• تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه پاییز 1400 با پرواز ترکیش (آنادولوجت)


تاریخ شروع 1400/07/16
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/09/30
آنتالیا
هوایی
ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1400/07/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تست PCR رایگان می باشد
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تست PCR رایگان می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MELODI

ALL
8,495,000 تومان
9,495,000 تومان
7,595,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
BELKON

ALL
10,595,000 تومان
12,495,000 تومان
8,695,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Lara Hadrianus

ALL
10,695,000 تومان
12,495,000 تومان
8,695,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Daima Biz Resort

ALL
13,495,000 تومان
18,095,000 تومان
10,095,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
14,395,000 تومان
18,495,000 تومان
10,695,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Grand Park Lara

ALL
15,395,000 تومان
20,495,000 تومان
11,095,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
15,995,000 تومان
31,195,000 تومان
11,395,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Ramada Resort Side

UALL
17,295,000 تومان
22,595,000 تومان
-
6,995,000 تومان
STANDARD
Asteria Kremlin Palace

UALL
18,095,000 تومان
24,895,000 تومان
12,395,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Melas Lara Hotel

UALL
19,195,000 تومان
25,295,000 تومان
12,995,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Fame Residence Lara & Spa

UALL
20,195,000 تومان
28,195,000 تومان
13,495,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Adalya Elite Lara

UALL
22,295,000 تومان
30,095,000 تومان
14,495,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Sherwood Exclusive Kemer

UALL
23,395,000 تومان
31,595,000 تومان
15,095,000 تومان
6,995,000 تومان
DELUXE ROOM LAND
Baia Lara Hotel

UALL
23,795,000 تومان
40,595,000 تومان
15,295,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Rixos Downtown

ALL
23,995,000 تومان
35,995,000 تومان
15,395,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Granada Luxury Belek

UALL
24,895,000 تومان
33,895,000 تومان
16,295,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Miracle Resort Hotel

UALL
24,895,000 تومان
38,295,000 تومان
15,795,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Titanic Beach Lara Resort

UALL
26,995,000 تومان
36,995,000 تومان
16,795,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Titanic Deluxe Belek

UALL
27,995,000 تومان
38,895,000 تومان
17,395,000 تومان
6,995,000 تومان
STANDARD
Susesi Luxury Resort

UALL
27,995,000 تومان
38,895,000 تومان
17,395,000 تومان
6,995,000 تومان
DELUXE ROOM LAND
The Land Of Legends

ALL
35,395,000 تومان
57,995,000 تومان
20,995,000 تومان
6,995,000 تومان
DELUXE ROOM LAND
Mardan Place

UALL
36,395,000 تومان
51,495,000 تومان
21,595,000 تومان
6,995,000 تومان
PREMIUM ROOM
Rixos Premium

ALL
44,795,000 تومان
71,195,000 تومان
25,795,000 تومان
6,995,000 تومان
DELUXE ROOM GARDEN
Regnum Carya

ALL
51,895,000 تومان
75,395,000 تومان
29,295,000 تومان
6,995,000 تومان
LUXURY ROOM LAND
Max Royal

ALL
57,595,000 تومان
82,995,000 تومان
32,195,000 تومان
6,995,000 تومان
SUITE LAND VIEW
نام هتل MELODI

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Daima Biz Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Ramada Resort Side

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Melas Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Sherwood Exclusive Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات DELUXE ROOM LAND
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STANDARD
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات DELUXE ROOM LAND
نام هتل The Land Of Legends

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات DELUXE ROOM LAND
نام هتل Mardan Place

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات PREMIUM ROOM
نام هتل Rixos Premium

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات DELUXE ROOM GARDEN
نام هتل Regnum Carya

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 75,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات LUXURY ROOM LAND
نام هتل Max Royal

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 57,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 82,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات SUITE LAND VIEW

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
بلیط رفت و برگشت با پرواز ترکیش به آنتالیا
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافری با پوشش کرونا
راهنما فارسی زبان
6 شب اقامت در هتل مطابق جدول بالا
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول 5شب و 6روز ویژه پاییز 1400 ( ماهان ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 8,050,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور آنکارا 7 شب و 8 روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 7,196,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه پاییز 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور استانبول 6شب و 7روز ویژه پاییز 1400 ( ماهان ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 9,276,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول 7 شب و 8 روز ویژه پاییز 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 9,276,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول 3 شب و 4روز ویژه کریسمس 2022 (ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/09
قیمت از : 8,400,000 تومان
ثبت پرسش