال
5 شب

تور باکو 5شب و6روز ویژه تابستان 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 10,400,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 10,540,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول 7شب و 8روز ویژه نوروز 1401 (پرواز ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/10/28
قیمت از : 10,200,000 تومان
ثبت پرسش