• تور دبی 4شب و 5 روز ویژه تابستان99 (پرواز ماهان)


تاریخ شروع 1399/04/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/30
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1399/04/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Delmon Palace

BB
9,517,000 تومان
11,124,000 تومان
9,490,000 تومان
8,392,000 تومان
موقعیت: deira
Citymax Bur Dubai

BB
9,584,000 تومان
11,257,000 تومان
9,356,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: bardubai
Cassells Al Barsha

BB
9,702,000 تومان
11,340,000 تومان
9,674,000 تومان
8,064,000 تومان
موقعیت:albarsha
Millennium al Barsha

BB
10,452,000 تومان
12,841,000 تومان
10,411,000 تومان
8,964,000 تومان
موقعیت: albarsha
AVANI Deira Dubai Hotel

BB
10,512,000 تومان
12,807,000 تومان
10,498,000 تومان
10,025,000 تومان
موقعیت:deira
Crowne Plaza Dubai Deira

BB
10,721,000 تومان
13,225,000 تومان
10,693,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:deira
Roz Reyhan

BB
10,725,000 تومان
13,387,000 تومان
10,684,000 تومان
8,064,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Aloft City Centre Deira Dubai

BB
10,794,000 تومان
13,524,000 تومان
10,766,000 تومان
9,183,000 تومان
موقعیت: deira
Crowne Plaza Dubai

BB
10,930,000 تومان
13,642,000 تومان
10,888,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

BB
11,135,000 تومان
14,206,000 تومان
10,985,000 تومان
8,064,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Millennium Plaza

BB
11,416,000 تومان
14,616,000 تومان
11,389,000 تومان
9,552,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Sheraton Grand

BB
11,973,000 تومان
15,729,000 تومان
11,945,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Movenpick Hotel jomeira

BB
12,181,000 تومان
16,146,000 تومان
12,084,000 تومان
8,996,000 تومان
موقعیت: jumeirah beach
Grand Hyatt Dubai

BB
12,390,000 تومان
16,563,000 تومان
12,362,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Sheraton Mall of the Emirates

BB
12,735,000 تومان
15,756,000 تومان
12,724,000 تومان
10,471,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
13,503,000 تومان
18,789,000 تومان
11,806,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:deira
habtoor grand

BB
14,963,000 تومان
21,710,000 تومان
12,084,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:jumeirah
RIXOS PREMIUM

BB
16,841,000 تومان
25,466,000 تومان
16,563,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Bab Albahr

BB
16,897,000 تومان
24,158,000 تومان
16,869,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت:ras al khaimah
Atlantis

BB
19,902,000 تومان
31,586,000 تومان
19,345,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos D Palm

BB
22,544,000 تومان
34,006,000 تومان
22,405,000 تومان
8,217,000 تومان
موقعیت: the palm
W DUBAI

BB
26,161,000 تومان
44,105,000 تومان
16,591,000 تومان
10,137,000 تومان
موقعیت:palm jumeirah
نام هتل Delmon Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,517,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,124,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,392,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Citymax Bur Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,584,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,257,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,356,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: bardubai
نام هتل Cassells Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,702,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,674,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,064,000 تومان
توضیحات موقعیت:albarsha
نام هتل Aloft City Centre Deira Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,794,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,524,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,766,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,183,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,642,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,888,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Crowne Plaza Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,721,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,693,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل Grand Hyatt Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,563,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,362,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,512,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,807,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,498,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,025,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل RIXOS PREMIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,841,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,466,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,563,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Millennium al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,452,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,841,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,411,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,964,000 تومان
توضیحات موقعیت: albarsha
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,416,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,616,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,389,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,552,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,206,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,064,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Roz Reyhan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,387,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,684,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,064,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Movenpick Hotel jomeira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,181,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,146,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,084,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,996,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah beach
نام هتل Sheraton Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,973,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,729,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,756,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,724,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,471,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,503,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,789,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,806,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل habtoor grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,963,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,084,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:jumeirah
نام هتل W DUBAI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,161,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,591,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,137,000 تومان
توضیحات موقعیت:palm jumeirah
نام هتل Rixos D Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,544,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,006,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,902,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,586,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,897,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,158,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,869,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,217,000 تومان
توضیحات موقعیت:ras al khaimah

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
10 شب

تور 10شب و11 روز فنلاند ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 8,450,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه تابستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 9,895,000 تومان
ایرلاین : امارات
6 شب

تور پوکت 7شب و 8روز ویژه تابستان 99 (پرواز امارات)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 8,310,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور دبی6شب و7 روز ویژه تابستان99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/19
قیمت از : 10,187,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی 3شب و 4 روز ویژه تابستان99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 9,115,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور بانکوک 7شب و 8 روز ویژه تابستان 99 (پرواز امارات)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 10,270,000 تومان
ثبت پرسش