• تور کیش ویژه 28 31 مردادماه


تاریخ شروع 1399/03/31
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/31
کیش
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1399/03/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خاتم

BB
663,000 تومان
785,000 تومان
663,000 تومان
540,000 تومان
سیمرغ

BB
693,000 تومان
846,000 تومان
693,000 تومان
540,000 تومان
آفتاب شرق

BB
724,000 تومان
892,000 تومان
724,000 تومان
540,000 تومان
ستاره کیش

BB
724,000 تومان
1,030,000 تومان
724,000 تومان
540,000 تومان
سان رایز

BB
724,000 تومان
907,000 تومان
724,000 تومان
540,000 تومان
شباویز

BB
739,000 تومان
938,000 تومان
739,000 تومان
540,000 تومان
گلدیس

BB
745,000 تومان
907,000 تومان
745,000 تومان
540,000 تومان
ققنوس

BB
754,000 تومان
877,000 تومان
754,000 تومان
540,000 تومان
شایلی

BB
760,000 تومان
969,000 تومان
760,000 تومان
540,000 تومان
لوتوس

BB
770,000 تومان
999,000 تومان
770,000 تومان
540,000 تومان
تعطیلات

BB
770,000 تومان
999,000 تومان
770,000 تومان
540,000 تومان
گراند

BB
800,000 تومان
1,030,000 تومان
800,000 تومان
540,000 تومان
آرامیس

BB
816,000 تومان
1,091,000 تومان
816,000 تومان
540,000 تومان
گاردنیا

HB
816,000 تومان
1,030,000 تومان
816,000 تومان
540,000 تومان
فانوس

BB
816,000 تومان
907,000 تومان
785,000 تومان
540,000 تومان
ارم

BB
846,000 تومان
1,152,000 تومان
846,000 تومان
540,000 تومان
سارا

BB
846,000 تومان
1,152,000 تومان
846,000 تومان
540,000 تومان
هلیا

BB
861,000 تومان
1,152,000 تومان
861,000 تومان
540,000 تومان
آریان

BB
868,000 تومان
1,198,000 تومان
868,000 تومان
540,000 تومان
پارمیدا

BB
923,000 تومان
1,213,000 تومان
923,000 تومان
540,000 تومان
صدف

BB
1,008,000 تومان
1,336,000 تومان
1,008,000 تومان
540,000 تومان
پارمیس

BB
1,033,000 تومان
1,458,000 تومان
1,033,000 تومان
540,000 تومان
شایگان

BB
1,152,000 تومان
1,764,000 تومان
1,152,000 تومان
540,000 تومان
بین المللی

BB
1,152,000 تومان
1,764,000 تومان
1,152,000 تومان
540,000 تومان
لیلیوم

BB
1,152,000 تومان
1,764,000 تومان
1,152,000 تومان
540,000 تومان
کوروش

BB
1,152,000 تومان
1,764,000 تومان
1,152,000 تومان
540,000 تومان
پاناروما

BB
1,183,000 تومان
1,825,000 تومان
1,183,000 تومان
540,000 تومان
شایان

BB
1,275,000 تومان
1,856,000 تومان
1,275,000 تومان
540,000 تومان
میراژ

BB
1,296,000 تومان
1,366,000 تومان
1,296,000 تومان
540,000 تومان
ویدا

BB
1,305,000 تومان
2,070,000 تومان
1,305,000 تومان
540,000 تومان
داریوش

BB
1,749,000 تومان
2,988,000 تومان
1,749,000 تومان
540,000 تومان
ترنج دریایی

BB
3,156,000 تومان
5,436,000 تومان
3,156,000 تومان
540,000 تومان
نام هتل آفتاب شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 724,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 892,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 724,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 846,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,152,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 846,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 816,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,091,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 816,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,152,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,764,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,152,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 923,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,213,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 923,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,156,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,436,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,156,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 693,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 846,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 693,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 999,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,336,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,008,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,152,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,764,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,152,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل گاردنیا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 816,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 816,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 907,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیلیوم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,152,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,764,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,152,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,296,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,366,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,296,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,152,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,764,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,152,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,749,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,988,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,749,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,856,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,033,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,458,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,033,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل شباویز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 739,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 938,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 739,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل ستاره کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 724,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 724,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 969,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان رایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 724,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 907,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 724,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,183,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,183,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل تعطیلات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 999,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 861,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,152,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 861,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 868,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,198,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 868,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 846,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,152,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 846,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 663,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 663,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل فانوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 816,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 907,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل ققنوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 754,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 877,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 754,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
ملیکا حسن بیک (مسئول تور داخلی)
جزیره کیش در جنوب ایران ، استان هرمزگان و در میان آبهای زلال خلیج فارس قرار دارد. جاذبه های توریستی کیش ، ساحل مرجانی بینظیر ، آبهای نیلگون و هوای پاک ، تور کیش را به یکی از مقاصد گردشگری محبوب برای مردم کشورمان تبدیل کرده است.  درواقع اگر مسافر تور کیش هستید ، چه غواصی ماجراجو به دنبال اکتشاف در صخره های مرجانیِ خلیج فارس باشید و چه فردی به دنبال ساحلی آفتابی و گرم برای ریلکس کردن بر روی شن های نقره فام و لذت بردن از بوی نمک و خواندن کتاب محبوبتان ، منطقه آزاد صنعتی تجاری جزیره کیش برای شما انتخابی مناسب خواهد بود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آتا
7 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 790,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4روز اصفهان ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 605,000 تومان
ایرلاین : کاسپین
3 شب

تور اهواز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 800,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور شیراز 3شب و 4روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 650,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور کیش ویژه 5شب و 6 روز ویژه تابستان

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 896,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور مشهد 7شب و 8 روز ویژه تابستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 1,430,000 تومان
ثبت پرسش