• تور دبی6شب و7 روز ویژه پاییز 99 (پرواز امارات)


تاریخ شروع 1399/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
دبی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1399/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 6 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Delmon Palace

BB
10,650,000 تومان
13,060,000 تومان
10,610,000 تومان
8,963,000 تومان
موقعیت: deira
Citymax Bur Dubai

BB
10,750,000 تومان
13,261,000 تومان
10,409,000 تومان
8,240,000 تومان
موقعیت: bardubai
Cassells Al Barsha

BB
10,857,000 تومان
13,314,000 تومان
10,816,000 تومان
8,400,000 تومان
موقعیت:albarsha
Millennium al Barsha

BB
11,983,000 تومان
15,566,000 تومان
11,921,000 تومان
9,751,000 تومان
موقعیت: albarsha
AVANI Deira Dubai Hotel

BB
12,002,000 تومان
15,445,000 تومان
11,981,000 تومان
11,272,000 تومان
موقعیت:deira
Crowne Plaza Dubai Deira

BB
12,315,000 تومان
16,071,000 تومان
12,273,000 تومان
8,560,000 تومان
موقعیت:deira
Roz Reyhan

BB
12,392,000 تومان
16,385,000 تومان
12,331,000 تومان
8,400,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Aloft City Centre Deira Dubai

BB
12,495,000 تومان
16,590,000 تومان
12,454,000 تومان
10,078,000 تومان
موقعیت: deira
Crowne Plaza Dubai

BB
12,628,000 تومان
16,697,000 تومان
12,566,000 تومان
8,560,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

BB
13,006,000 تومان
17,613,000 تومان
12,781,000 تومان
8,400,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Millennium Plaza

BB
13,358,000 تومان
18,157,000 تومان
13,317,000 تومان
10,563,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Sheraton Grand

BB
14,193,000 تومان
19,827,000 تومان
14,151,000 تومان
8,560,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Movenpick Hotel jomeira

BB
14,506,000 تومان
20,453,000 تومان
14,360,000 تومان
9,728,000 تومان
موقعیت: jumeirah beach
Grand Hyatt Dubai

BB
14,819,000 تومان
21,079,000 تومان
14,777,000 تومان
8,560,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Sheraton Mall of the Emirates

BB
15,336,000 تومان
19,868,000 تومان
15,320,000 تومان
11,940,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
16,488,000 تومان
24,417,000 تومان
13,943,000 تومان
8,560,000 تومان
موقعیت:deira
habtoor grand

BB
18,679,000 تومان
28,799,000 تومان
14,360,000 تومان
8,560,000 تومان
موقعیت:jumeirah
RIXOS PREMIUM

BB
21,496,000 تومان
34,432,000 تومان
21,079,000 تومان
8,560,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Bab Albahr

BB
21,579,000 تومان
32,471,000 تومان
21,538,000 تومان
8,560,000 تومان
موقعیت:ras al khaimah
Atlantis

BB
26,086,000 تومان
43,613,000 تومان
25,252,000 تومان
8,560,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos D Palm

BB
30,050,000 تومان
47,243,000 تومان
29,842,000 تومان
8,560,000 تومان
موقعیت: the palm
W DUBAI

BB
35,475,000 تومان
62,391,000 تومان
21,120,000 تومان
11,439,000 تومان
موقعیت:palm jumeirah
نام هتل Delmon Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,963,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Citymax Bur Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,261,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,409,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,240,000 تومان
توضیحات موقعیت: bardubai
نام هتل Cassells Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,857,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,314,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,816,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات موقعیت:albarsha
نام هتل Millennium al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,983,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,566,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,921,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,751,000 تومان
توضیحات موقعیت: albarsha
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,002,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,981,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,272,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل Crowne Plaza Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,071,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,273,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل Roz Reyhan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,392,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,331,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Aloft City Centre Deira Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,454,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,078,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,628,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,697,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,566,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,006,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,613,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,781,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,358,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,157,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,317,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,563,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Sheraton Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,193,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,827,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,151,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Movenpick Hotel jomeira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,506,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,453,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,728,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah beach
نام هتل Grand Hyatt Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,819,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,079,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,777,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,336,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,868,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,940,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,488,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,417,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,943,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل habtoor grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,679,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,799,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات موقعیت:jumeirah
نام هتل RIXOS PREMIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,432,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,079,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,579,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,471,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,538,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات موقعیت:ras al khaimah
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,086,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,613,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,252,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos D Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,243,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,842,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm
نام هتل W DUBAI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 62,391,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,439,000 تومان
توضیحات موقعیت:palm jumeirah

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

** تور چین ویژه نمایشگاه گواگنجو **

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 11,900,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول 4شب و 5روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 9,400,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور بانکوک 7شب و 8 روز ویژه پاییز 99 (پرواز امارات)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 10,270,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول 3شب و 4 روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 10,860,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و4 روز صربستان ویژه پاییز99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 11,460,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول 7شب و 8روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 10,280,000 تومان
ثبت پرسش