• تور دبی6شب و7 روز ویژه پاییز 99 (پرواز ماهان)


تاریخ شروع 1399/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1399/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 6 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Delmon Palace

BB
10,870,000 تومان
13,840,000 تومان
10,820,000 تومان
8,800,000 تومان
موقعیت: deira
Cassells Al Barsha

BB
10,870,000 تومان
13,840,000 تومان
10,820,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:albarsha
Citymax Bur Dubai

BB
11,000,000 تومان
14,090,000 تومان
10,580,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: bardubai
AVANI Deira Dubai Hotel

BB
11,980,000 تومان
16,060,000 تومان
11,960,000 تومان
11,120,000 تومان
موقعیت:deira
Millennium al Barsha

BB
12,230,000 تومان
16,560,000 تومان
12,160,000 تومان
9,540,000 تومان
موقعیت: albarsha
Crowne Plaza Dubai Deira

BB
12,360,000 تومان
16,800,000 تومان
12,310,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:deira
Crowne Plaza Dubai

BB
12,730,000 تومان
17,550,000 تومان
12,650,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Roz Reyhan

BB
12,730,000 تومان
17,550,000 تومان
12,650,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Aloft City Centre Deira Dubai

BB
12,850,000 تومان
17,790,000 تومان
12,800,000 تومان
9,930,000 تومان
موقعیت: deira
Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

BB
13,470,000 تومان
19,030,000 تومان
13,200,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Millennium Plaza

BB
13,590,000 تومان
19,280,000 تومان
13,540,000 تومان
10,280,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Sheraton Grand

BB
14,580,000 تومان
21,250,000 تومان
14,530,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Movenpick Hotel jomeira

BB
14,950,000 تومان
22,000,000 تومان
14,780,000 تومان
9,290,000 تومان
موقعیت: jumeirah beach
Grand Hyatt Dubai

BB
15,320,000 تومان
22,740,000 تومان
15,270,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Sheraton Mall of the Emirates

BB
15,930,000 تومان
21,300,000 تومان
15,910,000 تومان
11,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
17,300,000 تومان
26,690,000 تومان
14,280,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:deira
habtoor grand

BB
19,890,000 تومان
31,880,000 تومان
14,780,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:jumeirah
RIXOS PREMIUM

BB
23,230,000 تومان
38,560,000 تومان
22,740,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Bab Albahr

BB
23,330,000 تومان
36,230,000 تومان
23,280,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:ras al khaimah
Atlantis

BB
28,670,000 تومان
49,440,000 تومان
27,680,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos D Palm

BB
33,370,000 تومان
53,740,000 تومان
33,120,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: the palm
W DUBAI

BB
39,790,000 تومان
71,680,000 تومان
22,790,000 تومان
11,320,000 تومان
موقعیت:palm jumeirah
نام هتل Delmon Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,800,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Cassells Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:albarsha
نام هتل Citymax Bur Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: bardubai
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,120,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل Millennium al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,540,000 تومان
توضیحات موقعیت: albarsha
نام هتل Crowne Plaza Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Roz Reyhan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Aloft City Centre Deira Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,930,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,280,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Sheraton Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Movenpick Hotel jomeira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,290,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah beach
نام هتل Grand Hyatt Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل habtoor grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:jumeirah
نام هتل RIXOS PREMIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:ras al khaimah
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos D Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm
نام هتل W DUBAI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,320,000 تومان
توضیحات موقعیت:palm jumeirah

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور استانبول 3شب و 4 روز ویژه BLACK FRIDAY

تاریخ شروع پکیج از : 1399/09/06
قیمت از : 12,154,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بانکوک پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 11,540,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر
7 شب

تور بانکوک 7شب و 8 روز ویژه پاییز99 (پرواز سلام ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 10,270,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

** تور چین ویژه نمایشگاه گواگنجو **

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 11,900,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک3شب پاتایا 4شب ویژه پاییز 99(پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 9,750,000 تومان
ایرلاین : امارات
6 شب

تور دبی6شب و7 روز ویژه پاییز 99 (پرواز امارات)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 10,650,000 تومان
ثبت پرسش