• تور استانبول 7شب و 8روز تابستان 1400 (ایران ایرتور)


تاریخ شروع 1400/04/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/06/31
استانبول
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1400/04/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 7 شب
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Grand Milan

BB
9,371,000 تومان
11,392,000 تومان
8,452,000 تومان
7,350,000 تومان
Cuento

BB
9,555,000 تومان
11,760,000 تومان
9,003,000 تومان
7,350,000 تومان
Sabena Hotel Istanbul

BB
9,738,000 تومان
11,208,000 تومان
8,636,000 تومان
7,350,000 تومان
All Seasons

BB
10,584,000 تومان
13,608,000 تومان
9,828,000 تومان
7,560,000 تومان
Grand Hilarium

BB
11,151,000 تومان
13,608,000 تومان
9,450,000 تومان
7,560,000 تومان
Grand de Pera

BB
11,529,000 تومان
15,309,000 تومان
9,450,000 تومان
7,560,000 تومان
Black Bird

BB
11,529,000 تومان
15,498,000 تومان
9,639,000 تومان
7,560,000 تومان
Palaz Donizti

BB
12,096,000 تومان
16,443,000 تومان
11,529,000 تومان
7,560,000 تومان
RADISSON BLU BOSPHORUS

BB
13,282,000 تومان
18,480,000 تومان
10,587,000 تومان
7,700,000 تومان
Naz City Hotel Taksim

BB
13,282,000 تومان
17,710,000 تومان
10,587,000 تومان
7,700,000 تومان
Konak Hotel Istanbul

BB
13,608,000 تومان
19,656,000 تومان
9,639,000 تومان
7,560,000 تومان
Ramada Taksim

BB
13,608,000 تومان
19,278,000 تومان
10,584,000 تومان
7,560,000 تومان
Golden Age

BB
13,891,000 تومان
20,223,000 تومان
10,773,000 تومان
7,560,000 تومان
Point

BB
14,052,000 تومان
19,635,000 تومان
10,780,000 تومان
7,700,000 تومان
Novotel bosphorus

BB
14,437,000 تومان
20,212,000 تومان
10,780,000 تومان
7,700,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
15,015,000 تومان
20,405,000 تومان
10,780,000 تومان
7,700,000 تومان
Titanic City Taksim

BB
15,309,000 تومان
21,168,000 تومان
11,529,000 تومان
7,560,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
15,977,000 تومان
22,330,000 تومان
10,780,000 تومان
7,700,000 تومان
marriot hotel sisli

BB
16,940,000 تومان
26,180,000 تومان
9,817,000 تومان
7,700,000 تومان
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

BB
17,132,000 تومان
26,565,000 تومان
10,780,000 تومان
7,700,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
17,325,000 تومان
25,795,000 تومان
11,550,000 تومان
7,700,000 تومان
Grand Hyatt

BB
17,902,000 تومان
26,180,000 تومان
10,780,000 تومان
7,700,000 تومان
The Marmara Taksim

BB
17,998,000 تومان
25,025,000 تومان
13,475,000 تومان
7,700,000 تومان
Conrad Hotel

BB
18,383,000 تومان
29,067,000 تومان
10,780,000 تومان
7,700,000 تومان
HILTON BOSPHORUS

BB
18,383,000 تومان
29,067,000 تومان
10,780,000 تومان
7,700,000 تومان
Hyatt Regency

BB
18,672,000 تومان
27,720,000 تومان
7,700,000 تومان
7,700,000 تومان
Park Hyatt Istanbul

BB
19,250,000 تومان
30,800,000 تومان
12,512,000 تومان
7,700,000 تومان
Divan

BB
20,405,000 تومان
31,185,000 تومان
12,705,000 تومان
7,700,000 تومان
LEMERIDIEN

BB
20,405,000 تومان
31,185,000 تومان
12,705,000 تومان
7,700,000 تومان
The Ritz-Carlton Istanbul at the Bosphorus

BB
24,447,000 تومان
41,195,000 تومان
14,437,000 تومان
7,700,000 تومان
SWISSOTEL

BB
25,121,000 تومان
42,542,000 تومان
14,630,000 تومان
7,700,000 تومان
FAIRMONT

BB
26,565,000 تومان
42,735,000 تومان
13,090,000 تومان
7,700,000 تومان
Shangri-La Bosphorus

BB
34,265,000 تومان
60,830,000 تومان
12,512,000 تومان
7,700,000 تومان
Çırağan Palace Kempinski Istanbul

BB
34,650,000 تومان
56,787,000 تومان
7,700,000 تومان
9,625,000 تومان
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,371,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,392,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,452,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cuento

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,003,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sabena Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,738,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,208,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,636,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,584,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,608,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,828,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilarium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,151,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,608,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand de Pera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,529,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,309,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Black Bird

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,529,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,498,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,639,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palaz Donizti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,096,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,443,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,529,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,282,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,587,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Naz City Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,282,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,587,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,608,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,656,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,639,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,608,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,278,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,584,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,891,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,223,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,773,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,052,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,437,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,212,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,309,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,168,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,529,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,977,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل marriot hotel sisli

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,817,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,132,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,902,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,998,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,383,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,067,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,383,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,067,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,672,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,512,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEMERIDIEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Ritz-Carlton Istanbul at the Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,447,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,437,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,121,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,542,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAIRMONT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,512,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Çırağan Palace Kempinski Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,787,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,625,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

تور بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است لطفا قبل از رزرو در تاریخ موردنظر قیمت تور را با کانتر فروش چک بفرمایید.

داشتن تست PCR منفی الزامیست

خدمات : بلیط رفت و برگشت ایرباس ایران ایر تور به استانبول - 3شب اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی و راهنما

نرخ کودک زیر 2سال 995.000 تومان است

مسئولیت ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت  بعهده مسافر می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور دبی 3شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 6,121,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 6,650,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان4شب و5 روز ویژه تابستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 7,107,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور آنکارا 7 شب و 8 روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 7,196,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور عراق 6 شب و 7روز ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 5,355,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز باتومی

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 5,600,000 تومان
ثبت پرسش