• تور مالدیو 5شب و 6روز تابستان 1400 ( قطری )


تاریخ شروع 1400/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
مالدیو
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1400/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 5 شب ورود به مالدیو ساعت 07:20 و خروج ساعت 22:40 هر روز با توقف 2 ساعته در فرودگاه دوحه
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 5
توضیحات ورود به مالدیو ساعت 07:20 و خروج ساعت 22:40 هر روز با توقف 2 ساعته در فرودگاه دوحه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BANDOS ISLAND

HB
34,560,000 تومان
23,760,000 تومان
35,775,000 تومان
27,810,000 تومان
standard room
fihalhohi maldive

BB
35,370,000 تومان
46,710,000 تومان
38,610,000 تومان
25,110,000 تومان
Adaaran Club Rannalhi

ALL
45,765,000 تومان
61,425,000 تومان
42,930,000 تومان
27,810,000 تومان
standard bungalow
Paradise Island Resort & Spa

FB
46,612,000 تومان
68,200,000 تومان
25,575,000 تومان
24,887,000 تومان
superior beach(sea view)
Sun Island Resort & Spa

FB
47,162,000 تومان
59,950,000 تومان
45,512,000 تومان
25,300,000 تومان
SUN VILLA
Kurumba Island Resort

FB
54,862,000 تومان
66,962,000 تومان
45,237,000 تومان
34,925,000 تومان
DELUXE BUNGALOW
Royal Island

ALL
56,970,000 تومان
78,570,000 تومان
54,540,000 تومان
24,840,000 تومان
beach villa
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

FB
58,025,000 تومان
78,100,000 تومان
47,437,000 تومان
37,125,000 تومان
deluxe room
amari havodda resort maldives

FB
62,150,000 تومان
66,825,000 تومان
37,950,000 تومان
35,200,000 تومان
over water villa
grand park kodhiparru

HB
64,212,000 تومان
24,200,000 تومان
54,175,000 تومان
26,262,000 تومان
ocean water villa
you and me by cocoon maldives

FB
65,037,000 تومان
24,200,000 تومان
64,075,000 تومان
24,200,000 تومان
manta villa
Cocoon Maldives

ALL
65,725,000 تومان
76,037,000 تومان
54,862,000 تومان
35,750,000 تومان
beach villa
The Sun Siyam Iru Fushi Luxury Resort Maldives

FB
69,712,000 تومان
87,862,000 تومان
65,312,000 تومان
56,237,000 تومان
DELUXE BEACH POOL VILLA/
HURAWALHI ISLAND RESORT

BB
69,987,000 تومان
24,200,000 تومان
48,950,000 تومان
26,950,000 تومان
ocean villa
DIHIGALI ISLAND

ALL
70,537,000 تومان
103,950,000 تومان
24,200,000 تومان
24,200,000 تومان
HERITANCE AARAH

ALL
73,700,000 تومان
100,100,000 تومان
67,650,000 تومان
53,075,000 تومان
ocean villa
Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

HB
83,875,000 تومان
24,200,000 تومان
81,125,000 تومان
50,325,000 تومان
overwater pool villa lagoon
fairmont maldives

HB
84,425,000 تومان
24,200,000 تومان
70,812,000 تومان
50,325,000 تومان
beach sunrise villa pool
نام هتل BANDOS ISLAND

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,810,000 تومان
توضیحات standard room
نام هتل fihalhohi maldive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adaaran Club Rannalhi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,810,000 تومان
توضیحات standard bungalow
نام هتل Paradise Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,612,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 68,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,887,000 تومان
توضیحات superior beach(sea view)
نام هتل Sun Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,162,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,512,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,300,000 تومان
توضیحات SUN VILLA
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,862,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,237,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,925,000 تومان
توضیحات DELUXE BUNGALOW
نام هتل Royal Island

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 78,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,840,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 58,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 78,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 47,437,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,125,000 تومان
توضیحات deluxe room
نام هتل amari havodda resort maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 62,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,200,000 تومان
توضیحات over water villa
نام هتل grand park kodhiparru

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,212,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,262,000 تومان
توضیحات ocean water villa
نام هتل you and me by cocoon maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,037,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,200,000 تومان
توضیحات manta villa
نام هتل Cocoon Maldives

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,037,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,750,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل The Sun Siyam Iru Fushi Luxury Resort Maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 69,712,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 87,862,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 65,312,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 56,237,000 تومان
توضیحات DELUXE BEACH POOL VILLA/
نام هتل HURAWALHI ISLAND RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 69,987,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,950,000 تومان
توضیحات ocean villa
نام هتل DIHIGALI ISLAND

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 70,537,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 103,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل HERITANCE AARAH

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 73,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 100,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 67,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,075,000 تومان
توضیحات ocean villa
نام هتل Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 83,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 81,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,325,000 تومان
توضیحات overwater pool villa lagoon
نام هتل fairmont maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 70,812,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,325,000 تومان
توضیحات beach sunrise villa pool

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
1-نرخ نوزاد 3.990.000 تومان میباشد
2-در صورت درخواست صندلی بیزنس 24.000.000تومان افزایش نرخ محاسبه میشود
3-تست PCR موقع برگشت از مالدیو اجرایست که در هتل از مسافر گرفته میشود و مبلغ آن نیز به هتل پرداخت میگردد
4- درخواست پکیج ماه عسل رایگان ارایه میشود
5-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد و شرکت الماس نشان مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت .
6- ارائه تست منفی کرونا برای مسافرین تا 72 ساعت قبل از پرواز ، الزامی است .
7-نرخ پکیج برمبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است ، لطفا قبل از اقدام به خرید تور با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید .


09337173112 واتس آپ
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
6 شب

تور بالی 6شب و7 روز ویژه تابستان1400 (پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 35,362,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴روز با پرواز امارات ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 22,946,000 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
7 شب

تور قبرس اروپایی

تاریخ شروع پکیج از : 1396/12/27
قیمت از : 52,258,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
14 شب

تور دور اروپا در 15 روز با کشتی کروز ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 183,252,000 تومان
ایرلاین : امارات
9 شب

تور ترکیبی کره جنوبی و ژاپن ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1396/12/28
قیمت از : 75,350,000 تومان
ثبت پرسش