• تور آنتالیا 6شب و 7روز ویژه 11تا 14 نوروز1400 (پرواز سان اکسپرس)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/02/30
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1399/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب پرواز سان اکسپرس با تست PCR رایگان
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز سان اکسپرس با تست PCR رایگان
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
CENDER HOTEL

UALL
14,640,000 تومان
15,940,000 تومان
13,340,000 تومان
11,990,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
14,990,000 تومان
16,460,000 تومان
13,520,000 تومان
11,990,000 تومان
Club Sera

UALL
16,720,000 تومان
19,520,000 تومان
14,380,000 تومان
11,990,000 تومان
Laren Family

UALL
16,890,000 تومان
19,310,000 تومان
144,700,000 تومان
11,990,000 تومان
SUENO GOLF

BB
18,190,000 تومان
21,800,000 تومان
13,610,000 تومان
11,990,000 تومان
استخر آبگرم
ic santai resort belek

UALL
18,620,000 تومان
21,910,000 تومان
15,330,000 تومان
11,990,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
18,970,000 تومان
23,120,000 تومان
15,510,000 تومان
11,990,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
19,310,000 تومان
22,950,000 تومان
15,680,000 تومان
11,990,000 تومان
Sueno Deluxe

BB
19,790,000 تومان
24,210,000 تومان
14,200,000 تومان
11,990,000 تومان
Limak Lara De Luxe

UALL
21,560,000 تومان
26,320,000 تومان
16,800,000 تومان
11,990,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

BB
21,560,000 تومان
26,320,000 تومان
16,800,000 تومان
11,990,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

BB
22,430,000 تومان
30,210,000 تومان
17,240,000 تومان
11,990,000 تومان
ROYAL SEGINUS

BB
22,770,000 تومان
28,140,000 تومان
17,410,000 تومان
11,990,000 تومان
Kaya Palazzo Golf Resort

BB
22,990,000 تومان
29,010,000 تومان
15,350,000 تومان
11,990,000 تومان
استخر آبگرم
Susesi Luxury Resort

BB
23,290,000 تومان
28,920,000 تومان
17,670,000 تومان
11,990,000 تومان
Barut Lara

UALL
24,160,000 تومان
30,210,000 تومان
18,100,000 تومان
11,990,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
24,160,000 تومان
30,210,000 تومان
18,100,000 تومان
11,990,000 تومان
استخر آبگرم
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

UALL
25,020,000 تومان
31,510,000 تومان
18,530,000 تومان
11,990,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

BB
25,720,000 تومان
32,550,000 تومان
18,880,000 تومان
11,990,000 تومان
استخر آبگرم
RIXSOS LAND OF LEGEND

BB
33,670,000 تومان
48,820,000 تومان
22,860,000 تومان
11,990,000 تومان
استخر آبگرم
Rixos Premium

BB
33,670,000 تومان
48,820,000 تومان
22,860,000 تومان
11,990,000 تومان
استخر آبگرم
Regnum Carya

BB
34,540,000 تومان
52,540,000 تومان
23,290,000 تومان
11,990,000 تومان
استخر آبگرم
Max Royal

BB
44,060,000 تومان
69,670,000 تومان
28,050,000 تومان
11,990,000 تومان
استخر آبگرم
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren Family

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 144,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUENO GOLF

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل ic santai resort belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Lara De Luxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Golf Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل RIXSOS LAND OF LEGEND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل Rixos Premium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل Regnum Carya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل Max Royal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
تاریخ های پرواز 28 اسفند و 8و 9 و 10 فروردین می باشد
همراه داشتن جواب منفی تست pcr با 72ساعت اعتبار قبل از پرواز الزامی است. تست PCR رایگان انجام میگیرد
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی (زیر 60سال)
در هتل کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7سال بزرگسال محاسبه می شود.
مسئولیت اعتبار پاسپورت و ممنوعیت خروج از کشور با مسافر می باشد
هنگام رزرو تور پرداخت 70% الزامی است.
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد
بار مجاز مسافر 20کیلو می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فلای دوبی
3 شب

تور دبی از شیراز 3شب و 4روز ویژه بهار 1400 (پرواز فلا دبی)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/12/11
قیمت از : 13,480,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
6 شب

تور 6 شب و 7 روز قبرس شمالی ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 13,372,000 تومان
ایرلاین : امارات
8 شب

تور 8شب و9 روز نپال ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 13,900,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
4 شب

تور لبنان 5روزه ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/31
قیمت از : 13,898,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور استانبول 3شب و آنتالیا 4شب ویژه بهار 1400 (ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/11/18
قیمت از : 15,470,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور گرجستان 5 شب ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 13,520,000 تومان
ثبت پرسش