• تور آنتالیا 6شب و 7روز ویژه خرداد 1400 (پرواز سان اکسپرس)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/03/31
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1399/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب پرواز سان اکسپرس با تست PCR رایگان
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز سان اکسپرس با تست PCR رایگان
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Hadrianus

ALL
8,880,000 تومان
10,160,000 تومان
7,700,000 تومان
5,990,000 تومان
CENDER HOTEL

UALL
9,380,000 تومان
10,940,000 تومان
7,960,000 تومان
5,990,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
11,900,000 تومان
15,940,000 تومان
9,220,000 تومان
5,990,000 تومان
Laren Family

UALL
12,410,000 تومان
15,610,000 تومان
9,470,000 تومان
5,990,000 تومان
Club Sera

UALL
14,090,000 تومان
18,990,000 تومان
10,310,000 تومان
5,990,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
14,260,000 تومان
18,470,000 تومان
10,390,000 تومان
5,990,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
15,770,000 تومان
23,180,000 تومان
11,150,000 تومان
5,990,000 تومان
کودک بالای 10سال نرخ بزرگسال
ADALYA ELITE LARA

UALL
15,940,000 تومان
21,060,000 تومان
11,230,000 تومان
5,990,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
16,610,000 تومان
22,100,000 تومان
11,570,000 تومان
5,990,000 تومان
sherwood exclusive lara

UALL
17,950,000 تومان
24,180,000 تومان
12,240,000 تومان
5,990,000 تومان
IC GREEN PALACE

UALL
18,290,000 تومان
24,700,000 تومان
12,410,000 تومان
5,990,000 تومان
Spice

BB
19,970,000 تومان
27,290,000 تومان
13,250,000 تومان
5,990,000 تومان
Ela Quality Resort

BB
20,980,000 تومان
28,850,000 تومان
13,750,000 تومان
5,990,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

BB
21,650,000 تومان
29,890,000 تومان
14,090,000 تومان
5,990,000 تومان
ROYAL SEGINUS

BB
21,980,000 تومان
30,410,000 تومان
14,260,000 تومان
5,990,000 تومان
کودک بالای 7سال نرخ بزرگسال
Titanic Deluxe Belek

BB
23,330,000 تومان
32,480,000 تومان
14,930,000 تومان
5,990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

BB
24,170,000 تومان
33,780,000 تومان
15,350,000 تومان
5,990,000 تومان
Rixos Downtown

BB
26,690,000 تومان
41,830,000 تومان
16,610,000 تومان
5,990,000 تومان
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

BB
27,530,000 تومان
38,970,000 تومان
17,030,000 تومان
5,990,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

BB
27,860,000 تومان
39,490,000 تومان
17,200,000 تومان
5,990,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

BB
30,890,000 تومان
44,170,000 تومان
18,710,000 تومان
5,990,000 تومان
Rixos Premium

BB
41,810,000 تومان
61,040,000 تومان
24,170,000 تومان
5,990,000 تومان
Regnum Carya

BB
42,820,000 تومان
62,590,000 تومان
24,670,000 تومان
5,990,000 تومان
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren Family

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات کودک بالای 10سال نرخ بزرگسال
نام هتل ADALYA ELITE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل sherwood exclusive lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل IC GREEN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات کودک بالای 7سال نرخ بزرگسال
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 62,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
تاریخ های پرواز 6 و 7 و 8 خرداد می باشد
همراه داشتن جواب منفی تست pcr با 72ساعت اعتبار قبل از پرواز الزامی است. تست PCR رایگان انجام میگیرد
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی (زیر 60سال)
در هتل کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7سال بزرگسال محاسبه می شود.
مسئولیت اعتبار پاسپورت و ممنوعیت خروج از کشور با مسافر می باشد
هنگام رزرو تور پرداخت 70% الزامی است.
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد
بار مجاز مسافر 30کیلو می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فری برد
6 شب

تور بدروم ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/06
قیمت از : 8,990,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور مارماریس 6شب و 7روز ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/11
قیمت از : 10,070,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 7,820,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور آلانیا 6 شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 ( پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 9,990,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
6 شب

تور 6شب و7روز دیدیم تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/11
قیمت از : 7,717,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
3 شب

تور3 شب و 4روز قبرس شمالی ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 9,884,000 تومان
ثبت پرسش