• تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (سان اکسپرس)


تاریخ شروع 1400/04/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/06/31
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1400/04/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تست PCR رایگان می باشد
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تست PCR رایگان می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Hadrianus

ALL
10,290,000 تومان
12,270,000 تومان
8,500,000 تومان
8,890,000 تومان
Onkel Resort Hotel

ALL
12,090,000 تومان
16,080,000 تومان
9,440,000 تومان
8,890,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
12,090,000 تومان
15,000,000 تومان
9,440,000 تومان
8,890,000 تومان
Laren family star

BB
12,990,000 تومان
17,040,000 تومان
9,870,000 تومان
8,890,000 تومان
PALMET RESORT

UALL
12,990,000 تومان
17,700,000 تومان
9,870,000 تومان
8,890,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
13,890,000 تومان
18,540,000 تومان
10,300,000 تومان
8,890,000 تومان
Karmir Resort & Spa

UALL
15,290,000 تومان
21,750,000 تومان
11,000,000 تومان
8,890,000 تومان
Imperial Sunland

ALL
15,390,000 تومان
24,510,000 تومان
11,100,000 تومان
8,890,000 تومان
DOSINIA LUXURY

UALL
16,690,000 تومان
23,160,000 تومان
11,700,000 تومان
8,890,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
17,590,000 تومان
29,040,000 تومان
12,160,000 تومان
8,890,000 تومان
ASKA LARA

UALL
17,690,000 تومان
24,780,000 تومان
12,230,000 تومان
8,890,000 تومان
Grand Park Kemer

UALL
18,490,000 تومان
26,100,000 تومان
12,640,000 تومان
8,890,000 تومان
AMARA PREMIER PALACE

UALL
18,490,000 تومان
28,500,000 تومان
12,640,000 تومان
8,890,000 تومان
Club Sera

UALL
18,590,000 تومان
26,280,000 تومان
12,660,000 تومان
8,890,000 تومان
CLUB SERA ANT

UALL
18,590,000 تومان
26,280,000 تومان
12,660,000 تومان
8,890,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

ALL
18,890,000 تومان
25,530,000 تومان
12,810,000 تومان
8,890,000 تومان
ic santai resort belek

UALL
19,190,000 تومان
32,430,000 تومان
12,950,000 تومان
8,890,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
19,290,000 تومان
26,100,000 تومان
13,050,000 تومان
8,890,000 تومان
baia kemer club

UALL
19,290,000 تومان
26,100,000 تومان
13,050,000 تومان
8,890,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
19,590,000 تومان
33,150,000 تومان
13,190,000 تومان
8,890,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
19,890,000 تومان
27,030,000 تومان
13,340,000 تومان
8,890,000 تومان
Sueno Deluxe

UALL
19,990,000 تومان
27,240,000 تومان
13,360,000 تومان
8,890,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

ALL
20,490,000 تومان
30,810,000 تومان
13,630,000 تومان
8,890,000 تومان
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Onkel Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren family star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALMET RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Sunland

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOSINIA LUXURY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA PREMIER PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل CLUB SERA ANT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل ic santai resort belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل baia kemer club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس به آنتالیا
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافری با پوشش کرونا
راهنما فارسی زبان
6 شب اقامت در هتل مطابق جدول بالا
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 8,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور دبی 5شب و 6روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 11,130,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور مارماریس 6شب و 7روز ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/11
قیمت از : 10,070,000 تومان
ایرلاین : آزال
5 شب

تور باکو 7شب و 8روز ویژه تابستان1400(پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 10,400,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
13 شب

تور ارمنستان 13شب و 14روز ویژه تابستان 1400 (آرمنیا)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 10,368,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز اربیل ویژه بهار و تابستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/07
قیمت از : 11,022,000 تومان
ثبت پرسش