• تور مالدیو 7شب و8روز ویژه بهار 1400 (پرواز قطری)


تاریخ شروع 1399/11/12
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/02/31
مالدیو
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1399/11/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 5 شب تست pcr الزامی است
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 5
توضیحات تست pcr الزامی است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Crystal Sands

BB
50,305,000 تومان
57,421,000 تومان
41,515,000 تومان
31,050,000 تومان
Fihalhohi Island Resort

FB
53,863,000 تومان
67,886,000 تومان
44,654,000 تومان
31,050,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان CLASSIC DBL
BIYADHOO ISLAND RESORT

FB
56,326,000 تومان
29,700,000 تومان
35,706,000 تومان
29,700,000 تومان
BANDOS ISLAND

FB
64,956,000 تومان
31,050,000 تومان
37,329,000 تومان
31,050,000 تومان
HONDAAFUSHI ISLAND RESORT

HB
69,561,000 تومان
82,119,000 تومان
68,514,000 تومان
31,050,000 تومان
fiyavalhu

ALL
70,340,000 تومان
82,152,000 تومان
66,737,000 تومان
29,700,000 تومان
Adaaran club resort

ALL
74,165,000 تومان
95,933,000 تومان
49,887,000 تومان
31,050,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان STANDARD BUNGALOW
MAKUNUDU ISLAND RESORT

FB
76,146,000 تومان
29,700,000 تومان
53,323,000 تومان
29,700,000 تومان
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

HB
76,516,000 تومان
106,437,000 تومان
53,148,000 تومان
32,400,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان DELUXE ROOM
Paradise Island Resort & Spa

FB
77,172,000 تومان
111,024,000 تومان
56,424,000 تومان
32,400,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان SUPERIOR BEACH SEA VIEW
Sun Island Resort & Spa

FB
78,264,000 تومان
106,219,000 تومان
38,952,000 تومان
32,400,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه تا هتل با پرواز روی آب انجام خواهد شد - نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان-در صورت تغییر از fb به all هر نفر هر شب 100 دلار به پکیج اضافه خواهد شدSUN VILLA ROOM
Royal Island

FB
80,235,000 تومان
113,932,000 تومان
54,282,000 تومان
31,050,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان در صورت تغییر خدمات fb به all هر شب هر نفر 70 دلار به پکیج اضافه خواهد شدBEACH VILLA ROOM
Kandima Maldives

HB
85,034,000 تومان
119,760,000 تومان
66,033,000 تومان
32,400,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز روی آب انجام خواهد شد فاصله دریایی 50 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-کلیه تفریحات آبی غیر موتوری رایگان -نوع اتاق ساحلی روی شن میباشد در صورت نیاز امکان آپگرید اتاق روی آب وجود داردSKY STUDIO
FILITHEYO ISLAND RESORT

FB
87,000,000 تومان
100,759,000 تومان
57,952,000 تومان
32,400,000 تومان
DHIGUFARU ISLAND RESORT

HB
91,804,000 تومان
32,400,000 تومان
66,907,000 تومان
32,400,000 تومان
Cocoon Maldives

ALL
96,828,000 تومان
32,400,000 تومان
48,780,000 تومان
32,400,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز روی آب انجام خواهد شد فاصله دریایی 45 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-گشت قایق 60 دقیقه رایگان میباشد-برنامه شبانه به صورت رندم برگزار میشود-جهت اضافه کردن از hb به all نفری 100 دلار هر شب هر نفر به پکیج اضافه میشودBEACH VILLA ROOM
you and me by cocoon maldives

FB
96,828,000 تومان
32,400,000 تومان
32,400,000 تومان
32,400,000 تومان
you and me by cocoon maldives

FB
96,828,000 تومان
32,400,000 تومان
32,400,000 تومان
32,400,000 تومان
اتاق دلفین صبحانه شناور روی آب
THE WESTIN BY MARRIOT

HB
105,127,000 تومان
32,400,000 تومان
56,424,000 تومان
32,400,000 تومان
amaya kuda rah

FB
106,219,000 تومان
32,400,000 تومان
66,907,000 تومان
32,400,000 تومان
BANYAN TREE VABBINFARU

FB
109,932,000 تومان
183,969,000 تومان
41,136,000 تومان
32,400,000 تومان
THR RESIDENCE AT DHIGURAH

ALL
123,472,000 تومان
32,400,000 تومان
94,425,000 تومان
32,400,000 تومان
Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

HB
125,001,000 تومان
169,992,000 تومان
57,516,000 تومان
32,400,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز روی آب انجام خواهد شد .در صورت تغییر از hb به fb هر نفر هر شب 210 دلار اضافه خواهد شد و در صورت تغییر از hb به all هر شب هر نفر 350 دلار به پکیج اضافه خواهد شدOVER WATER POOL VILLA LAGON
NIYAMA PRIVATE ISLAND

FB
146,623,000 تومان
32,400,000 تومان
52,492,000 تومان
32,400,000 تومان
baglioni resort

HB
149,025,000 تومان
32,400,000 تومان
56,424,000 تومان
32,400,000 تومان
HURAWALHI ISLAND RESORT

HB
157,324,000 تومان
32,400,000 تومان
32,400,000 تومان
32,400,000 تومان
HUVAFEN FUSHI

HB
175,233,000 تومان
32,400,000 تومان
70,183,000 تومان
32,400,000 تومان
MIILAIDHOO ISLAND

FB
241,408,000 تومان
32,400,000 تومان
91,368,000 تومان
32,400,000 تومان
نام هتل Crystal Sands

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,421,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fihalhohi Island Resort

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,863,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 67,886,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,654,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,050,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان CLASSIC DBL
نام هتل BIYADHOO ISLAND RESORT

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,326,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,706,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل BANDOS ISLAND

