• تور مارماریس7شب و 8روز ویژه پاییز99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ترکیه است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/07/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/30
مارماریس
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1399/07/09
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مارماریس 7 شب مبلغ پرواز داخلی استانبول به پکیج اضافه میگردد
ردیف 2
به مارماریس
مدت اقامت 7
توضیحات مبلغ پرواز داخلی استانبول به پکیج اضافه میگردد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Blue Bay Platinum Hotel

ALL
7,915,000 تومان
9,175,000 تومان
6,655,000 تومان
5,395,000 تومان
land view
Blue Bay Platinum Hotel

ALL
8,095,000 تومان
9,445,000 تومان
6,745,000 تومان
5,395,000 تومان
sea view
Green Nature Resort

ALL
8,545,000 تومان
10,165,000 تومان
7,015,000 تومان
5,395,000 تومان
STD
Ideal Prime Beach

ALL
8,635,000 تومان
10,255,000 تومان
7,015,000 تومان
5,395,000 تومان
Elegance

ALL
8,725,000 تومان
10,435,000 تومان
7,105,000 تومان
5,395,000 تومان
Green Nature Diamond

ALL
8,815,000 تومان
10,525,000 تومان
7,105,000 تومان
5,395,000 تومان
land view
Hotel Ideal Premium

ALL
8,905,000 تومان
10,705,000 تومان
7,195,000 تومان
5,395,000 تومان
sea view
Elegance

ALL
8,995,000 تومان
10,795,000 تومان
7,195,000 تومان
5,395,000 تومان
SEA SIDE VIEW
Green Nature Diamond

ALL
8,995,000 تومان
10,795,000 تومان
7,195,000 تومان
5,395,000 تومان
SEA SIDE VIEW
GRAND YAZICI CLUB

UALL
8,995,000 تومان
10,795,000 تومان
7,195,000 تومان
5,395,000 تومان
Sentido

UALL
8,995,000 تومان
10,795,000 تومان
7,195,000 تومان
5,395,000 تومان
land view
Green Nature Diamond

ALL
9,175,000 تومان
11,065,000 تومان
7,285,000 تومان
5,395,000 تومان
sea view
Sentido

UALL
9,175,000 تومان
11,065,000 تومان
7,285,000 تومان
5,395,000 تومان
SEA SIDE VIEW
Sentido

UALL
9,355,000 تومان
11,335,000 تومان
7,375,000 تومان
5,395,000 تومان
sea view
Hilton Dalaman

UALL
10,885,000 تومان
13,720,000 تومان
8,185,000 تومان
5,395,000 تومان
land view
Hilton Dalaman

UALL
11,065,000 تومان
13,995,000 تومان
8,275,000 تومان
5,395,000 تومان
sea view
Hilton Dalaman

UALL
11,245,000 تومان
14,260,000 تومان
8,365,000 تومان
5,395,000 تومان
DELUXE
نام هتل Blue Bay Platinum Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات land view
نام هتل Blue Bay Platinum Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Green Nature Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Ideal Prime Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Nature Diamond

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات land view
نام هتل Hotel Ideal Premium

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Elegance

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات SEA SIDE VIEW
نام هتل Green Nature Diamond

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات SEA SIDE VIEW
نام هتل GRAND YAZICI CLUB

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sentido

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات land view
نام هتل Green Nature Diamond

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Sentido

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات SEA SIDE VIEW
نام هتل Sentido

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Hilton Dalaman

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات land view
نام هتل Hilton Dalaman

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Hilton Dalaman

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,395,000 تومان
توضیحات DELUXE

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز آنادولو جت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با پرواز آنادولوجت به ازمیر
ترانسفر فرودگاهی
6شب اقامت در هتل مطابق با جدول بالا
گشت نیمروزی مارماریس
بیمه مسافرتی
تورلیدر


نرخ کودک زیردوسال 695.000 تومان می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 21:00 چهارشنبه 6 فروردین , 22:00
2 پنج شنبه 29 اسفند , 21:00 پنج شنبه 7 فروردین , 22:00
3 جمعه 1 فروردین , 21:00 جمعه 8 فروردین , 22:00
4 شنبه 2 فروردین , 21:00 شنبه 9 فروردین , 22:00
5 یکشنبه 3 فروردین , 21:00 یکشنبه 10 فروردین , 22:00
6 دوشنبه 4 فروردین , 21:00 دوشنبه 11 فروردین , 22:00
7 سه شنبه 5 فروردین , 21:00 سه شنبه 12 فروردین , 22:00
8 چهارشنبه 6 فروردین , 21:00 چهارشنبه 13 فروردین , 22:00
9 پنج شنبه 7 فروردین , 21:00 پنج شنبه 14 فروردین , 22:00
10 جمعه 8 فروردین , 21:00 جمعه 15 فروردین , 22:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان3شب و 4روز ویژه تابستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 6,875,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 6,650,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور کوش آداسی 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 8,795,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی 3شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 8,956,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان4شب و5 روز ویژه تابستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 7,107,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور آنکارا 7 شب و 8 روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 7,196,000 تومان
ثبت پرسش