• تور استانبول 7شب و 8روز ویژه بهار 1400 (پرواز ترکیش)


تاریخ شروع 1399/11/12
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/01/31
استانبول
هوایی
ترکیش
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1399/11/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 7 شب
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel

BB
9,364,000 تومان
10,864,000 تومان
9,552,000 تومان
8,240,000 تومان
Sabena Hotel Istanbul

BB
9,927,000 تومان
11,239,000 تومان
9,927,000 تومان
8,240,000 تومان
Grand Milan

BB
10,302,000 تومان
11,989,000 تومان
9,927,000 تومان
8,240,000 تومان
Grand Emin

BB
10,302,000 تومان
12,364,000 تومان
10,114,000 تومان
8,240,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
10,489,000 تومان
12,926,000 تومان
9,364,000 تومان
8,240,000 تومان
Budo

BB
10,502,000 تومان
12,604,000 تومان
9,546,000 تومان
8,400,000 تومان
Grand Hilarium

BB
10,502,000 تومان
12,604,000 تومان
10,311,000 تومان
8,400,000 تومان
CUMBALI PLAZA

BB
10,676,000 تومان
12,739,000 تومان
9,739,000 تومان
8,240,000 تومان
GOLDEN HILL

BB
10,884,000 تومان
12,222,000 تومان
10,311,000 تومان
8,400,000 تومان
All Seasons

BB
11,075,000 تومان
13,750,000 تومان
10,311,000 تومان
8,400,000 تومان
kervansaray

BB
11,075,000 تومان
13,559,000 تومان
11,075,000 تومان
8,400,000 تومان
Vizon City Hotel

BB
11,457,000 تومان
14,515,000 تومان
10,502,000 تومان
8,400,000 تومان
Alfa

BB
11,614,000 تومان
12,739,000 تومان
10,489,000 تومان
8,240,000 تومان
Konak Hotel Istanbul

BB
11,648,000 تومان
14,897,000 تومان
11,648,000 تومان
8,400,000 تومان
Black Bird

BB
12,030,000 تومان
15,661,000 تومان
11,075,000 تومان
8,400,000 تومان
Golden Age

BB
12,413,000 تومان
16,426,000 تومان
11,457,000 تومان
8,973,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
12,413,000 تومان
16,426,000 تومان
10,693,000 تومان
8,973,000 تومان
Naz City Hotel Taksim

BB
12,844,000 تومان
17,128,000 تومان
12,844,000 تومان
9,533,000 تومان
White Monarch

BB
12,986,000 تومان
10,693,000 تومان
10,502,000 تومان
8,400,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
13,368,000 تومان
17,572,000 تومان
11,266,000 تومان
9,355,000 تومان
Titanic City Taksim

BB
13,368,000 تومان
18,337,000 تومان
11,457,000 تومان
9,355,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
13,368,000 تومان
16,426,000 تومان
11,075,000 تومان
8,400,000 تومان
Lazzoni

BB
13,428,000 تومان
18,297,000 تومان
11,481,000 تومان
9,533,000 تومان
Eresin Hotels Taxim Premier

BB
13,559,000 تومان
18,528,000 تومان
11,457,000 تومان
9,355,000 تومان
Lampa Design Hotel

BB
13,559,000 تومان
17,572,000 تومان
13,368,000 تومان
8,400,000 تومان
GRAND WASHINGTON

BB
13,559,000 تومان
17,381,000 تومان
11,648,000 تومان
8,400,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
14,207,000 تومان
19,854,000 تومان
12,454,000 تومان
8,560,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
14,596,000 تومان
20,633,000 تومان
11,091,000 تومان
10,507,000 تومان
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

BB
14,986,000 تومان
21,412,000 تومان
12,454,000 تومان
8,560,000 تومان
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

BB
14,986,000 تومان
21,412,000 تومان
12,454,000 تومان
8,560,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
14,986,000 تومان
19,465,000 تومان
11,870,000 تومان
9,533,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
15,088,000 تومان
19,101,000 تومان
11,075,000 تومان
8,973,000 تومان
LEMERIDIEN

BB
15,668,000 تومان
21,412,000 تومان
13,428,000 تومان
10,507,000 تومان
Elysium Styles Taksim

BB
16,154,000 تومان
21,802,000 تومان
11,870,000 تومان
9,533,000 تومان
Grand Hyatt

