• تور دبی 7شب و 8روز ویژه پاییز 1400 (پرواز ماهان)


تاریخ شروع 1400/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1400/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 7 شب
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
Sun And Sands

BB
11,718,000 تومان
14,547,000 تومان
9,660,000 تومان
9,660,000 تومان
Orchid Hotel Dubai

BB
11,975,000 تومان
14,033,000 تومان
10,431,000 تومان
9,660,000 تومان
City Avenue

BB
13,055,000 تومان
18,149,000 تومان
10,483,000 تومان
15,062,000 تومان
Cassells Al Barsha

BB
13,111,000 تومان
16,286,000 تومان
9,936,000 تومان
13,058,000 تومان
Hyatt Place Dubai Al Rigga

BB
13,640,000 تومان
37,983,000 تومان
9,936,000 تومان
9,936,000 تومان
Coral Dubai Deira

BB
13,852,000 تومان
16,286,000 تومان
10,994,000 تومان
16,921,000 تومان
Sadaf

BB
13,878,000 تومان
18,097,000 تومان
11,460,000 تومان
13,776,000 تومان
Millennium al Barsha

BB
14,566,000 تومان
19,197,000 تومان
11,682,000 تومان
14,487,000 تومان
Roz Reyhan

BB
15,095,000 تومان
20,255,000 تومان
9,936,000 تومان
15,016,000 تومان
Crowne Plaza Dubai

BB
15,887,000 تومان
20,630,000 تومان
10,120,000 تومان
15,294,000 تومان
Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

BB
15,889,000 تومان
21,843,000 تومان
9,936,000 تومان
15,598,000 تومان
Swissotel Al Ghurair Dubai

BB
15,941,000 تومان
21,492,000 تومان
10,120,000 تومان
10,120,000 تومان
Millennium Plaza

BB
16,318,000 تومان
22,517,000 تومان
12,707,000 تومان
16,264,000 تومان
Sheraton Grand

BB
17,396,000 تومان
24,673,000 تومان
10,120,000 تومان
17,342,000 تومان
Novotel Dubai Al Barsha

BB
17,741,000 تومان
25,547,000 تومان
9,936,000 تومان
9,936,000 تومان
Carlton Tower Hotel

BB
18,112,000 تومان
26,288,000 تومان
11,523,000 تومان
18,509,000 تومان
Grand Hyatt Dubai

BB
18,205,000 تومان
26,290,000 تومان
10,120,000 تومان
18,151,000 تومان
Conrad Dubai

BB
18,528,000 تومان
26,936,000 تومان
13,623,000 تومان
18,205,000 تومان
Pullman

BB
18,582,000 تومان
27,098,000 تومان
13,623,000 تومان
18,528,000 تومان
Carlton Palace

BB
18,717,000 تومان
27,314,000 تومان
11,898,000 تومان
18,851,000 تومان
Sheraton Mall of the Emirates

BB
18,873,000 تومان
24,726,000 تومان
14,485,000 تومان
18,851,000 تومان
Media Rotana

BB
19,283,000 تومان
27,907,000 تومان
13,623,000 تومان
10,120,000 تومان
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
20,361,000 تومان
30,602,000 تومان
10,120,000 تومان
17,073,000 تومان
HILTON AL HABTOOR CITY9

BB
24,673,000 تومان
39,226,000 تومان
10,120,000 تومان
17,073,000 تومان
Sofitel JBR

BB
30,494,000 تومان
50,814,000 تومان
10,120,000 تومان
24,295,000 تومان
habtoor grand

BB
32,758,000 تومان
54,857,000 تومان
10,120,000 تومان
17,612,000 تومان
kampineski

BB
32,758,000 تومان
55,396,000 تومان
14,378,000 تومان
10,120,000 تومان
RIXOS PREMIUM

BB
39,765,000 تومان
77,495,000 تومان
10,120,000 تومان
10,120,000 تومان
Rixos D Palm

BB
55,126,000 تومان
111,991,000 تومان
10,120,000 تومان
10,120,000 تومان
Atlantis

BB
58,091,000 تومان
112,530,000 تومان
10,120,000 تومان
31,680,000 تومان
Rixos Bab Albahr

BB
81,914,000 تومان
86,819,000 تومان
10,120,000 تومان
26,882,000 تومان
نام هتل Sun And Sands

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,718,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,547,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchid Hotel Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,033,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,431,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Avenue

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,149,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,483,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,062,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cassells Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,111,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,286,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,936,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,058,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Place Dubai Al Rigga

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,983,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,936,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,936,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,852,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,286,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,994,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,921,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sadaf

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,878,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,097,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,776,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,566,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,682,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,487,000 تومان
توضیحات
نام هتل Roz Reyhan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,936,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,016,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,887,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,294,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,889,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,843,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,936,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,598,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel Al Ghurair Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,941,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,492,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,318,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,517,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,707,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,264,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,396,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,673,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,342,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Dubai Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,741,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,547,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,936,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,936,000 تومان
توضیحات
نام هتل Carlton Tower Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,112,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,288,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,523,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,509,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,151,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,528,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,936,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,623,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,205,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,582,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,098,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,623,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Carlton Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,717,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,314,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,898,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,851,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,873,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,726,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,851,000 تومان
توضیحات
نام هتل Media Rotana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,283,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,907,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,623,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,361,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,602,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,073,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON AL HABTOOR CITY9

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,673,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,226,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,073,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel JBR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,494,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,814,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل habtoor grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,758,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,857,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,612,000 تومان
توضیحات
نام هتل kampineski

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,758,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 55,396,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,378,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS PREMIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos D Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,126,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 111,991,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 58,091,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 112,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 81,914,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 86,819,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,882,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
خدمات پرواز رفت و برگشت و اقامت در هتل و ترانسفر فرودگاهی و ویزا بهمراه بیمه 
پرداخت 80% مبلغ تور جهت رزرو الزامی است
ارائه تست منفی PCR قبل از سفر با اعتبار 72 ساعت الزامی است
برای افراد بالاتر از 70 سال بیمه گرفته نمیشود
نرخ با درهم روز محاسبه میشود و در صورت افزایش نرخ درهم تسویه با نرخ درهم روز محاسبه میگردد

شماره واتس آپ 09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور سن پترزبورگ 5شب و 6 روز

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 11,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 10,540,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
9 شب

تور تفلیس 4شب و باتومی 5شب

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 12,600,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور بدروم ویژه پاییز 1400 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/08
قیمت از : 12,395,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور دبی 5شب و 6روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 11,130,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه پاییز 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/09
قیمت از : 12,490,000 تومان
ثبت پرسش