• تور مشهد 3شب و 4روز ویژه پاییز هتل 5 ستاره


تاریخ شروع 1400/06/20
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/09/30
مشهد
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/06/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب تور 3شب و 4روز مشهد ساعت پرواز رفت 08:45 صبح و برگشت ساعت 21:00 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات تور 3شب و 4روز مشهد ساعت پرواز رفت 08:45 صبح و برگشت ساعت 21:00 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات


FB
2,266,000 تومان
3,058,000 تومان
2,200,000 تومان
1,540,000 تومان
سی نور

BB
2,553,000 تومان
3,566,000 تومان
2,520,000 تومان
1,540,000 تومان
هما 2

BB
2,602,000 تومان
3,665,000 تومان
2,566,000 تومان
1,540,000 تومان
parsis hotel

FB
2,701,000 تومان
3,863,000 تومان
2,668,000 تومان
1,540,000 تومان
پارک حیات

BB
2,853,000 تومان
4,166,000 تومان
2,820,000 تومان
1,540,000 تومان
درویشی

BB
3,008,000 تومان
4,477,000 تومان
2,975,000 تومان
1,540,000 تومان
الماس 2

BB
3,615,000 تومان
5,691,000 تومان
3,582,000 تومان
1,540,000 تومان
قصر طلایی

BB
3,925,000 تومان
6,311,000 تومان
3,892,000 تومان
1,540,000 تومان
نام هتل

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,266,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,058,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,553,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,566,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,602,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,566,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل parsis hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,701,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,863,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,668,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارک حیات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,853,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,166,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,477,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,691,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,582,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,311,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,892,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,540,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای روسیه

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 2,850,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور مشهد 5شب و 6روز ویژه پاییز هتل 5 ستاره

تاریخ شروع پکیج از : 1400/06/20
قیمت از : 3,228,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز رامسر ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,634,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
3 شب

تور کیش 3شب و 4روز ویژه پاییز هتل 5 ستاره

تاریخ شروع پکیج از : 1400/06/20
قیمت از : 2,856,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
5 شب

تور کیش 5شب و 6روز ویژه پاییز هتل 5 ستاره

تاریخ شروع پکیج از : 1400/06/20
قیمت از : 3,404,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور 5شب و 6 روز رامسر ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,913,000 تومان
ثبت پرسش