• تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه پاییز 1400 (پرواز فری برد)


تاریخ شروع 1400/07/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/09/30
آنتالیا
هوایی
فری برد
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1400/07/09
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تست PCR رایگان می باشد
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تست PCR رایگان می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
HADRIANUS

ALL
12,490,000 تومان
13,890,000 تومان
10,390,000 تومان
7,990,000 تومان
ARMAS BELEK

UALL
13,090,000 تومان
17,190,000 تومان
10,690,000 تومان
7,990,000 تومان
palmet beach kemer

UALL
13,890,000 تومان
18,490,000 تومان
11,090,000 تومان
7,990,000 تومان
Imperial Sunland

UALL
14,490,000 تومان
21,990,000 تومان
11,390,000 تومان
7,990,000 تومان
Daima Biz Resort

UALL
15,390,000 تومان
20,290,000 تومان
11,790,000 تومان
7,990,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
16,590,000 تومان
21,590,000 تومان
12,390,000 تومان
7,990,000 تومان
Sealife Family Resort

UALL
17,090,000 تومان
24,990,000 تومان
12,690,000 تومان
7,990,000 تومان
Lara Family Club

UALL
18,090,000 تومان
22,990,000 تومان
13,190,000 تومان
7,990,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
18,290,000 تومان
28,190,000 تومان
13,290,000 تومان
7,990,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
18,490,000 تومان
23,690,000 تومان
13,390,000 تومان
7,990,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
19,890,000 تومان
26,990,000 تومان
14,090,000 تومان
7,990,000 تومان
Porto Bello Resort

UALL
20,090,000 تومان
29,490,000 تومان
14,190,000 تومان
7,990,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

UALL
21,990,000 تومان
32,790,000 تومان
15,090,000 تومان
7,990,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
22,990,000 تومان
37,790,000 تومان
15,690,000 تومان
7,990,000 تومان
sherwood exclusive lara

UALL
24,290,000 تومان
32,390,000 تومان
16,290,000 تومان
7,990,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
24,690,000 تومان
31,990,000 تومان
16,490,000 تومان
7,990,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
24,890,000 تومان
34,890,000 تومان
16,590,000 تومان
7,990,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
24,890,000 تومان
34,490,000 تومان
16,590,000 تومان
7,990,000 تومان
Nirvana Cosmopolitan

UALL
26,790,000 تومان
41,490,000 تومان
17,490,000 تومان
7,990,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
27,990,000 تومان
39,490,000 تومان
18,190,000 تومان
7,990,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
27,990,000 تومان
40,490,000 تومان
18,190,000 تومان
7,990,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
29,090,000 تومان
40,490,000 تومان
18,690,000 تومان
7,990,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
33,990,000 تومان
46,890,000 تومان
21,190,000 تومان
7,990,000 تومان
Adam & Eve

UALL
34,290,000 تومان
53,990,000 تومان
-
-
SELECTUM

UALL
36,090,000 تومان
51,490,000 تومان
22,190,000 تومان
7,990,000 تومان
The Land Of Legends

ALL
36,290,000 تومان
62,290,000 تومان
22,290,000 تومان
7,990,000 تومان
Rixos Premium

UALL
45,690,000 تومان
71,890,000 تومان
26,990,000 تومان
7,990,000 تومان
نام هتل HADRIANUS

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل palmet beach kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Sunland

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Daima Biz Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sealife Family Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Porto Bello Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل sherwood exclusive lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nirvana Cosmopolitan

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adam & Eve

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) -
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Land Of Legends

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 62,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
بلیط رفت و برگشت با پرواز فری برد به آنتالیا
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافری با پوشش کرونا
راهنما فارسی زبان
6 شب اقامت در هتل مطابق جدول بالا
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
9 شب

تور تفلیس 4شب و باتومی 5شب

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 12,600,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4 روز ویژه پاییز 1400 ( پرواز ترکیش )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/08/13
قیمت از : 13,240,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور سن پترزبورگ 5شب و 6 روز

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 11,990,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور بدروم ویژه پاییز 1400 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/08
قیمت از : 12,395,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور دبی 7شب و 8روز ویژه پاییز 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 11,718,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ثبت پرسش