• تور دبی 5شب و 6روز ویژه زمستان 1400


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های امارات است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1400/10/05
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1400/10/05
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 5 شب
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
Dubai Palm

O.R
8,410,000 تومان
9,261,000 تومان
7,560,000 تومان
8,127,000 تومان
Sun And Sands

O.R
8,694,000 تومان
10,253,000 تومان
7,560,000 تومان
7,560,000 تومان
Orchid Hotel Dubai

BB
8,779,000 تومان
9,998,000 تومان
8,835,000 تومان
7,560,000 تومان
Mayfair Hotel

BB
9,360,000 تومان
11,245,000 تومان
7,560,000 تومان
7,560,000 تومان
City Avenue

BB
9,402,000 تومان
10,933,000 تومان
9,289,000 تومان
7,956,000 تومان
Hyatt Place Dubai Al Rigga

BB
9,817,000 تومان
11,829,000 تومان
9,379,000 تومان
7,776,000 تومان
Sadaf

BB
9,884,000 تومان
12,209,000 تومان
8,552,000 تومان
9,828,000 تومان
City Season

BB
10,108,000 تومان
12,441,000 تومان
8,300,000 تومان
7,776,000 تومان
Copthorne

BB
10,167,000 تومان
12,558,000 تومان
10,021,000 تومان
8,563,000 تومان
Landmark Riqqa Hotel

BB
10,196,000 تومان
12,587,000 تومان
7,776,000 تومان
7,776,000 تومان
Carlton Palace

BB
10,296,000 تومان
12,701,000 تومان
11,187,000 تومان
9,108,000 تومان
Millennium Plaza

BB
10,296,000 تومان
12,701,000 تومان
10,444,000 تومان
8,721,000 تومان
First Central

BB
10,662,000 تومان
13,549,000 تومان
7,776,000 تومان
7,776,000 تومان
Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

BB
10,983,000 تومان
14,220,000 تومان
10,692,000 تومان
7,776,000 تومان
Samaya Hotel Deira

BB
10,983,000 تومان
14,191,000 تومان
8,650,000 تومان
9,963,000 تومان
Crowne Plaza Dubai

BB
11,097,000 تومان
13,711,000 تومان
7,920,000 تومان
10,771,000 تومان
metropolitan

BB
11,100,000 تومان
14,395,000 تومان
8,388,000 تومان
7,776,000 تومان
Swissotel Al Ghurair Dubai

BB
11,127,000 تومان
14,186,000 تومان
7,920,000 تومان
7,920,000 تومان
Hyatt Regency Dubai Creek Heights

BB
11,721,000 تومان
15,493,000 تومان
9,850,000 تومان
7,920,000 تومان
Sheraton Grand

BB
11,929,000 تومان
15,939,000 تومان
7,920,000 تومان
11,899,000 تومان
Grand Hyatt Dubai

BB
12,375,000 تومان
16,830,000 تومان
7,920,000 تومان
12,345,000 تومان
Sheraton Mall of the Emirates

BB
12,743,000 تومان
15,968,000 تومان
10,325,000 تومان
12,731,000 تومان
Media Rotana

BB
12,969,000 تومان
17,721,000 تومان
9,850,000 تومان
7,920,000 تومان
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
13,563,000 تومان
19,206,000 تومان
7,920,000 تومان
11,751,000 تومان
HILTON AL HABTOOR CITY9

BB
15,939,000 تومان
23,958,000 تومان
7,920,000 تومان
11,751,000 تومان
habtoor grand

BB
20,394,000 تومان
32,571,000 تومان
7,920,000 تومان
12,048,000 تومان
kampineski

BB
21,285,000 تومان
31,680,000 تومان
9,405,000 تومان
19,800,000 تومان
Sofitel JBR

BB
21,582,000 تومان
29,304,000 تومان
10,890,000 تومان
19,503,000 تومان
RIXOS PREMIUM

BB
24,255,000 تومان
45,045,000 تومان
7,920,000 تومان
7,920,000 تومان
Atlantis

BB
34,353,000 تومان
64,350,000 تومان
7,920,000 تومان
19,800,000 تومان
Rixos Bab Albahr

BB
47,480,000 تومان
50,183,000 تومان
7,920,000 تومان
17,156,000 تومان
Rixos D Palm

BB
50,985,000 تومان
94,050,000 تومان
13,860,000 تومان
40,590,000 تومان
نام هتل Dubai Palm

خدمت O.R
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,261,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,127,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands

خدمت O.R
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,694,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,253,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchid Hotel Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,779,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,998,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Avenue

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,402,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,933,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,289,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,956,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Place Dubai Al Rigga

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,817,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,829,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,379,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,776,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sadaf

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,884,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,209,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,552,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,828,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Season

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,108,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,441,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,776,000 تومان
توضیحات
نام هتل Copthorne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,167,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,558,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,021,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,563,000 تومان
توضیحات
نام هتل Landmark Riqqa Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,196,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,587,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,776,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,776,000 تومان
توضیحات
نام هتل Carlton Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,296,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,701,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,187,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,108,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,296,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,701,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,444,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,721,000 تومان
توضیحات
نام هتل First Central

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,662,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,549,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,776,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,776,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,983,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,692,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,776,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samaya Hotel Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,983,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,191,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,963,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,097,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,711,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,771,000 تومان
توضیحات
نام هتل metropolitan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,388,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,776,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel Al Ghurair Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,127,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,186,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai Creek Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,721,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,493,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,929,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,939,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,899,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,743,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,968,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,731,000 تومان
توضیحات
نام هتل Media Rotana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,969,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,721,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,563,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,206,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,751,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON AL HABTOOR CITY9

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,939,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,751,000 تومان
توضیحات
نام هتل habtoor grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,394,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,571,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,048,000 تومان
توضیحات
نام هتل kampineski

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel JBR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,582,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,304,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,503,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS PREMIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,353,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 64,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,183,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,156,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos D Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 94,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,590,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
خدمات پرواز رفت و برگشت و اقامت در هتل و ترانسفر فرودگاهی و ویزا بهمراه بیمه 
پرداخت 80% مبلغ تور جهت رزرو الزامی است
ارائه تست منفی PCR قبل از سفر با اعتبار 72 ساعت الزامی است
برای افراد بالاتر از 70 سال بیمه گرفته نمیشود
نرخ با درهم روز محاسبه میشود و در صورت افزایش نرخ درهم تسویه با نرخ درهم روز محاسبه میگردد
تست PCR در بدو ورود 150 درهم میباشد
شماره واتس آپ 09337173112


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور آنکارا 3شب و 4روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/21
قیمت از : 8,165,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی ۳ شب و ۴روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/04/01
قیمت از : 9,051,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور آنکارا 4شب و 5روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/21
قیمت از : 8,616,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
4 شب

تور ارمنستان4شب و 5روز ویژه تابستان 1401 ( ایران ایرتور )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 8,818,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ثبت پرسش