• تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (فری برد)


تاریخ شروع 1400/03/23
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/06/31
آنتالیا
هوایی
فری برد
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1400/03/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تست PCR رایگان می باشد
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تست PCR رایگان می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
lara palace

ALL
8,995,000 تومان
10,995,000 تومان
7,995,000 تومان
6,995,000 تومان
BELKON

ALL
9,995,000 تومان
11,995,000 تومان
11,995,000 تومان
6,995,000 تومان
TRANS ATLANTIK

UALL
10,995,000 تومان
13,995,000 تومان
8,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Sealife Family Resort

UALL
11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
8,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

ALL
11,995,000 تومان
14,995,000 تومان
8,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Club Falcon

ALL
12,995,000 تومان
17,995,000 تومان
9,595,000 تومان
6,995,000 تومان
Porto Bello Resort

UALL
13,995,000 تومان
17,995,000 تومان
9,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Grand Ring

ALL
14,995,000 تومان
22,995,000 تومان
10,595,000 تومان
6,995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
14,995,000 تومان
19,995,000 تومان
10,595,000 تومان
6,995,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

ALL
15,995,000 تومان
22,995,000 تومان
10,895,000 تومان
6,995,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

UALL
16,495,000 تومان
21,995,000 تومان
10,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
16,995,000 تومان
23,895,000 تومان
11,695,000 تومان
6,995,000 تومان
Spice

UALL
17,995,000 تومان
23,395,000 تومان
11,895,000 تومان
6,995,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
18,495,000 تومان
20,695,000 تومان
12,295,000 تومان
6,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
18,795,000 تومان
34,995,000 تومان
12,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
18,995,000 تومان
27,995,000 تومان
12,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
21,995,000 تومان
28,995,000 تومان
13,795,000 تومان
6,995,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
25,995,000 تومان
35,395,000 تومان
15,895,000 تومان
6,995,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
36,995,000 تومان
57,995,000 تومان
21,395,000 تومان
6,995,000 تومان
Max Royal

UALL
74,995,000 تومان
126,995,000 تومان
39,995,000 تومان
6,995,000 تومان
نام هتل lara palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sealife Family Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Falcon

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Porto Bello Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Ring

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 74,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 126,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
بلیط رفت و برگشت با پرواز فری برد به آنتالیا
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافری با پوشش کرونا
راهنما فارسی زبان
6 شب اقامت در هتل مطابق جدول بالا
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر تور
6 شب

تور 6شب و7روز دیدیم تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/03
قیمت از : 9,082,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 10,290,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور مارماریس 6شب و 7روز ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/11
قیمت از : 10,070,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه تابستان 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/03
قیمت از : 9,476,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور باکو 3 شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 9,530,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی 3شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 8,956,000 تومان
ثبت پرسش