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,956,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,329,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل HONDAAFUSHI ISLAND RESORT

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 69,561,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 82,119,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,514,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل fiyavalhu

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 70,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 82,152,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 66,737,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adaaran club resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 74,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 95,933,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 49,887,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,050,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان STANDARD BUNGALOW
نام هتل MAKUNUDU ISLAND RESORT

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 76,146,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 53,323,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 76,516,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 106,437,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 53,148,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان DELUXE ROOM
نام هتل Paradise Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 77,172,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 111,024,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 56,424,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان SUPERIOR BEACH SEA VIEW
نام هتل Sun Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 78,264,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 106,219,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,952,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه تا هتل با پرواز روی آب انجام خواهد شد - نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان-در صورت تغییر از fb به all هر نفر هر شب 100 دلار به پکیج اضافه خواهد شدSUN VILLA ROOM
نام هتل Royal Island

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 80,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 113,932,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,282,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,050,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان در صورت تغییر خدمات fb به all هر شب هر نفر 70 دلار به پکیج اضافه خواهد شدBEACH VILLA ROOM
نام هتل Kandima Maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 85,034,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 119,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 66,033,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز روی آب انجام خواهد شد فاصله دریایی 50 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-کلیه تفریحات آبی غیر موتوری رایگان -نوع اتاق ساحلی روی شن میباشد در صورت نیاز امکان آپگرید اتاق روی آب وجود داردSKY STUDIO
نام هتل FILITHEYO ISLAND RESORT

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 87,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 100,759,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 57,952,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل DHIGUFARU ISLAND RESORT

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 91,804,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 66,907,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cocoon Maldives

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 96,828,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز روی آب انجام خواهد شد فاصله دریایی 45 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-گشت قایق 60 دقیقه رایگان میباشد-برنامه شبانه به صورت رندم برگزار میشود-جهت اضافه کردن از hb به all نفری 100 دلار هر شب هر نفر به پکیج اضافه میشودBEACH VILLA ROOM
نام هتل you and me by cocoon maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 96,828,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل you and me by cocoon maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 96,828,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات اتاق دلفین صبحانه شناور روی آب
نام هتل THE WESTIN BY MARRIOT

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 105,127,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 56,424,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل amaya kuda rah

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 106,219,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 66,907,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل BANYAN TREE VABBINFARU

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 109,932,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 183,969,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,136,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل THR RESIDENCE AT DHIGURAH

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 123,472,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 94,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 125,001,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 169,992,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 57,516,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز روی آب انجام خواهد شد .در صورت تغییر از hb به fb هر نفر هر شب 210 دلار اضافه خواهد شد و در صورت تغییر از hb به all هر شب هر نفر 350 دلار به پکیج اضافه خواهد شدOVER WATER POOL VILLA LAGON
نام هتل NIYAMA PRIVATE ISLAND

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 146,623,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,492,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل baglioni resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 149,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 56,424,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل HURAWALHI ISLAND RESORT

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 157,324,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل HUVAFEN FUSHI

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 175,233,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 70,183,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIILAIDHOO ISLAND

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 241,408,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 91,368,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,400,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز قطر ایر
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مالدیو کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند که پایتخت آن ماله است. مجمع الجزایر مالدیو در جنوب غربی کرانه‌های هندوستان قرار گرفته و کوتاهترین فاصلهٔ آن تا کرانه‌های هند، ۶۰۰ کیلومتر است. مالدیو شامل ۱۱۹۲ جزیره مرجانی کوچک، مسطح و کم‌ارتفاع و شمار زیادی آبسنگ است که تنها ۲۰۲ جزیره از آنها مسکونی هستند، روی هم رفته ۲۹۸ کیلومتر مربع پهناوری دارند و تنها 3/0% قلمرو مالدیو را پوشش می‌دهند.


معمولا" هر هتل برروی جزیره ای قرار گرفته که به نوبه خود یک شهر کوچک محسوب میگردد و تمام امکانات رفاهی در آن یافت میگردد. شما می توانید از ورزشهای آبی، موزیک زنده و غذاهای بین المللی و محلی و... لذت ببرید.

بین جزایر را معمولا" با قایق های پرسرعت می پیمایند که خود نیز یکی از جاذبه های مالدیو می باشد. در این مسیر می توانید شنای ماهی های پرنده و دلفین ها را ازنزدیک ببینید. مسافت های طولانی تر را می توان با هواپیماهای دریایی طی کرد و از مناظر شگفت انگیز و حیرت آور اقیانوس هند لذت برد.


تست PCR قبل از سوار شدن به پرواز اجباری میباشد 

نرخ تو بر اساس نرخ پایه بلیط تعریف شده و با افزایش نرخ بلیط نرخ تور افزایش میابد

جهت اطلاع از نرخ دقیق و تاریخ پرواز با کانتر مربوطه تماس فرمایید

ترانسفر از فرودگاه ماله تا هتل بسته به انتخاب هتل امکان اسفاده از قایق تند رو یا پروازی روی آب هست 

جهت مشاوره بهتر با کارشناسان ما تماس بگیرید


دفتر سعادت آباد 02125712

دفتر جردن 02154171


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
15 شب

تور بانکوک 15 شب و 16روز خدمات FB (پرواز ماهان ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 50,760,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴ روز با پرواز امارات ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/12/11
قیمت از : 18,010,000 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
7 شب

تور قبرس اروپایی

تاریخ شروع پکیج از : 1396/12/27
قیمت از : 52,258,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
14 شب

تور دور اروپا در 15 روز با کشتی کروز ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 183,252,000 تومان
ایرلاین : امارات
9 شب

تور ترکیبی کره جنوبی و ژاپن ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1396/12/28
قیمت از : 75,350,000 تومان
ثبت پرسش