• تور دبی 3شب و 4روز ویژه 14 به 17 خرداد1400


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های امارات است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1400/03/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/03/31
دبی
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/03/07
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
Dubai Palm

BB
7,852,000 تومان
8,507,000 تومان
7,633,000 تومان
7,196,000 تومان
Orchid Hotel Dubai

BB
8,179,000 تومان
9,053,000 تومان
7,524,000 تومان
7,196,000 تومان
avenue

BB
8,670,000 تومان
7,335,000 تومان
7,335,000 تومان
7,335,000 تومان
Grand Excelsior Hotel

BB
8,670,000 تومان
10,607,000 تومان
8,336,000 تومان
7,335,000 تومان
lotus retreat hotel

BB
8,782,000 تومان
7,335,000 تومان
7,335,000 تومان
7,335,000 تومان
ramada plaza by wyndham

BB
8,801,000 تومان
14,867,000 تومان
8,298,000 تومان
7,542,000 تومان
Hyatt Place Dubai Al Rigga

BB
8,893,000 تومان
19,133,000 تومان
7,335,000 تومان
7,335,000 تومان
Copthorne

BB
8,960,000 تومان
11,342,000 تومان
7,335,000 تومان
7,335,000 تومان
Hilton Garden Mina

BB
9,271,000 تومان
7,335,000 تومان
7,335,000 تومان
7,335,000 تومان
AVANI Deira Dubai Hotel

BB
9,282,000 تومان
11,319,000 تومان
9,030,000 تومان
7,542,000 تومان
Hyatt Regency

BB
9,627,000 تومان
12,900,000 تومان
8,782,000 تومان
7,335,000 تومان
Crowne Plaza Dubai Deira

BB
9,648,000 تومان
11,663,000 تومان
7,542,000 تومان
7,542,000 تومان
gevora hotel

BB
9,739,000 تومان
13,122,000 تومان
7,335,000 تومان
7,335,000 تومان
Swissotel Al Ghurair Dubai

BB
10,014,000 تومان
12,372,000 تومان
7,542,000 تومان
7,542,000 تومان
Radisson Blu Dubai Waterfront

BB
10,175,000 تومان
15,554,000 تومان
9,030,000 تومان
7,542,000 تومان
Amwaj Rotana

BB
12,303,000 تومان
7,542,000 تومان
7,542,000 تومان
7,542,000 تومان
RIXOS PREMIUM

BB
20,132,000 تومان
36,155,000 تومان
7,542,000 تومان
7,542,000 تومان
Rixos D Palm

ALL
26,655,000 تومان
50,804,000 تومان
7,542,000 تومان
7,542,000 تومان
نام هتل Dubai Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,852,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,507,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,633,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchid Hotel Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,179,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,053,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,524,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل avenue

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Excelsior Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,607,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,336,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل lotus retreat hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,782,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza by wyndham

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,801,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,867,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,298,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Place Dubai Al Rigga

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,893,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,133,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل Copthorne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,342,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Garden Mina

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,271,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,282,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,319,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,627,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,782,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,648,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,663,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,542,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل gevora hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,739,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,122,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel Al Ghurair Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,014,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,372,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,542,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Dubai Waterfront

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,554,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amwaj Rotana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,303,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,542,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,542,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS PREMIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,132,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,542,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos D Palm

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,804,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,542,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,542,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 بیمه مسافرتی
3 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
خدمات پرواز رفت و برگشت و اقامت در هتل و ویزا بهمراه بیمه 
پرداخت 80% مبلغ تور جهت رزرو الزامی است
ارائه تست منفی PCR قبل از سفر با اعتبار 72 ساعت الزامی است
برای افراد بالاتر از 70 سال بیمه گرفته نمیشود
نرخ با درهم روز محاسبه میشود و در صورت افزایش نرخ درهم تسویه با نرخ درهم روز محاسبه میگردد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور استانبول 3 شب و 4 روز تابستان1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 6,780,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بلغارستان 7شب و 8 روز ویژه شهریور 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/25
قیمت از : 7,452,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 7,820,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان4شب و5روز ویژه بهار 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/11/08
قیمت از : 6,843,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
5 شب

تور ارمنستان5شب و 6روز ویژه بهار 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/11/08
قیمت از : 7,580,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
6 شب

تور 6شب و7روز دیدیم تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/11
قیمت از : 7,717,000 تومان
ثبت پرسش