• ������ ������������ 7���� �� 8������ �������������� 1400 ( �������� ������ )


تاریخ شروع 1400/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
مالدیو
هوایی
فلای دوبی
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1400/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 7 شب ورود به مالدیو ساعت 07:20 و خروج ساعت 22:40 هر روز با توقف 7 ساعته در فرودگاه دبی
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 7
توضیحات ورود به مالدیو ساعت 07:20 و خروج ساعت 22:40 هر روز با توقف 7 ساعته در فرودگاه دبی
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BANDOS ISLAND

HB
33,091,000 تومان
15,552,000 تومان
35,064,000 تومان
22,129,000 تومان
standard room
fihalhohi maldive

BB
34,406,000 تومان
52,822,000 تومان
39,668,000 تومان
17,744,000 تومان
Adaaran Club Rannalhi

ALL
51,288,000 تومان
76,719,000 تومان
46,684,000 تومان
22,129,000 تومان
standard bungalow
Paradise Island Resort & Spa

FB
52,237,000 تومان
87,296,000 تومان
18,073,000 تومان
16,956,000 تومان
superior beach(sea view)
Sun Island Resort & Spa

FB
53,131,000 تومان
73,898,000 تومان
50,451,000 تومان
17,626,000 تومان
SUN VILLA
Kurumba Island Resort

FB
65,635,000 تومان
85,286,000 تومان
50,004,000 تومان
33,257,000 تومان
DELUXE BUNGALOW
Royal Island

ALL
69,485,000 تومان
104,563,000 تومان
65,538,000 تومان
17,305,000 تومان
beach villa
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

FB
70,771,000 تومان
103,373,000 تومان
53,577,000 تومان
36,830,000 تومان
deluxe room
amari havodda resort maldives

FB
77,470,000 تومان
85,063,000 تومان
38,170,000 تومان
33,704,000 تومان
over water villa
grand park kodhiparru

HB
80,820,000 تومان
15,840,000 تومان
64,519,000 تومان
19,189,000 تومان
ocean water villa
you and me by cocoon maldives

FB
82,160,000 تومان
15,840,000 تومان
80,597,000 تومان
15,840,000 تومان
manta villa
Cocoon Maldives

ALL
83,276,000 تومان
100,024,000 تومان
65,635,000 تومان
34,597,000 تومان
beach villa
The Sun Siyam Iru Fushi Luxury Resort Maldives

FB
89,752,000 تومان
119,227,000 تومان
82,606,000 تومان
67,868,000 تومان
DELUXE BEACH POOL VILLA/
HURAWALHI ISLAND RESORT

BB
90,198,000 تومان
15,840,000 تومان
56,034,000 تومان
20,306,000 تومان
ocean villa
DIHIGALI ISLAND

ALL
91,092,000 تومان
145,354,000 تومان
15,840,000 تومان
15,840,000 تومان
HERITANCE AARAH

ALL
96,228,000 تومان
139,101,000 تومان
86,402,000 تومان
62,733,000 تومان
ocean villa
Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

HB
112,752,000 تومان
15,840,000 تومان
108,286,000 تومان
58,267,000 تومان
overwater pool villa lagoon
fairmont maldives

HB
113,645,000 تومان
15,840,000 تومان
91,538,000 تومان
58,267,000 تومان
beach sunrise villa pool
نام هتل BANDOS ISLAND

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,091,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,552,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,064,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,129,000 تومان
توضیحات standard room
نام هتل fihalhohi maldive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,406,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,822,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,668,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,744,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adaaran Club Rannalhi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,288,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,719,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 46,684,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,129,000 تومان
توضیحات standard bungalow
نام هتل Paradise Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,237,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 87,296,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,073,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,956,000 تومان
توضیحات superior beach(sea view)
نام هتل Sun Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,131,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 73,898,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,451,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,626,000 تومان
توضیحات SUN VILLA
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 85,286,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,004,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,257,000 تومان
توضیحات DELUXE BUNGALOW
نام هتل Royal Island

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 69,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 104,563,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 65,538,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,305,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 70,771,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 103,373,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 53,577,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,830,000 تومان
توضیحات deluxe room
نام هتل amari havodda resort maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 77,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 85,063,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,704,000 تومان
توضیحات over water villa
نام هتل grand park kodhiparru

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 80,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,519,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,189,000 تومان
توضیحات ocean water villa
نام هتل you and me by cocoon maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 82,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 80,597,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,840,000 تومان
توضیحات manta villa
نام هتل Cocoon Maldives

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 83,276,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 100,024,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 65,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,597,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل The Sun Siyam Iru Fushi Luxury Resort Maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 89,752,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 119,227,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 82,606,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 67,868,000 تومان
توضیحات DELUXE BEACH POOL VILLA/
نام هتل HURAWALHI ISLAND RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 90,198,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 56,034,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,306,000 تومان
توضیحات ocean villa
نام هتل DIHIGALI ISLAND

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 91,092,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 145,354,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل HERITANCE AARAH

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 96,228,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 139,101,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 86,402,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 62,733,000 تومان
توضیحات ocean villa
نام هتل Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 112,752,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 108,286,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 58,267,000 تومان
توضیحات overwater pool villa lagoon
نام هتل fairmont maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 113,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 91,538,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 58,267,000 تومان
توضیحات beach sunrise villa pool

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
1-نرخ نوزاد 3.990.000 تومان میباشد
2-در صورت درخواست صندلی بیزنس 24.000.000تومان افزایش نرخ محاسبه میشود
3-تست PCR موقع برگشت از مالدیو اجرایست که در هتل از مسافر گرفته میشود و مبلغ آن نیز به هتل پرداخت میگردد
4- درخواست پکیج ماه عسل رایگان ارایه میشود
5-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد و شرکت الماس نشان مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت .
6- ارائه تست منفی کرونا برای مسافرین تا 72 ساعت قبل از پرواز ، الزامی است .
7-نرخ پکیج برمبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است ، لطفا قبل از اقدام به خرید تور با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید .
8-در صورت تغییر پکیج به پرواز قطری مبلغ 9.000.000 تومان اضافه میگردد

09337173112 واتس آپ
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور مالزی سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 33,000,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴روز با پرواز امارات ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 22,946,000 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
7 شب

تور قبرس اروپایی

تاریخ شروع پکیج از : 1396/12/27
قیمت از : 52,258,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
14 شب

تور دور اروپا در 15 روز با کشتی کروز ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 183,252,000 تومان
ایرلاین : امارات
9 شب

تور ترکیبی کره جنوبی و ژاپن ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1396/12/28
قیمت از : 75,350,000 تومان
ثبت پرسش