• تور کیش 5شب و 6روز ویژه پاییز هتل 5 ستاره


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1400/06/20
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/09/30
کیش
هوایی
کیش ایر
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1400/06/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 5 شب پرواز رفت ساعت 6:55 صبح و برگشت ساعت 17:30
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 5
توضیحات پرواز رفت ساعت 6:55 صبح و برگشت ساعت 17:30
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
پارمیس

BB
3,404,000 تومان
4,768,000 تومان
3,349,000 تومان
2,035,000 تومان
ایران

BB
4,257,000 تومان
6,479,000 تومان
4,202,000 تومان
2,035,000 تومان
شایان

BB
4,411,000 تومان
6,787,000 تومان
4,356,000 تومان
2,035,000 تومان
میراژ

BB
5,665,000 تومان
5,885,000 تومان
3,960,000 تومان
2,035,000 تومان
داریوش

BB
5,802,000 تومان
9,570,000 تومان
5,747,000 تومان
2,035,000 تومان
ترنج دریایی

HB
8,921,000 تومان
15,801,000 تومان
8,860,000 تومان
2,035,000 تومان
پاناروما

BB
9,119,000 تومان
16,203,000 تومان
9,064,000 تومان
2,035,000 تومان
مارینا پارک

HB
9,405,000 تومان
16,775,000 تومان
9,350,000 تومان
2,035,000 تومان
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,404,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,768,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,349,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,257,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,479,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,202,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,411,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,787,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,356,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,802,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,747,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,921,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,801,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,119,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,203,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,064,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و4روز مشهد ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 3,042,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور 5شب و 6روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 2,279,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 2,084,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و4روز مشهد ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 3,042,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور 5شب و 6روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 2,279,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور 3شب و 4روز استانبول

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/07
قیمت از : 14,952,000 تومان
ثبت پرسش