BB
16,739,000 تومان
24,918,000 تومان
13,428,000 تومان
8,560,000 تومان
Grand Hyatt

BB
16,739,000 تومان
24,918,000 تومان
13,428,000 تومان
8,560,000 تومان
Divan

BB
16,739,000 تومان
22,581,000 تومان
13,428,000 تومان
10,507,000 تومان
Conrad Hotel

BB
16,933,000 تومان
25,307,000 تومان
10,896,000 تومان
10,507,000 تومان
HILTON BOSPHORUS

BB
17,907,000 تومان
27,255,000 تومان
10,896,000 تومان
10,507,000 تومان
SWISSOTEL

BB
19,854,000 تومان
31,149,000 تومان
15,960,000 تومان
8,560,000 تومان
Hyatt Regency

BB
19,854,000 تومان
28,812,000 تومان
10,507,000 تومان
10,507,000 تومان
Park Hyatt Istanbul

BB
20,244,000 تومان
31,928,000 تومان
13,428,000 تومان
10,507,000 تومان
Fairmont Quasar Istanbul

BB
21,412,000 تومان
34,265,000 تومان
12,454,000 تومان
10,507,000 تومان
Shangri-La Bosphorus

BB
25,891,000 تومان
43,028,000 تومان
13,428,000 تومان
10,507,000 تومان
Çırağan Palace Kempinski Istanbul

BB
31,149,000 تومان
48,676,000 تومان
19,854,000 تومان
10,507,000 تومان
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus

BB
32,902,000 تومان
53,350,000 تومان
16,349,000 تومان
10,507,000 تومان
Raffles Istanbul

BB
37,381,000 تومان
66,008,000 تومان
20,244,000 تومان
10,507,000 تومان
نام هتل Reydel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,364,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,864,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,552,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sabena Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,927,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,239,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,927,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,302,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,989,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,927,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,302,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,364,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,114,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,489,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,926,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,364,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Budo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,502,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,604,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,546,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilarium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,502,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,604,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,311,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,676,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,739,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,739,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN HILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,884,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,222,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,311,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,311,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل kervansaray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,559,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vizon City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,457,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,502,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alfa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,614,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,739,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,489,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,648,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,897,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,648,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Black Bird

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,661,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,413,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,426,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,457,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,973,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,413,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,426,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,693,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,973,000 تومان
توضیحات
نام هتل Naz City Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,844,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,128,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,844,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,533,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,986,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,693,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,502,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,368,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,572,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,266,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,355,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,368,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,337,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,457,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,355,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,368,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,426,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lazzoni

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,428,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,297,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,481,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,533,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eresin Hotels Taxim Premier

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,559,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,528,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,457,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,355,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lampa Design Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,559,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,572,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,368,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND WASHINGTON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,559,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,381,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,648,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,207,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,854,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,454,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,596,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,633,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,091,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,986,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,412,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,454,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,986,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,412,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,454,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,986,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,533,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,088,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,101,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,973,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEMERIDIEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,668,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,412,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elysium Styles Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,154,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,802,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,533,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,739,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,918,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,739,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,918,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,739,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,581,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,933,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,307,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,896,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,907,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,896,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,854,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,149,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,854,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,812,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,507,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,244,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,928,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Quasar Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,412,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,454,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,891,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,028,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات
نام هتل Çırağan Palace Kempinski Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,149,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,676,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,854,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات
نام هتل Four Seasons Istanbul at the Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,902,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,349,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات
نام هتل Raffles Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,381,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,008,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,244,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,507,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 گشت شهری
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

تور بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است لطفا قبل از رزرو در تاریخ موردنظر قیمت تور را با کانتر فروش چک بفرمایید.

داشتن تست PCR منفی الزامیست
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان 7شب و8 روز ویژه بهار 1400( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/11/08
قیمت از : 8,910,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور باکو 3 شب و4 روز ویژه بهار 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/10
قیمت از : 9,530,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور گرجستان 3 شب ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/03
قیمت از : 10,600,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
3 شب

تور3 شب و 4روز قبرس شمالی ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 9,884,000 تومان
ایرلاین : آزال
4 شب

تور باکو 4شب و5روز ویژه بهار 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/10
قیمت از : 9,970,000 تومان
ایرلاین : آزال
5 شب

تور باکو 5شب و6روز ویژه بهار 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/10
قیمت از : 10,400,000 تومان
ثبت پرسش