• تور مالدیو از شیراز 5شب و6روز ویژه تابستان 1401


تاریخ شروع 1401/05/10
شیراز
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
مالدیو
هوایی
فلای دوبی
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1401/05/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 5 شب ساعت ورور به مالدیو 7:20 صبح و برگشت 23:40
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 5
توضیحات ساعت ورور به مالدیو 7:20 صبح و برگشت 23:40
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Kaani Palm Beach

BB
36,000,000 تومان
-
-
-
Kurumba Island Resort

BB
43,169,000 تومان
62,771,000 تومان
31,190,000 تومان
17,578,000 تومان
superior room
Paradise Island Resort & Spa

FB
44,621,000 تومان
66,038,000 تومان
21,934,000 تومان
21,934,000 تومان
superior beach(sea view)
Sun Island Resort & Spa

FB
47,525,000 تومان
61,501,000 تومان
27,560,000 تومان
27,560,000 تومان
sun villa
Adaaran Club Rannalhi

ALL
49,156,000 تومان
65,907,000 تومان
22,069,000 تومان
17,258,000 تومان
standard bungalow
Hard Rock Hotel Maldives

BB
54,241,000 تومان
-
17,215,000 تومان
17,215,000 تومان
Royal Island

FB
54,680,000 تومان
75,351,000 تومان
26,168,000 تومان
26,168,000 تومان
beach villa
DIHIGALI ISLAND

FB
58,234,000 تومان
-
38,087,000 تومان
38,087,000 تومان
kihaa maldives

FB
61,864,000 تومان
-
19,030,000 تومان
19,030,000 تومان
beach villa
you and me by cocoon maldives

FB
64,223,000 تومان
-
-
-
manta villa
amari havodda resort maldives

FB
67,127,000 تومان
-
43,895,000 تومان
21,208,000 تومان
over water villa
Cocoon Maldives

ALL
67,490,000 تومان
-
29,738,000 تومان
29,738,000 تومان
beach villa
Kandima Maldives

HB
68,398,000 تومان
-
45,892,000 تومان
45,892,000 تومان
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

HB
71,120,000 تومان
-
18,485,000 تومان
17,578,000 تومان
The Sun Siyam Iru Fushi Luxury Resort Maldives

ALL
74,750,000 تومان
-
-
-
grand park kodhiparru

HB
81,103,000 تومان
-
17,759,000 تومان
17,759,000 تومان
ocean water villa
Lily Beach Resort & Spa at Huvahendhoo

ALL
87,455,000 تومان
-
40,265,000 تومان
40,265,000 تومان
noku maldives

ALL
91,448,000 تومان
-
49,159,000 تومان
17,578,000 تومان
Radisson Blu Resort Maldives

HB
99,071,000 تومان
-
50,248,000 تومان
50,248,000 تومان
Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

HB
117,221,000 تومان
-
35,365,000 تومان
15,944,000 تومان
overwater pool villa lagoon
jumeirah vittaveli

HB
129,926,000 تومان
-
48,070,000 تومان
48,070,000 تومان
نام هتل Kaani Palm Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) -
توضیحات
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,169,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 62,771,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,578,000 تومان
توضیحات superior room
نام هتل Paradise Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,621,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,038,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,934,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,934,000 تومان
توضیحات superior beach(sea view)
نام هتل Sun Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,501,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,560,000 تومان
توضیحات sun villa
نام هتل Adaaran Club Rannalhi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 49,156,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,907,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,069,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,258,000 تومان
توضیحات standard bungalow
نام هتل Hard Rock Hotel Maldives

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,241,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,215,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Island

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 75,351,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,168,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,168,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل DIHIGALI ISLAND

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 58,234,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,087,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,087,000 تومان
توضیحات
نام هتل kihaa maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 61,864,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,030,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل you and me by cocoon maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,223,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) -
توضیحات manta villa
نام هتل amari havodda resort maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,127,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 43,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,208,000 تومان
توضیحات over water villa
نام هتل Cocoon Maldives

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,738,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,738,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل Kandima Maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 68,398,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,892,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,892,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 71,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,578,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Siyam Iru Fushi Luxury Resort Maldives

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 74,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) -
توضیحات
نام هتل grand park kodhiparru

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 81,103,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,759,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,759,000 تومان
توضیحات ocean water villa
نام هتل Lily Beach Resort & Spa at Huvahendhoo

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 87,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,265,000 تومان
توضیحات
نام هتل noku maldives

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 91,448,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 49,159,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,578,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Resort Maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 99,071,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,248,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,248,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 117,221,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,944,000 تومان
توضیحات overwater pool villa lagoon
نام هتل jumeirah vittaveli

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 129,926,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,070,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
1.خدمات :پرواز رفت و برگشت - اقامت به مدت5 شب در هتل - ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی (بسته به هتل منتخب توسط قایق های تندرو یا پرواز داخلی)- راهنمای محلی انگلیسی زبان و بیمه مسافرتی و تمام مالیات های ورودی
2.الزام ارائه تست pcr منفی 72ساعت قبل از پرواز
3.انجام تست مجدد در مقصد به هنگام برگشت
4.نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 5.100.000تومان می باشد.
5.مسیولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آزانس ثبت نام کننده می باشد.
6.ویزا کشور مالدیو در بدو ورود صادر می شود.
7.نرخ پرواز به صورت سیستمی و درصورت افزایش نرخ پرواز نرخ تور افزایش میابد لطفا جهت اطلاع دقیق با کانتر فروش تماس فرمایید

واتس آپ 09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از اصفهان 5شب و 6روز تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,000,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور پوکت 7 شب و 8روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/21
قیمت از : 36,095,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
5 شب

تور ویژه قطر 5شب و 6روز (ویژه تعطیلات)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,790,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از مشهد 5شب و6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,000,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ثبت پرسش