• تور مشهد 3شب و 4روز ویژه پاییز هتل 5 ستاره


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1400/06/20
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/09/30
مشهد
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/06/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب تور 3شب و 4روز مشهد ساعت پرواز رفت 08:45 صبح و برگشت ساعت 21:00 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات تور 3شب و 4روز مشهد ساعت پرواز رفت 08:45 صبح و برگشت ساعت 21:00 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات


FB
2,266,000 تومان
3,058,000 تومان
2,200,000 تومان
1,540,000 تومان
سی نور

BB
2,553,000 تومان
3,566,000 تومان
2,520,000 تومان
1,540,000 تومان
هما 2

BB
2,602,000 تومان
3,665,000 تومان
2,566,000 تومان
1,540,000 تومان
parsis hotel

FB
2,701,000 تومان
3,863,000 تومان
2,668,000 تومان
1,540,000 تومان
پارک حیات

BB
2,853,000 تومان
4,166,000 تومان
2,820,000 تومان
1,540,000 تومان
درویشی

BB
3,008,000 تومان
4,477,000 تومان
2,975,000 تومان
1,540,000 تومان
الماس 2

BB
3,615,000 تومان
5,691,000 تومان
3,582,000 تومان
1,540,000 تومان
قصر طلایی

BB
3,925,000 تومان
6,311,000 تومان
3,892,000 تومان
1,540,000 تومان
نام هتل

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,266,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,058,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,553,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,566,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,602,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,566,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل parsis hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,701,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,863,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,668,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارک حیات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,853,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,166,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,477,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,691,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,582,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,311,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,892,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 2,084,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و4روز مشهد ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 3,042,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور 5شب و 6روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 2,279,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 2,084,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و4روز مشهد ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 3,042,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور 5شب و 6روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/06/03
قیمت از : 2,279,000 تومان
ثبت پرسش