• تور قشم7 شب و 8 روز ویژه زمستان99


تاریخ شروع 1399/10/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/30
قشم
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1399/10/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 7 شب
ردیف 2
به قشم
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
دیپلمات

BB
1,895,000 تومان
1,534,000 تومان
پارک

BB
1,967,000 تومان
1,534,000 تومان
دیانا

BB
2,075,000 تومان
1,534,000 تومان
بوفه
شمس

BB
2,111,000 تومان
1,534,000 تومان
آرمان درگهان

BB
2,147,000 تومان
1,534,000 تومان
کیمیا 4

BB
2,183,000 تومان
1,534,000 تومان
سان سیتی

BB
2,183,000 تومان
1,534,000 تومان
مارینا 1

BB
2,255,000 تومان
1,534,000 تومان
مارینا 2

BB
2,291,000 تومان
1,534,000 تومان
خلیج فارس

BB
2,291,000 تومان
1,534,000 تومان
Persian Golf

BB
2,291,000 تومان
1,534,000 تومان
الوند 1

BB
2,435,000 تومان
1,534,000 تومان
ARTA

BB
2,887,000 تومان
1,564,000 تومان
Golden Beach Hotel

BB
3,084,000 تومان
1,534,000 تومان
فولتون

BB
3,553,000 تومان
1,534,000 تومان
ataman hotel

BB
3,769,000 تومان
1,564,000 تومان
نام هتل دیپلمات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,967,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات بوفه
نام هتل شمس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,111,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرمان درگهان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,147,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا 4

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,183,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,183,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,291,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل خلیج فارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,291,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل Persian Golf

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,291,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARTA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,887,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,564,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,084,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل فولتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,553,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل ataman hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,769,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,564,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
7 شب

تور همدان 7شب و 8 روز ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 1,040,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس زمینی ویژه زمستان

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
7 شب

تور کیش 7شب و 8 روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/07
قیمت از : 2,472,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور اهواز 4 شب و 5روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,300,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,440,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور ترکیبی اصفهان 2شب و یزد 2شب زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/11/01
قیمت از : 2,404,000 تومان
ثبت پرسش