• تور مالدیو 4شب و5روز ویژه پاییز 99 (پرواز قطری)


تاریخ شروع 1399/06/16
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/30
مالدیو
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1399/06/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 4 شب پرواز رفت با هواپیمایی قطری ساعت رفت از تهران 23:00 ورود مالدیو 07:45 ---برگشت از مالدیو با هواپیمایی قطری ساعت 20:00 ورود به تهران 02:00
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 4
توضیحات پرواز رفت با هواپیمایی قطری ساعت رفت از تهران 23:00 ورود مالدیو 07:45 ---برگشت از مالدیو با هواپیمایی قطری ساعت 20:00 ورود به تهران 02:00
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات
BANDOS ISLAND

BB
44,604,000 تومان
49,140,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد فاصله دریایی 20 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-کلیه تفریحات آبی غیر موتوری رایگان -نوع اتاق ساحلی روی شن میباشد در صورت نیاز امکان آپگرید اتاق روی آب وجود دارد-در صورت نیاز به خدمات ALL یا FB هتل 50% تخفیف میدهد
Paradise Island Resort & Spa

BB
50,076,000 تومان
61,458,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان در صورت تغییر خدمات fb به all هر شب هر نفر 70 دلار به پکیج اضافه خواهد شد
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

BB
53,542,000 تومان
69,721,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد فاصله دریایی 20 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-کلیه تفریحات آبی غیر موتوری رایگان -نوع اتاق ساحلی روی شن میباشد در صورت نیاز امکان آپگرید اتاق روی آب وجود دارد
Sun Island Resort & Spa

FB
55,484,000 تومان
77,059,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه تا هتل با پرواز روی آب انجام خواهد شد - نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان-در صورت تغییر از fb به all هر نفر هر شب 100 دلار به پکیج اضافه خواهد شد
Kandima Maldives

BB
69,721,000 تومان
75,499,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد فاصله دریایی 50 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-کلیه تفریحات آبی غیر موتوری رایگان -نوع اتاق ساحلی روی شن میباشد در صورت نیاز امکان آپگرید اتاق روی آب وجود دارد-در صورت نیاز به خدمات ALL یا FB هتل 50% تخفیف میدهد
Cocoon Maldives

ALL
77,059,000 تومان
32,742,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد فاصله دریایی 45 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-گشت قایق 60 دقیقه رایگان میباشد-برنامه شبانه به صورت رندم برگزار میشود-جهت اضافه کردن از hb به all نفری 100 دلار هر شب هر نفر به پکیج اضافه میشود
Royal Island Resort & Spa

FB
82,779,000 تومان
76,654,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان در صورت تغییر خدمات fb به all هر شب هر نفر 70 دلار به پکیج اضافه خواهد شد
Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

HB
86,592,000 تومان
105,544,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد .در صورت تغییر از hb به fb هر نفر هر شب 210 دلار اضافه خواهد شد و در صورت تغییر از hb به all هر شب هر نفر 350 دلار به پکیج اضافه خواهد شد
noku maldives

BB
108,202,000 تومان
96,300,000 تومان
ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد فاصله دریایی 45 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-گشت قایق 60 دقیقه رایگان میباشد-برنامه شبانه به صورت رندم برگزار میشود-جهت اضافه کردن از hb به all نفری 100 دلار هر شب هر نفر به پکیج اضافه میشود
نام هتل BANDOS ISLAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,604,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,140,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد فاصله دریایی 20 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-کلیه تفریحات آبی غیر موتوری رایگان -نوع اتاق ساحلی روی شن میباشد در صورت نیاز امکان آپگرید اتاق روی آب وجود دارد-در صورت نیاز به خدمات ALL یا FB هتل 50% تخفیف میدهد
نام هتل Paradise Island Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,076,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,458,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان در صورت تغییر خدمات fb به all هر شب هر نفر 70 دلار به پکیج اضافه خواهد شد
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,542,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,721,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد فاصله دریایی 20 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-کلیه تفریحات آبی غیر موتوری رایگان -نوع اتاق ساحلی روی شن میباشد در صورت نیاز امکان آپگرید اتاق روی آب وجود دارد
نام هتل Sun Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,484,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,059,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه تا هتل با پرواز روی آب انجام خواهد شد - نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان-در صورت تغییر از fb به all هر نفر هر شب 100 دلار به پکیج اضافه خواهد شد
نام هتل Kandima Maldives

