• تور مالدیو از اصفهان 5شب و 6روز پاییز 1400 ( فلای دبی )


تاریخ شروع 1400/07/01
اصفهان
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
مالدیو
هوایی
فلای دوبی
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1400/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 5 شب ورود به مالدیو ساعت 07:20 و خروج ساعت 22:40 هر روز با توقف 7 ساعته در فرودگاه دبی
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 5
توضیحات ورود به مالدیو ساعت 07:20 و خروج ساعت 22:40 هر روز با توقف 7 ساعته در فرودگاه دبی
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
fihalhohi maldive

BB
27,183,000 تومان
40,338,000 تومان
30,942,000 تومان
15,282,000 تومان
Arena beach

HB
29,321,000 تومان
45,307,000 تومان
21,252,000 تومان
13,335,000 تومان
standard room
Arena beach

BB
29,321,000 تومان
45,307,000 تومان
21,252,000 تومان
13,335,000 تومان
Adaaran Club Rannalhi

ALL
39,241,000 تومان
57,407,000 تومان
35,953,000 تومان
18,414,000 تومان
standard bungalow
Paradise Island Resort & Spa

FB
39,968,000 تومان
65,010,000 تومان
15,565,000 تومان
14,767,000 تومان
superior beach(sea view)
Sun Island Resort & Spa

FB
40,606,000 تومان
55,440,000 تومان
38,692,000 تومان
15,246,000 تومان
SUN VILLA
Kurumba Island Resort

FB
49,538,000 تومان
63,574,000 تومان
38,373,000 تومان
26,411,000 تومان
DELUXE BUNGALOW
Royal Island

ALL
52,239,000 تومان
77,295,000 تومان
49,420,000 تومان
14,968,000 تومان
beach villa
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

FB
53,207,000 تومان
76,494,000 تومان
40,925,000 تومان
28,963,000 تومان
deluxe room
amari havodda resort maldives

FB
57,992,000 تومان
63,415,000 تومان
29,920,000 تومان
26,730,000 تومان
over water villa
grand park kodhiparru

HB
60,384,000 تومان
13,970,000 تومان
48,741,000 تومان
16,362,000 تومان
ocean water villa
you and me by cocoon maldives

FB
61,341,000 تومان
13,970,000 تومان
60,225,000 تومان
13,970,000 تومان
manta villa
Cocoon Maldives

ALL
62,139,000 تومان
74,101,000 تومان
49,538,000 تومان
27,368,000 تومان
beach villa
The Sun Siyam Iru Fushi Luxury Resort Maldives

FB
66,764,000 تومان
87,818,000 تومان
61,660,000 تومان
51,133,000 تومان
DELUXE BEACH POOL VILLA/
HURAWALHI ISLAND RESORT

BB
67,083,000 تومان
13,970,000 تومان
42,680,000 تومان
17,160,000 تومان
ocean villa
DIHIGALI ISLAND

ALL
67,721,000 تومان
106,480,000 تومان
13,970,000 تومان
13,970,000 تومان
HERITANCE AARAH

ALL
71,390,000 تومان
102,014,000 تومان
64,372,000 تومان
47,465,000 تومان
ocean villa
Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

HB
83,193,000 تومان
13,970,000 تومان
80,003,000 تومان
44,275,000 تومان
overwater pool villa lagoon
fairmont maldives

HB
83,831,000 تومان
13,970,000 تومان
68,040,000 تومان
44,275,000 تومان
beach sunrise villa pool
نام هتل fihalhohi maldive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,183,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,338,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,942,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,282,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena beach

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,321,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,307,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,252,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,335,000 تومان
توضیحات standard room
نام هتل Arena beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,321,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,307,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,252,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adaaran Club Rannalhi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,241,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,407,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,953,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,414,000 تومان
توضیحات standard bungalow
نام هتل Paradise Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,968,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,767,000 تومان
توضیحات superior beach(sea view)
نام هتل Sun Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,606,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 55,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,692,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,246,000 تومان
توضیحات SUN VILLA
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 49,538,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 63,574,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,373,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,411,000 تومان
توضیحات DELUXE BUNGALOW
نام هتل Royal Island

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,239,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 49,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,968,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,207,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,494,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,963,000 تومان
توضیحات deluxe room
نام هتل amari havodda resort maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 57,992,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 63,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,730,000 تومان
توضیحات over water villa
نام هتل grand park kodhiparru

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 60,384,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,741,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,362,000 تومان
توضیحات ocean water villa
نام هتل you and me by cocoon maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 61,341,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 60,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,970,000 تومان
توضیحات manta villa
نام هتل Cocoon Maldives

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 62,139,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,101,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 49,538,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,368,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل The Sun Siyam Iru Fushi Luxury Resort Maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 66,764,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 87,818,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 61,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,133,000 تومان
توضیحات DELUXE BEACH POOL VILLA/
نام هتل HURAWALHI ISLAND RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,083,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,160,000 تومان
توضیحات ocean villa
نام هتل DIHIGALI ISLAND

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,721,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 106,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل HERITANCE AARAH

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 71,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 102,014,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,372,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,465,000 تومان
توضیحات ocean villa
نام هتل Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 83,193,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 80,003,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,275,000 تومان
توضیحات overwater pool villa lagoon
نام هتل fairmont maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 83,831,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,275,000 تومان
توضیحات beach sunrise villa pool

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
1-نرخ نوزاد 3.990.000 تومان میباشد
2-در صورت درخواست صندلی بیزنس 24.000.000تومان افزایش نرخ محاسبه میشود
3-تست PCR موقع برگشت از مالدیو اجرایست که در هتل از مسافر گرفته میشود و مبلغ آن نیز به هتل پرداخت میگردد
4- درخواست پکیج ماه عسل رایگان ارایه میشود
5-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد و شرکت الماس نشان مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت .
6- ارائه تست منفی کرونا برای مسافرین تا 72 ساعت قبل از پرواز ، الزامی است .
7-نرخ پکیج برمبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است ، لطفا قبل از اقدام به خرید تور با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید .
8-در صورت تغییر پکیج به پرواز قطری مبلغ 9.000.000 تومان اضافه میگردد

09337173112 واتس آپ
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز پاتایا ویژه زمستان 1400 ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/03
قیمت از : 27,138,000 تومان
ایرلاین : ایر آسیا
7 شب

تور 7شب و 8روز کوالالامپور

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 27,145,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از مشهد 5شب و6روز ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 27,108,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور پوکت 7شب و 8روز ویژه پاییز 1400 ( پرواز ترکیش )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/19
قیمت از : 28,285,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴روز با پرواز امارات ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 22,946,000 تومان
ثبت پرسش