• تور بالی 10شب و 11 روز ویژه پاییز 99 ( پرواز امارات )


تاریخ شروع 1399/07/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/10
بالی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 10 شب
شروع از : 1399/07/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 10 شب
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 10
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SPAZZIO BALI 99

BB
23,639,000 تومان
26,698,000 تومان
23,333,000 تومان
22,170,000 تومان
NEO KUTA JELANTIK BALI 99

BB
24,403,000 تومان
28,166,000 تومان
24,097,000 تومان
22,170,000 تومان
KUTA CENTRAL PARK

BB
26,125,000 تومان
31,208,000 تومان
25,813,000 تومان
23,380,000 تومان
VASANTI BALI 99

BB
28,058,000 تومان
35,075,000 تومان
24,316,000 تومان
24,160,000 تومان
BALI RANI

BB
28,557,000 تومان
36,060,000 تومان
24,316,000 تومان
24,160,000 تومان
SOL HOUSE BALI 99

BB
28,557,000 تومان
36,060,000 تومان
27,434,000 تومان
24,160,000 تومان
TIJILI BENOA BALI 99

BB
29,511,000 تومان
37,975,000 تومان
29,199,000 تومان
24,160,000 تومان
JAYAKARTA RESORT BALI99

BB
29,511,000 تومان
37,975,000 تومان
29,199,000 تومان
29,199,000 تومان
GRAND MIRAGE RESORT99

BB
36,747,000 تومان
52,045,000 تومان
25,669,000 تومان
25,256,000 تومان
DISCOVERY KARTIKA PLAZA99

BB
36,855,000 تومان
52,319,000 تومان
33,201,000 تومان
25,256,000 تومان
AYODYA RESORT99

BB
37,522,000 تومان
53,698,000 تومان
37,205,000 تومان
25,256,000 تومان
BALI MANDIRA BEACH RESORT99

BB
38,069,000 تومان
55,189,000 تومان
30,023,000 تومان
24,160,000 تومان
MELIA BALI 99

BB
39,270,000 تومان
57,130,000 تومان
33,709,000 تومان
25,256,000 تومان
THE WESTIN RESORT99

BB
39,556,000 تومان
57,721,000 تومان
32,724,000 تومان
25,256,000 تومان
HILTON BALI RESORT99

BB
41,558,000 تومان
61,579,000 تومان
32,120,000 تومان
26,209,000 تومان
PADMA RESORT 99

BB
45,213,000 تومان
69,003,000 تومان
30,499,000 تومان
26,209,000 تومان
SOFITEL BALI NUSA DUA 99

BB
46,071,000 تومان
70,700,000 تومان
30,849,000 تومان
26,209,000 تومان
THE LAGUNA 99

BB
46,103,000 تومان
70,751,000 تومان
33,201,000 تومان
26,209,000 تومان
RIMBA JIMBARAN BY AYANA99

BB
50,466,000 تومان
79,471,000 تومان
32,511,000 تومان
30,976,000 تومان
نام هتل SPAZZIO BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,639,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,698,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,333,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل NEO KUTA JELANTIK BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,403,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,166,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,097,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل KUTA CENTRAL PARK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,208,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,813,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل VASANTI BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,058,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,316,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل BALI RANI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,557,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,316,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOL HOUSE BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,557,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,434,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل TIJILI BENOA BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,511,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل JAYAKARTA RESORT BALI99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,511,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,199,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND MIRAGE RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,747,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,669,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,256,000 تومان
توضیحات
نام هتل DISCOVERY KARTIKA PLAZA99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,319,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,201,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,256,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYODYA RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,522,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,698,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,256,000 تومان
توضیحات
نام هتل BALI MANDIRA BEACH RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,069,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 55,189,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,023,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELIA BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,709,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,256,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE WESTIN RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,556,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,721,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,724,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,256,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BALI RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,558,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,579,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,209,000 تومان
توضیحات
نام هتل PADMA RESORT 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,213,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,003,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,209,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOFITEL BALI NUSA DUA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,071,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 70,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,849,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,209,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,103,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 70,751,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,201,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,209,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIMBA JIMBARAN BY AYANA99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,466,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 79,471,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,511,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,976,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
ترانسفر فرودگاهی دارد
سیم کارت دارد
ویزا دارد
تورلیدر دارد

اتاق ها در هتل گارانتی می باشند.بنابراین کنسلی و تغییر درخواست 14 روز قبل از رسیدن مسافر امکان پذیر نمی باشد.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور وارنا 7شب و 8 روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 3,045,000 تومان
ایرلاین : امارات
8 شب

تور کنیا ویژه 18 دی ماه 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/18
قیمت از : 19,990,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس و باتومی ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 5,760,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس و باتومی ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 4,800,000 تومان
ایرلاین : آسمان
4 شب

تور 4شب و 5 روز یزد ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,498,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
3 شب

تور 3شب و 4 روز کرمان زمینی ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 983,000 تومان
ثبت پرسش