• تور باکو 3 شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز آذربایجان)


تاریخ شروع 1400/04/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
باکو
هوایی
آزال
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/04/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 باکو 3 شب
ردیف 2
به باکو
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Riva Hotel

BB
9,530,000 تومان
10,400,000 تومان
9,450,000 تومان
8,240,000 تومان
diamond 4star

BB
9,970,000 تومان
10,830,000 تومان
9,880,000 تومان
8,240,000 تومان
golden falcon 3star

BB
10,180,000 تومان
11,260,000 تومان
10,050,000 تومان
8,240,000 تومان
diplomat 3star

BB
10,310,000 تومان
11,610,000 تومان
10,220,000 تومان
8,240,000 تومان
DIAMOND 4*

BB
10,350,000 تومان
11,610,000 تومان
10,220,000 تومان
8,240,000 تومان
SKY 4*

BB
10,480,000 تومان
11,700,000 تومان
10,400,000 تومان
8,240,000 تومان
BOULVARDSIDE4*

BB
10,660,000 تومان
12,210,000 تومان
10,570,000 تومان
8,240,000 تومان
GOLDEN CITY 4*

BB
11,260,000 تومان
12,730,000 تومان
11,180,000 تومان
8,240,000 تومان
CENTRAL PARK 4 *

BB
11,260,000 تومان
13,340,000 تومان
11,180,000 تومان
8,240,000 تومان
Rivera 4star

BB
11,260,000 تومان
13,430,000 تومان
11,180,000 تومان
8,240,000 تومان
shah palace 4star

BB
11,350,000 تومان
13,600,000 تومان
11,260,000 تومان
8,240,000 تومان
PULLMAN 5*

BB
12,470,000 تومان
15,500,000 تومان
12,390,000 تومان
8,240,000 تومان
BOULVARD 5*

BB
12,730,000 تومان
15,500,000 تومان
12,650,000 تومان
8,240,000 تومان
EXCRLSIOR 5*

BB
12,730,000 تومان
15,760,000 تومان
12,650,000 تومان
8,240,000 تومان
HYATT REGENCY 5*

BB
12,990,000 تومان
15,500,000 تومان
12,910,000 تومان
8,240,000 تومان
FAIRMONT 5*

BB
15,160,000 تومان
20,520,000 تومان
15,070,000 تومان
8,240,000 تومان
HILTON 5*

BB
15,370,000 تومان
21,040,000 تومان
15,290,000 تومان
8,240,000 تومان
نام هتل Riva Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل diamond 4star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل golden falcon 3star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل diplomat 3star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل DIAMOND 4*

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY 4*

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل BOULVARDSIDE4*

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN CITY 4*

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRAL PARK 4 *

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rivera 4star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل shah palace 4star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل PULLMAN 5*

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل BOULVARD 5*

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل EXCRLSIOR 5*

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل HYATT REGENCY 5*

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAIRMONT 5*

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON 5*

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
هتل گرین سیتی

قیمت مجموعه هتل گرین سیتی شامل صبحانه + امکانات استفاده از امکانات هتل از جمله استخر سرپوشیده ، استخر روباز،پارک آبی ،فضای سبز، پارکینگ ، زمین فوتبال، والیبال ، بسکتبال ، سونا، جکوزی ، باشگاه ورزشی


هتل دایاموند:

قیمت هتل دیاموند برای اتاق های بدون پنجره می باشد. جهت رزرو و سفارش اتاق های پنجره دار و پنجره با ویوی شهری یا اتاق های بزرگتر لطفا از طریق همکاران ما در بخش فروش قیمت ها را جویا شوید


ترانسفر فرودگاهی و گشت شهری:

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی+شروع تور 9 صبح همراه با لیدر فارسی زبان-بازدید از فخری خیابانی ، بازدید از بام باکو،بازدید از پارک بام کوه، بازدید از شهر قدیمی ، بازدید از پارک ساحلی و بلوار ملی ، بازدید از ونیز باکو،ساعت 1 الی 3 ظهر به به صرف ناهار،بازدید از مرکز فرهنگی حیدر علی اف، پایان تور و بازگشت به هتل.

قیمت برای هر نفر :$25

ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت:

ترانسفر با اتومبیل های سواری، ون و مینی بوس بصورت انفرادی و گروهی

قیمت ترانسفر 1-2 نفر هر نفر (20 دلار)   بیش از 2 نفر هر نفر 15 دلار


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 10,290,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
6 شب

تور 6شب و7روز دیدیم تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/03
قیمت از : 9,082,000 تومان
ایرلاین : آزال
5 شب

تور باکو 7شب و 8روز ویژه تابستان1400(پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 10,400,000 تومان
ایرلاین : آزال
5 شب

تور باکو 5شب و6روز ویژه تابستان 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 10,400,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور مارماریس 6شب و 7روز ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/11
قیمت از : 10,070,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور گرجستان 3 شب ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/03
قیمت از : 10,600,000 تومان
ثبت پرسش