• تور مالدیو از مشهد 5شب و6روز ویژه پاییز 1400


تاریخ شروع 1400/07/01
مشهد
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
مالدیو
هوایی
فلای دوبی
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1400/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 5 شب
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BANDOS ISLAND

HB
27,108,000 تومان
14,580,000 تومان
28,517,000 تومان
19,278,000 تومان
standard room
Adaaran Club Rannalhi

ALL
40,105,000 تومان
58,271,000 تومان
36,817,000 تومان
19,278,000 تومان
standard bungalow
Paradise Island Resort & Spa

FB
40,848,000 تومان
65,890,000 تومان
16,445,000 تومان
15,647,000 تومان
superior beach(sea view)
Sun Island Resort & Spa

FB
41,486,000 تومان
56,320,000 تومان
39,572,000 تومان
16,126,000 تومان
sun villa
Kurumba Island Resort

BB
50,418,000 تومان
64,454,000 تومان
39,253,000 تومان
27,291,000 تومان
superior room
Royal Island

FB
53,103,000 تومان
78,159,000 تومان
50,284,000 تومان
15,832,000 تومان
beach villa
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

BB
54,087,000 تومان
77,374,000 تومان
41,805,000 تومان
29,843,000 تومان
deluxe room
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

HB
54,087,000 تومان
77,374,000 تومان
41,805,000 تومان
29,843,000 تومان
deluxe room
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

ALL
54,087,000 تومان
77,374,000 تومان
41,805,000 تومان
29,843,000 تومان
deluxe room
amari havodda resort maldives

FB
58,872,000 تومان
64,295,000 تومان
30,800,000 تومان
27,610,000 تومان
over water villa
kihaa maldives

HB
59,031,000 تومان
82,478,000 تومان
28,407,000 تومان
17,083,000 تومان
beach villa
hideaway beach resort

HB
60,945,000 تومان
14,850,000 تومان
29,205,000 تومان
16,445,000 تومان
sunset beach villa or deluxe water villa
grand park kodhiparru

HB
61,264,000 تومان
14,850,000 تومان
49,621,000 تومان
17,242,000 تومان
ocean water villa
you and me by cocoon maldives

FB
62,221,000 تومان
14,850,000 تومان
61,105,000 تومان
14,850,000 تومان
manta villa
Cocoon Maldives

ALL
63,019,000 تومان
74,981,000 تومان
50,418,000 تومان
28,248,000 تومان
beach villa
HURAWALHI ISLAND RESORT

BB
67,963,000 تومان
14,850,000 تومان
43,560,000 تومان
18,040,000 تومان
ocean villa
Baros resort

HB
72,748,000 تومان
14,850,000 تومان
60,307,000 تومان
23,144,000 تومان
delux villa
Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

HB
84,073,000 تومان
14,850,000 تومان
80,883,000 تومان
45,155,000 تومان
overwater pool villa lagoon
fairmont maldives

HB
84,711,000 تومان
14,850,000 تومان
68,920,000 تومان
45,155,000 تومان
beach sunrise villa pool
amilla maldives resort

HB
87,741,000 تومان
14,850,000 تومان
64,295,000 تومان
16,445,000 تومان
tree top pool villa
emerald resort

ALL
94,600,000 تومان
14,850,000 تومان
41,167,000 تومان
14,850,000 تومان
beach nilla2+ water villa pool3
نام هتل BANDOS ISLAND

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,108,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,517,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,278,000 تومان
توضیحات standard room
نام هتل Adaaran Club Rannalhi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,817,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,278,000 تومان
توضیحات standard bungalow
نام هتل Paradise Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,848,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,647,000 تومان
توضیحات superior beach(sea view)
نام هتل Sun Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,486,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,572,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,126,000 تومان
توضیحات sun villa
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,418,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 64,454,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,253,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,291,000 تومان
توضیحات superior room
نام هتل Royal Island

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,103,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 78,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,284,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,832,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,087,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,374,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,843,000 تومان
توضیحات deluxe room
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,087,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,374,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,843,000 تومان
توضیحات deluxe room
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,087,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,374,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,843,000 تومان
توضیحات deluxe room
نام هتل amari havodda resort maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 58,872,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 64,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,610,000 تومان
توضیحات over water villa
نام هتل kihaa maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 59,031,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 82,478,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,407,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,083,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل hideaway beach resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 60,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,445,000 تومان
توضیحات sunset beach villa or deluxe water villa
نام هتل grand park kodhiparru

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 61,264,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 49,621,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,242,000 تومان
توضیحات ocean water villa
نام هتل you and me by cocoon maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 62,221,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 61,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,850,000 تومان
توضیحات manta villa
نام هتل Cocoon Maldives

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 63,019,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,981,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,418,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,248,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل HURAWALHI ISLAND RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,963,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 43,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,040,000 تومان
توضیحات ocean villa
نام هتل Baros resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 72,748,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 60,307,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,144,000 تومان
توضیحات delux villa
نام هتل Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,073,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 80,883,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,155,000 تومان
توضیحات overwater pool villa lagoon
نام هتل fairmont maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,711,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,155,000 تومان
توضیحات beach sunrise villa pool
نام هتل amilla maldives resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 87,741,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,445,000 تومان
توضیحات tree top pool villa
نام هتل emerald resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 94,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,167,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,850,000 تومان
توضیحات beach nilla2+ water villa pool3

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
1.خدمات :پرواز رفت و برگشت - اقامت به مدت5 شب در هتل - ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی (بسته به هتل منتخب توسط قایق های تندرو یا پرواز داخلی)- راهنمای محلی انگلیسی زبان و بیمه مسافرتی و تمام مالیات های ورودی
2.الزام ارائه تست pcr منفی 72ساعت قبل از پرواز
3.انجام تست مجدد در مقصد به هنگام برگشت
4.نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 5.100.000تومان می باشد.
5.مسیولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آزانس ثبت نام کننده می باشد.
6.ویزا کشور مالدیو در بدو ورود صادر می شود.
7.نرخ پرواز به صورت سیستمی و درصورت افزایش نرخ پرواز نرخ تور افزایش میابد لطفا جهت اطلاع دقیق با کانتر فروش تماس فرمایید
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از اصفهان 5شب و 6روز پاییز 1400 ( فلای دبی )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 27,183,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور پوکت 7شب و 8روز ویژه پاییز 1400 ( پرواز ترکیش )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/19
قیمت از : 28,285,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز پاتایا ویژه زمستان 1400 ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/03
قیمت از : 27,138,000 تومان
ایرلاین : ایر آسیا
7 شب

تور 7شب و 8روز کوالالامپور

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 27,145,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴روز با پرواز امارات ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 22,946,000 تومان
ثبت پرسش