• تور دبی6شب و7 روز ویژه تابستان99 (پرواز ماهان)


تاریخ شروع 1399/04/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/30
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1399/04/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 6 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Delmon Palace

BB
10,187,000 تومان
12,463,000 تومان
10,149,000 تومان
8,593,000 تومان
موقعیت: deira
Citymax Bur Dubai

BB
10,281,000 تومان
12,653,000 تومان
9,959,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: bardubai
Cassells Al Barsha

BB
10,384,000 تومان
12,705,000 تومان
10,346,000 تومان
8,064,000 تومان
موقعیت:albarsha
Millennium al Barsha

BB
11,448,000 تومان
14,833,000 تومان
11,390,000 تومان
9,340,000 تومان
موقعیت: albarsha
AVANI Deira Dubai Hotel

BB
11,469,000 تومان
14,721,000 تومان
11,449,000 تومان
10,779,000 تومان
موقعیت:deira
Crowne Plaza Dubai Deira

BB
11,765,000 تومان
15,312,000 تومان
11,725,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:deira
Roz Reyhan

BB
11,835,000 تومان
15,606,000 تومان
11,777,000 تومان
8,064,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Aloft City Centre Deira Dubai

BB
11,932,000 تومان
15,800,000 تومان
11,893,000 تومان
9,649,000 تومان
موقعیت: deira
Crowne Plaza Dubai

BB
12,060,000 تومان
15,904,000 تومان
12,001,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

BB
12,415,000 تومان
16,767,000 تومان
12,202,000 تومان
8,064,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Millennium Plaza

BB
12,750,000 تومان
17,283,000 تومان
12,711,000 تومان
10,109,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Sheraton Grand

BB
13,539,000 تومان
18,860,000 تومان
13,499,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Movenpick Hotel jomeira

BB
13,834,000 تومان
19,451,000 تومان
13,696,000 تومان
9,321,000 تومان
موقعیت: jumeirah beach
Grand Hyatt Dubai

BB
14,130,000 تومان
20,043,000 تومان
14,091,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Sheraton Mall of the Emirates

BB
14,619,000 تومان
18,900,000 تومان
14,603,000 تومان
11,410,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
15,707,000 تومان
23,196,000 تومان
13,302,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:deira
habtoor grand

BB
17,776,000 تومان
27,335,000 تومان
13,696,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:jumeirah
RIXOS PREMIUM

BB
20,437,000 تومان
32,657,000 تومان
20,043,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Bab Albahr

BB
20,516,000 تومان
30,804,000 تومان
20,476,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:ras al khaimah
Atlantis

BB
24,773,000 تومان
41,329,000 تومان
23,985,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos D Palm

BB
28,518,000 تومان
44,758,000 تومان
28,321,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت: the palm
W DUBAI

BB
33,642,000 تومان
59,067,000 تومان
20,082,000 تومان
10,937,000 تومان
موقعیت:palm jumeirah
نام هتل Delmon Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,187,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,463,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,149,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,593,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Citymax Bur Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,281,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,653,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,959,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: bardubai
نام هتل Cassells Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,384,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,346,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,064,000 تومان
توضیحات موقعیت:albarsha
نام هتل Aloft City Centre Deira Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,932,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,893,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,649,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,904,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,001,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Crowne Plaza Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,312,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل Grand Hyatt Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,043,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,091,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,469,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,721,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,449,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,779,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل RIXOS PREMIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,437,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,657,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,043,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Millennium al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,448,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,833,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,340,000 تومان
توضیحات موقعیت: albarsha
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,283,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,711,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,109,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,767,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,202,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,064,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Roz Reyhan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,606,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,777,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,064,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Movenpick Hotel jomeira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,834,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,451,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,696,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,321,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah beach
نام هتل Sheraton Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,539,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,619,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,603,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,410,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,707,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,196,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,302,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل habtoor grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,776,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,696,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:jumeirah
نام هتل W DUBAI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,642,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,067,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,082,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,937,000 تومان
توضیحات موقعیت:palm jumeirah
نام هتل Rixos D Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,518,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,758,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,321,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,773,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,329,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,516,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,804,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,476,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:ras al khaimah

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور سوچی 4شب آدلر 3شب کراسنا پالیانا ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 9,160,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب سوچی ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 9,160,000 تومان
ایرلاین : نورد ویند
7 شب

تور مسکو 3شب سنت پترزبورگ4شب ویژه تابستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 10,995,000 تومان
ایرلاین : عمان
7 شب

تور بالی 7 شب و 8 روز ویژه تابستان99 (پرواز عمان ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 9,280,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور بانکوک 7شب و 8 روز ویژه تابستان 99 (پرواز امارات)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 10,270,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور دبی 5شب و 6 روز ویژه تابستان99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/19
قیمت از : 9,918,000 تومان
ثبت پرسش