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 69,721,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 75,499,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد فاصله دریایی 50 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-کلیه تفریحات آبی غیر موتوری رایگان -نوع اتاق ساحلی روی شن میباشد در صورت نیاز امکان آپگرید اتاق روی آب وجود دارد-در صورت نیاز به خدمات ALL یا FB هتل 50% تخفیف میدهد
نام هتل Cocoon Maldives

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 77,059,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,742,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد فاصله دریایی 45 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-گشت قایق 60 دقیقه رایگان میباشد-برنامه شبانه به صورت رندم برگزار میشود-جهت اضافه کردن از hb به all نفری 100 دلار هر شب هر نفر به پکیج اضافه میشود
نام هتل Royal Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 82,779,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,654,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با پرواز میباشد-نوشیدنی در هنگام ورود-اینترنت رایگان در صورت تغییر خدمات fb به all هر شب هر نفر 70 دلار به پکیج اضافه خواهد شد
نام هتل Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 86,592,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 105,544,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد .در صورت تغییر از hb به fb هر نفر هر شب 210 دلار اضافه خواهد شد و در صورت تغییر از hb به all هر شب هر نفر 350 دلار به پکیج اضافه خواهد شد
نام هتل noku maldives

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 108,202,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 96,300,000 تومان
توضیحات ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با قایق تند رو انجام خواهد شد فاصله دریایی 45 دقیقه از ماله تا هتل میباشد-گشت قایق 60 دقیقه رایگان میباشد-برنامه شبانه به صورت رندم برگزار میشود-جهت اضافه کردن از hb به all نفری 100 دلار هر شب هر نفر به پکیج اضافه میشود

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز قطر ایر
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مالدیو کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند که پایتخت آن ماله است. مجمع الجزایر مالدیو در جنوب غربی کرانه‌های هندوستان قرار گرفته و کوتاهترین فاصلهٔ آن تا کرانه‌های هند، ۶۰۰ کیلومتر است. مالدیو شامل ۱۱۹۲ جزیره مرجانی کوچک، مسطح و کم‌ارتفاع و شمار زیادی آبسنگ است که تنها ۲۰۲ جزیره از آنها مسکونی هستند، روی هم رفته ۲۹۸ کیلومتر مربع پهناوری دارند و تنها 3/0% قلمرو مالدیو را پوشش می‌دهند.


معمولا" هر هتل برروی جزیره ای قرار گرفته که به نوبه خود یک شهر کوچک محسوب میگردد و تمام امکانات رفاهی در آن یافت میگردد. شما می توانید از ورزشهای آبی، موزیک زنده و غذاهای بین المللی و محلی و... لذت ببرید.

بین جزایر را معمولا" با قایق های پرسرعت می پیمایند که خود نیز یکی از جاذبه های مالدیو می باشد. در این مسیر می توانید شنای ماهی های پرنده و دلفین ها را ازنزدیک ببینید. مسافت های طولانی تر را می توان با هواپیماهای دریایی طی کرد و از مناظر شگفت انگیز و حیرت آور اقیانوس هند لذت برد.


تست PCR قبل از سوار شدن به پرواز اجباری میباشد 

ترانسفر از فرودگاه ماله تا هتل بسته به انتخاب هتل امکان اسفاده از قایق تند رو یا پروازی روی آب هست 

جهت مشاوره بهتر با کارشناسان ما تماس بگیرید


دفتر سعادت آباد 02125712

دفتر جردن 02154171


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور بالی 7شب و 8روز ویژه تعطیلات 22بهمن (ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/10
قیمت از : 45,389,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور بالی 7شب و 8روز ویژه زمستان 99 (ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/10
قیمت از : 45,389,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور وارنا 7شب و 8 روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 3,045,000 تومان
ایرلاین : امارات
8 شب

تور کنیا ویژه 18 دی ماه 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/18
قیمت از : 19,990,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس و باتومی ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 5,760,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس و باتومی ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 4,800,000 تومان
ثبت پرسش