• تور دبی 4شب و 5 روز ویژه پاییز 99 (پرواز ماهان)


تاریخ شروع 1399/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1399/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Delmon Palace

BB
9,880,000 تومان
11,860,000 تومان
9,850,000 تومان
8,500,000 تومان
موقعیت: deira
Cassells Al Barsha

BB
9,880,000 تومان
11,860,000 تومان
9,850,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:albarsha
Citymax Bur Dubai

BB
9,970,000 تومان
12,030,000 تومان
9,690,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: bardubai
AVANI Deira Dubai Hotel

BB
10,620,000 تومان
13,340,000 تومان
10,610,000 تومان
10,050,000 تومان
موقعیت:deira
Millennium al Barsha

BB
10,790,000 تومان
13,670,000 تومان
10,740,000 تومان
8,990,000 تومان
موقعیت: albarsha
Crowne Plaza Dubai Deira

BB
10,870,000 تومان
13,840,000 تومان
10,840,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:deira
Crowne Plaza Dubai

BB
11,120,000 تومان
14,330,000 تومان
11,070,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Roz Reyhan

BB
11,120,000 تومان
14,330,000 تومان
11,070,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Aloft City Centre Deira Dubai

BB
11,200,000 تومان
14,500,000 تومان
11,170,000 تومان
9,260,000 تومان
موقعیت: deira
Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

BB
11,610,000 تومان
15,320,000 تومان
11,430,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Millennium Plaza

BB
11,700,000 تومان
15,490,000 تومان
11,660,000 تومان
9,490,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Sheraton Grand

BB
12,360,000 تومان
16,800,000 تومان
12,320,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Movenpick Hotel jomeira

BB
12,600,000 تومان
17,300,000 تومان
12,490,000 تومان
8,830,000 تومان
موقعیت: jumeirah beach
Grand Hyatt Dubai

BB
12,850,000 تومان
17,790,000 تومان
12,820,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Sheraton Mall of the Emirates

BB
13,260,000 تومان
16,840,000 تومان
13,240,000 تومان
10,580,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
14,170,000 تومان
20,430,000 تومان
12,160,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:deira
habtoor grand

BB
15,900,000 تومان
23,890,000 تومان
12,490,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:jumeirah
RIXOS PREMIUM

BB
18,120,000 تومان
28,340,000 تومان
17,790,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Bab Albahr

BB
18,190,000 تومان
26,790,000 تومان
18,160,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:ras al khaimah
Atlantis

BB
21,750,000 تومان
35,590,000 تومان
21,090,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos D Palm

BB
24,880,000 تومان
38,460,000 تومان
24,720,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: the palm
W DUBAI

BB
29,160,000 تومان
50,420,000 تومان
17,830,000 تومان
10,180,000 تومان
موقعیت:palm jumeirah
نام هتل Delmon Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,500,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Cassells Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:albarsha
نام هتل Citymax Bur Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: bardubai
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,050,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل Millennium al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,990,000 تومان
توضیحات موقعیت: albarsha
نام هتل Crowne Plaza Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Roz Reyhan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Aloft City Centre Deira Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,260,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,490,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Sheraton Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Movenpick Hotel jomeira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,830,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah beach
نام هتل Grand Hyatt Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,580,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل habtoor grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:jumeirah
نام هتل RIXOS PREMIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:ras al khaimah
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos D Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm
نام هتل W DUBAI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,180,000 تومان
توضیحات موقعیت:palm jumeirah

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
7 شب

تور بانکوک 7شب و 8 روز ویژه پاییز 99 (پرواز امارات)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 10,270,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 9,895,000 تومان
ایرلاین : آزال
5 شب

تور باکو 7شب و 8روز ویژه پاییز 99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/10
قیمت از : 9,424,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول 4شب و 5روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 9,400,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول 3شب و 4 روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 10,860,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک 7شب و 8 روز ویژه پاییز 99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 10,270,000 تومان
ثبت پرسش